När ska förskolepersonalen få arbetskläder av arbetsgivaren?

Av , , Bli först att kommentera 13

Inför måndagens fullmäktige har jag lämnat in en fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren.

Vid fullmäktigesammanträdet i december antogs nämligen Umeå kommuns jämställdhetsplan. Syftet med planen är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
 
En viktig del i planen är frågan om arbetskläder. Som konstaterades så har arbetskläder, inköpta av arbetsgivaren, varit en självklarhet för flera mansdominerade yrkesgrupper inom Umeå kommun. Stora yrkesgrupper där kvinnor utgör flertalet har däremot missgynnats.
 
En av dessa grupper är personal anställda inom förskoleverksamheten. Beslutet blev därför att erbjuda personalen inom förskolan lämpliga arbetskläder för utomhusaktiviteter. Jag vill därför på måndag få svar av Rönngren (S) om hur detta beslut kommer att verkställas: När kommer beslutet att vara genomfört? När kommer förskolans personal få sina arbetskläder av Umeå kommun?
 
Detta är en viktig fråga ur såväl ekonomisk- som jämställdhetssynvinkel. Kvinnodominerade yrken ska inte missgynnas på det sätt som skett hittills!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Bra att Sekab granskas ytterligare!

Av , , Bli först att kommentera 12

Är på plats i Stockholm för möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Igår hade vi en gemensam träff med alla Allians-representanter i SKL – på plats då var statssekreterare och partisekreterarna för de fyra borgerliga partierna. Intressant kväll.

Idag har vi inledningsvis gruppmöte med den moderata partigruppen, och därefter information om bl.a. nya skatteunderlagsprognosen.

Läser på Västerbottensnytts hemsida att man i Skellefteå gått på linjen att ytterligare granska turerna kring Sekab, efter ett initiativ från Allianspartierna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Tydligen är det kommunrevisionen som ska hålla i det.

Bra!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Lyssnar just till Per Schlingmann i en sal…

Av , , Bli först att kommentera 11

Från mobilen

Lyssnar just till Per Schlingmann i en sal fylld med 120 allianspolitiker. Tema: valet 2010 och Alliansens strategi. Övriga partisekreterare talar också ikväll. God stämning. Äntligen valår!

Bli först att kommentera

Hanteringen av Sofiehemsskolan

Av , , 15 kommentarer 37

Enligt de uppgifter jag fått av vår moderate viceordförande i För- och grundskolenämnden, Stefan Nordström, så diskuterades hanteringen av motionen och medborgarförslagen om Sofiehemsskolan vid den senaste beredningen hos nämnden.

Tjänstemännen fick i uppdrag att hantera ärendena snabbt, och med en positiv inriktning. Sofiehemsskolan skulle därmed komma upp till beslut i fullmäktige i mars. Detta fick jag också bekräftat i går i ett annat sammanhang.

Nu på morgonen har jag fått mail med besked om att skolförvaltningen behöver mer tid på sig för att bereda ärendet om Sofiehemsskolan, så ärendet kommer i så fall upp tidigast i april.

Det är olyckligt, eftersom då tvingas elever, föräldrar och personal leva i ovisshet ytterligare. Jag hoppas bara att förseningen inte beror på andra omständigheter än rent praktiska.

En majoritet av ledamöterna i fullmäktige vill behålla Sofiehemsskolan och det måste socialdemokraterna faktiskt acceptera.

15 kommentarer
Etiketter: , ,

Besök och småkul

Av , , 1 kommentar 11

Igår var jag på¨ett intressant skolbesök tillsammans med moderate riksdagsledamoten Mats Gerdau och vice ordföranden i För- och grundskolenämnden Stefan Nordström. Vi besökte Hagaskolan och fick tid till en ordentlig diskussion med personal och ledning om skolornas möjligheter och utmaningar här i Umeå. Helt uppenbart måste kommunen bli bättre på att öka de enskilda kommunala skolornas frihetsgrad, så att pedagoger och skolledning får större möjligheter att själva utforma verksamheten på sin skola.

