Alliansen Umeå värnar välfärdens kärna
Debattartikel införd i dagens VK:

Alliansen Umeå värnar välfärdens kärna

Idag tar fullmäktige beslut om budgeten för Umeå kommun år 2011. För femte året i rad har Alliansen Umeå ett gemensamt och heltäckande budgetförslag för Umeås fortsatta utveckling. Alliansen är enig och redo att ta över ledningen av kommunen. Släppa loss kreativiteten, höja kvaliteten i skolan och ge umeåborna makten att bestämma mer själva.

Satsningar på välfärdens kärna är prioriterade i vårt förslag till budget. Finansieringen sker genom att minska och sam­ordna gemensam administration, dra ned på projektanslag och öppna upp för fler utförare.

Mot detta står socialdemokraterna i Umeås högskattepolitik. Som i kombination med vänsterpartiernas nationella politik för umeåborna innebär bl.a. högre inkomstskatt, högre bensinskatt, kilometerskatt, en oberäknelig fastighetsskatt och sämre förutsättningar att leva på landsbygden.

Umeå är en ung stad med en kreativ och innovativ miljö, vilket fungerar som en grogrund för entreprenör­skap. Trots det finns det mycket kvar att göra för att förbättra klimatet för företagande. En viktig del i detta arbete är att fortsätta stötta företagsinkubatorer för nyföretagande och införa en s.k. utmaningsrätt. Vi satsar även resurser på att förbättra ungas möjligheter att få arbete inom Umeå Kommun.

Vi föreslår också en skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med normalinkomst, där båda arbetar, skulle det ge 5000 kr mer i plånboken per år. Målsättningen är att innan utgången av 2013 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.

Vi ser bristerna i Umeå skolor när det gäller ordning och reda och barngruppernas storlekar. Därför förslår vi extra medel för att nå målsättningen med 15 barn per grupp i förskolan samt möjliggöra att minska klasstorlekarna i högstadiet. Vi föreslår även förbättringar för kommunens dagbarnvårdare.

Alliansen vill se ett mänskligare Umeå. Livet ska levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Alla människor måste kunna påverka sitt liv, hela livet. Alliansen Umeå vill i högre utsträckning sätta brukaren i centrum. Kommunen ska stödja och kunna komplettera men inte ställa krav på anhöriga att vårda en närstående. Mer verksamhet skall upphandlas i konkurrens. Bättre samordning och ökad utbyggningstakt inom kommu­nen när det gäller boende riktade mot äldre.

En satsning på en ny fotbollshall på Noliaområdet möjliggörs för att stärka idrotten. En ny gång- och cykelbro byggs över älven mellan Lundåkern och Bölesholmarna. I förslaget till budget finns också en särskild satsning på ungdomsjobb i Umeå kommun. För att förbättra kollektivtrafiken för speciellt de äldre föreslås avslutningsvis en s.k. flexlinje inom lokaltrafiken (buss på beställning).

Med Alliansens budgetförslag för Umeå kommun är vägvalet klart. Välfärdens kärna är den stora vinnaren i Alliansens alternativ, medan byråkrati, överbyggnad och tillfälliga projekt får stryka på foten.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (m)

Sven-Olov Edvinsson

Gruppledare (c)

Britt-Marie Lövgren

gruppledare (fp)

Anders Sellström

gruppledare (kd)
Etiketter: ,

En kommentar

 1. Urban Bengtson, idékonsult

  Vad menar Alliansen i Umeå med 15 barn per grupp på dagis i kommunen?
  Är det placerade barn?
  Eller är det närvarande barn utifrån kommunkontroll som gjorts i vinter/vår?

  Olika besked från byråkratin och politiken i Umeå har gett en osäkerhet som inte bara drabbar barnen och förskolorna utan också kommunens barnomsorgsplanering.

  Besked är önskvärda, ju förr dess bättre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.