Rojalist? Javisst!

Av , , 4 kommentarer 11

Svenska folket är positiva till monarkin och kungahuset. Det glädjer mig. Kungahuset är en viktig symbol för nationen Sverige.

Aftonbladet/Sifo visar att 76 procent av svenskarna vill behålla monarkin. Nästan åtta av tio, 76 procent, av svenskarna vill behålla monarkin. Starkast är stödet bland kvinnorna där hela 82 procent gör tummen upp. Det är en ökning med en procentenhet sedan förlovningen för ett år sedan, där Victoria berättade att hon sa ja till Daniel.

Trevliga siffror. Endast de mest ideologiskt hårdföra kommunister, socialister och vissa liberaler torde gråta över svenska folkets uppfattning 🙂

Monarkin står stark i Sverige.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Välkommen till debatt !

Av , , 1 kommentar 9

På åtta platser runt om i landet kommer det under våren att ske offentliga debatter mellan nationella företrädare för moderaterna och socialdemokraterna.

Glädjande nog är Umeå en av de städer där debatt kommer att äga rum.

På torsdag till veckan möts arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) och Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson (S) i en debatt om jobbpolitiken. Av allt att döma kommer just jobben bli en av de hetaste frågorna i det kommande valet, så debatten kommer att vara högintressant.

Plats och tid: Umeå Folkets Hus, torsdag den 25/2 kl. 18.30

Varmt välkomna!

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Sahlin sågas av Persson………

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu sågas Mona Sahlins socialdemokratiska valstrategi av den forne partiledaren Göran Persson. Han kritiserar hennes linje med att gå ut och förespråka skattehöjningar.

Han menar också att Sveriges offentliga finanser är betydligt bättre än vad som kommit fram i den offentliga diskussionen.

F.d socialdemokratiske statsministern Göran Persson – ännu en som gör sitt bästa för att bidra till Alliansvalseger i september!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Moderaterna fortsätter gå framåt!

Av , , 3 kommentarer 9

Den positiva trenden för moderaterna fortsätter. Även i dagens undersökning presenterad av Novus så ökar populariteten. I TV4/Novus väljarbarometer för februari så ökar Moderaterna alltså kraftigt samtidigt som både Socialdemokraterna och Miljöpartiet går tillbaka. Den rödgröna oppositionens ledning minskar från 9,9 till 4,7 procentenheter.

Moderaterna ligger, efter alla debatter som varit mellan partierna och partiledarna på sista tiden, nu på 29 procent efter en kraftfull uppgång.

Som jag alltid skriver, så ska man ta opinionsundersökningarna med en nypa salt. Det går upp och det går ner. Men en intressant tendens är ändå att (M) ökar när vi får börja debattera sakfrågorna och den politik alternativen står för.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Starkt förtroende i jobbfrågan

Av , , 4 kommentarer 11

Har en kaffepaus på SKL. Just avslutat Alliansmöte – strax sammanträde med styrelsen på SKL.

Demoskop har just presenterat en opinionsundersökning, bl.a. om vilka frågor som väljarna anser vara viktiga inför valet. En av de tydligaste förändringarna är att andelen väljare som anser att jobben är en fråga som är särskilt viktig fråga just nu ökar markant. Jobben är den viktigaste frågan – miljöfrågan kommer på plats nummer två.

 Därför är det mycket glädjande att konstatera att moderaternas försprång mot (S) ökar när det gäller vem som har bäst politik för Sveriges ekonomi och det skiljer nu mer än 15 procentenheter. Det är också glädjande så att moderaterna återigen är det parti som svenskarna har högst förtroende för när det gäller en politik för jobben.
 
Allt tyder nu på att även valrörelsen 2010 kommer att fokusera på jobbfrågan. Det välkomnar jag!
 
Alliansen har en klar linje som handlar om att öka drivkrafterna till arbete och sänka trösklarna för att anställa, åtgärder för att människor bättre ska kunna hävda sig på arbetsmarknaden och en ansvarsfull politik som värnar välfärdens kärna. Mot oss står de rödgrönas politik med återgång till bidragslinjen och höjda skatter.
4 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Volvo återanställer fler än 240!

Av , , Bli först att kommentera 12

Läser på nätet att Volvo Lastvagnar i Umeå kommer att återanställa fler än väntat.