Idag blir det besök av ett annat slag. Det är vi ledamöter i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott som ska besöka bl.a. Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator.

Avslutningsvis tyckte jag att dagens VF var en småkul läsning.

Dels på ledarsidan där Lars Bodén trumpetar ut att de rödgröna är överens om svensk försvars- och säkerhetspolitik – detta samtidigt som vi hör från Sälen att vänsterpartiet omedelbart vill dra tillbaka de svenska trupperna medan socialdemokraterna vill låta dem vara kvar. Överens? Jo, tjena!

Dels Lennart Holmlunds uttalande om att socialdemokraterna inte kommer att nedlåta sig till smutskastning i valrörelsen. OK. Så Holmlund kommer nu att ändra inriktning på sina bloggar framöver – inga felaktiga angrepp på regeringen från och med nu alltså??

 

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Allians för Umeå siktar på maktskifte i september!

Av , , 3 kommentarer 17

En bild från dagens pressträff på NK, där vi gruppledare presenterade fyra arbetsgrupper som idag har tillsatts för att förbereda maktskifte.

Pressmeddelande:
Allians för Umeå förbereder maktskifte i Umeå
 
– För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på ett maktskifte i Umeå inför mandatperioden 2010-2014 tillsätter vi fyra arbetsgrupper, säger Allians för Umeå.
 
– Arbetsgrupperna ska arbeta fram en alliansgemensam politik som kommer att ligga till grund för ett valmanifest att möta väljarna med i valet.Det kommer också att anordnas öppna möten där allmänheten i Umeå bjuds in att delta och komma med synpunkter, fortsätter Allians för Umeå.
 
Den första arbetsgruppen är ”Entreprenörskap – det företagsvänliga och innovativa Umeå”. Allians för Umeå tror att det finns mycket att göra för att utveckla förutsättningarna för kommunens företagare och entreprenörer. Ett tydligt bevis på detta är de jämförelser som sker mellan kommunerna som återkommande placerar Umeå på bottenplaceringar. Arbetsgruppen leds av det moderata kommunalrådet Anders Ågren.
 
Den andra arbetsgruppen är ”Kreativitet – det kreativa Umeå med ett levande kultur och föreningsliv”. Inför kulturhuvudstadsåret 2014 är utrymmet stort att utveckla nya spännande idéer. Tillsammans med förenings- och kulturlivet finns en god grogrund som bättre kan tas tillvara. Arbetsgruppen leds av Centerpartiets gruppledare Sven-Olov Edvinsson.
 
Den tredje arbetsgruppen är ”Livskvalité – en värdig omsorg med kvalitet och valfrihet för alla”. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre. Hur kan valfriheten och kvalitén för äldre bli bättre? Arbetsgruppen leds av Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren.
 
Den fjärde arbetsgruppen är ”Kunskap – kunskapsstaden Umeå”. Umeborna lever i en tid när bildning och utbildning är de viktigaste redskapen för att ge varje människa möjlighet att förverkliga sina drömmar. Skolan i Umeå fungerar i stort mycket bra men mycket kan bli bättre. Hur kan kvalité och kunskapsutveckling stärkas? Arbetsgruppen leds av Kristdemokraternas gruppledare Anders Sellström.
3 kommentarer
Etiketter: , ,

Presskonferens och besök

Av , , 1 kommentar 10

Nu drar politiken igång på allvar.

På förmiddagen kommer vi – utöver telefonkonferens och sedvanligt månadsmöte med viceordförandena i Alliansen – bl.a. att hålla en presskonferens med Allians för Umeå, där gruppledarna deltar. Återkommer senare och berättar vad det handlade om.

Idag får vi också besök av moderate riksdagsledamoten Mats Gerdau, som bl.a. sitter i utbildningsutskottet. Tidigare var han kommunalråd i Nacka i åtta år. Vi ska tillsammans göra skolbesök, bl.a. på Hagaskolan.