För några dagar sedan var det negativa nyheter då 240 nya jobb på fabriken i Umeå plötsligt blev 180. Men nu rapporterar vk.se om att det blir fler än 240!

Det är positiva sigaler på många håll. Tidigare idag var jag med i en telefonkonferens med bl.a. arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, där läget på arbetsmarknaden diskuterades. Arbetslösheten blir lägre än vad som tidigare prognosticerats, och det ser ljusare ut på arbetsmarknaden.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Positiva effekter av jobbskatteavdraget

Av , , 7 kommentarer 13

Är nere i Stockholm och förmiddagen har ägnats till dels gruppmöte med moderata förtroendevalda i SKL, dels telefonkonferens med moderata företrädare om arbetsmarknadspolitiken. Prognoserna ser bättre ut än tidigare, och man ser en tydlig ljusning i horisonten. Vargavintern verkar vara över.

För övrigt har Riksrevision utvärderat jobbskatteavdraget och de presenterade sin utvärdering förra veckan för Skatteutskottet. Riksrevisionen kom bl.a. fram till följande:
 
– Jobbskatteavdragets förväntade effekter på antalet arbetade timmar är 2,6 %.
– Jobbskatteavdragets förväntade effekter på fler personer i arbete är 88 122 stycken.
– Vetskapen om jobbskatteavdraget har förbättrats men kan bli bättre.
 
 

Tillväxtens geografi

Av , , 5 kommentarer 10

Umeå fortsätter växa befolkningsmässigt och för oss som tror på tillväxt är detta naturligtvis mycket positivt. Umeå är nu uppe i 114 075 invånare, och förra årets ökning stannade på 1347 personer.

Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norrland behöver en stark tillväxtmotor, som också har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar, företagsetableringar och annat.
 
I rapporten ”Tillväxtens geografi” som publicerades av Kommunförbundet år 2004 konstaterar man ett väldigt tydligt samband mellan storlek och tillväxt. Fundamenta talar också för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser, utbildning och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.
 
Människor söker sig till människor. Ju fler umebor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.
 
Allt hänger ihop och påverkas positivt just av storleken på befolkningen.

 

5 kommentarer
Etiketter: , ,

120 nya jobb till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

De senaste åren har vi vant oss att läsa i tidningarna om att statliga verk minskar, effektiviserar och omlokaliserar sin verksamhet. Ofta möts det av stora protester beroende på vilka som blir "vinnare" och vilka som blir "förlorare". I Västerbotten var det mycket uppmärksamhet kring dylika nyheter ett tag efter förra valet. Detta trots att det inte var någon ny trend, utan hade hållit på så väldigt länge och i tämligen stor omfattning.

I inledningen på mandatperioden skylldes allt på den nya Alliansregeringen och socialdemokrater runt om i länet gick till återkommande angrepp, trots att det är självständiga myndigheter som fattar beslut om sådana omlokaliseringar.

Nu läser vi i dagens VK att statliga Vattenfall har tänkt centralisera all sin kundservice i landet till….Umeå! Man lägger ned på ett antal orter i söder och flyttar in i moderna och fungerande lokaler här uppe i Umeå..

Enligt media rör det sig om hela 120 jobb som flyttas hit. 120 jobb till Umeå. Antar att vi åtminstone slipper höra länets socialdemokrater kritisera detta?

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Politikdagar i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 9

Så var det dags för denna månads mötesdagar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. På dagordningen för fredagens styrelsemöte är en rad frågor, bl.a. om plats för nästa års kongress, remissvar på ny kameraövervakningslag, information om kollektivtrafikpropositionen m.m.

Dessförinnan kommer vi hinna med att ha partigruppmöten, Alliansträff och informationer från de olika beredningarna som finns inom en rad sakpolitiska områden. Innan jag kom in i styrelsen var jag själv med i SKL:s utbildningsberdning.

Fast först på "dagordningen" idag är dock en träff med några moderata oppositionsråd i landet. Partisekreterare Per Schlingmann deltar, liksom några andra m-företrädare.

Just ja, jag var ju inne på gratulationer i en tidigare blogg idag. En annan gratulation är väl också på sin plats när man ändå är igång. Kristdemokraterna offentliggjorde igår sin valsedel för Umeå kommun, och partiet har beslutat att de två toppnamnen är Anders Sellström och Vernoica Kerr i nämnd ordning. Grattis till detta också! Nu ska vi se till att fixa Alliansseger i Umeå!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,