Vi hörs senare!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Positivt med friskvård

Av , , 4 kommentarer 10

Läser i en tidning om vikten av friskvård för de anställda och de positiva resultat som ett företag eller en kommun kan få om man har en genomtänkt stategi med satsningen. I Umeå kommun har vi sedan ett antal år på olika sätt uppmuntrat personalen att utnyttja diverse friskvårdssatsningar. Det är en sund personalvård.

En forskare vid Mälardalens högskola konstaterar i en intervju att fyra av fem företag som satsat på friskvårdsprogram också kan visa på ökad produktivitet. Ett av fem har samtidigt minskat sin sjukfrånvaro.

Oavsett det rör sig om offentlig sektor eller det privata näringslivet så är friskvård för personalen en vettig och nödvändig satsning!

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Stopp för kommentarer på Norrbottens-Kurirens bloggar

Av , , 13 kommentarer 13

Anonyma personers möjlighet att förtala, kränka och mobba andra människor  – och ge spridning till skitsnacket -har ökat lavinartat i takt med möjligheterna på internet. Tidningarnas kommentarsfunktioner kopplade till olika artiklar på nätet rensas dagligen från allt från rasistiska till hatiska förtalskommentarer. Likaså översvämmas många bloggare med anonyma påhopp, vilket gör att många t.o.m. slutar blogga.

I vårt norra grannlän har en av de stora tidningarna, Norrbottens-Kuriren, numera stängt kommentarsfunktionerna på ALLA bloggar. Debatterna och kommentarerna spårade oftare och oftare ut, med personliga påhopp och kränkningar på dem som bloggade. De ansvariga fick ägna timme efter timme till att I EFTERHAND rensa bort angreppen. Men då är det ju ofta redan försent. Skadan är skedd.

Detta har nu fått tidningen att ta steget att helt stoppa möjligheten till att ge kommentarer på bloggarna. Och tyvärr är inte problemen isolerade till bloggarna utan även i olika chattar som arrangerats gar det spårat ur – spelare i Luleå hockey har hotats till livet på hockeychattarna. Som ett exempel.

En av de stora poängerna med nätet är friheten, inte minst möjligheten till debatt och möjligheten för alla att kommentera saker och ting. Det ska vara högt i tak.

Men lagen måste gälla även på internet. Förtal är förtal, även om det sker under skydd av anonymiteteten som tidningarnas kommentarsfunktioner ger möjlighet till. Här har tidningarna och de ansvariga utgivarna ett stort ansvar att hålla rent. Nätmobbning kan aldrig accepteras!

 

13 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

En nyanserad bild….

Av , , Bli först att kommentera 9

…skadar aldrig. Dagens artikel i VK om en rad stora byggprojekt som är i gång eller är på väg att startas fyller en viktig klargörande funktion.

Även om jag ibland kritiserar att saker och ting i vår kommun tar för lång tid att genomföra, så brukar jag samtidigt försöka vara noggrann med att understryka att det trots allt också sker positiva satsningar i Umeå. Det är inte så att allt står stilla i vår kommun. Vi har en stark befolkningstillväxt, mycket som byggs, även om jag och många med mig vill att det ska gå ännu snabbare.

De som enbart klagar och hävdar att ingenting händer i Umeå har faktiskt fel, så enkelt är det. Vi har under denna mandatperiod lyckats få igång det viktigaste infrastrukturprojektet av alla – ringleden runt Umeå. Infrastrukturpengar som vi lyckades ro hem i tuff konkurrens med andra delar av landet, efter över 20-års långbänk. Likaså ser vi andra projekt som rullar på: nya bostadsområden, resecentrum, konstnärligt campus, nya godsbangård etc etc.

Ibland präglas debatten av antingen svart eller vitt. Lite nyanser är aldrig fel…….