Monarkin står stark!

Även fast kungen och monarkin i Sverige alldeles nyligen har varit huvudroll i en ganska så negativ mediestorm har monarkin i en Demoskopmätning fått stöd av 68% av de tillfrågade svenskarna. Innan kronprinsessan Viktorias bröllop i juni var stödet i samma mätning bara 63%. Ett gott betyg åt svenska folkets omdöme.

Monarkin håller ställningarna, trots mediabevakningens låga nivå.

Etiketter: , , ,

7 kommentarer

 1. Per Kjellén

  Vi svenskar anser att vi är ett folk som har kompetens, kunskap och förnuft. Ett folk som vet vad demokrati är och som anser att Sverige är en demokrati.

  Vad är en monarki. Envälde. Vad är en konstitutionell monarki. En monarki som anpassats till demokratiska principer genom att i konstitutionen noga reglera monarkens befogenheter. Ingetdera gäller för Sverige. Inget passar in på Sverige.

  Alltså Sverige är det land där 69 procent vill att landet skall ha ett statskick som inte finns.

 2. TC

  Kungen måste omedelbart fråntas ämbetet som Statschef, och han ska inte få vara ordförande i den mäktiga utrikesnämnden, för det är först DÅ som vi blir en äkta demokrati och får en verkligt maktlös diktaturminnesymbol/”Kung”.

 3. Per Kjellén

  Till TC:

  Kungen innehar inte ämbetet ’Statschef’. Kungen har titeln. Ämbetet statschef utövas av statsministern, talmannen och riksdagen. Genom parlamentarismen har statsministern det avgörande inflytandet. Att statsministern kontrollerar statschefsämbetet är det grundläggande felet med vår konstitution.

 4. TC

  1. Kungen ÄR statschef och ska visa vad Sverige är och gör.
  2. Kungen ska leda det möte man har när man ska byta regering.
  Kungen leder också möten med regeringen, då man informerar varandra.
  3. Kungen öppnar varje år riksdagen.
  4. Kungen är ordförande på möten med Utrikesnämnden,
  som består av riksdagsmän som diskuterar med regeringen
  om hur Sverige samarbetar med andra länder.
  5. Kungen är försvarets ledare.
  6. Kungen tar emot och godkänner ambassadörer från andra länder.
  En ambassadör arbetar för sitt land i ett annat land.
  Kungen gör statsbesök i andra länder
  och tar emot statschefer.

 5. Per Kjellén

  Svar till TC:
  1) Statschef är en institution, ett ämbete. I regeringsformen 1 kap. 5§ står att kungen är rikets statschef enligt stadgat i 5 kap. Det som stadsgas i 5 kap. räcker inte för att jämföra kungen med vad som i resten av världen stadgas om statschefer.

  2) 6 kap. 4 § skall regeringsskifte ske inför statschefen, eller vid förfall för statschefen, inför talmannen. När så erfordras sammanträder regeringen inför statschefen. Ingen av skrivningarna är tvingande och praxis torde vara att kungen sällan sitter ordförande i konselj.

  3) Också en svag formulering. Kungen öppnar på

 6. Per Kjellén

  Jag fortsätter:
  talmannens hemställan. Om talmannen inte hemställer – vad händer då?

  4) Också en svag formulering. Jag vet inte vilken praxis som råder.

  5) Jag hittar inget stöd för detta påstående.

  6) Kanske den enda behörighet kungen delar med en statschef.

  Att ta emot kungen vid officiella statsbesök kan sätta det besökta landets ledning i en besvärlig situation. Om landet säger, att kungen inte har statschefs behörighet skulle resultatet bli att inte ta emot kungen som officiell representant för Sverige.

 7. Per Kjellén

  praktiskt. Undantagsvis EU som inte godtar kungen som statschef under hänvisning till 1 kap 6§ och att kungen saknar statschefs behörighet att träffa internationella avtal.

  Vad som är viktigt är att de normala uppgifterna för en statschef helt saknas i vår konstitution. En kompromiss är en överenskommelse där parterna givit avkall på något. Vad har borgerligheten resp. socialdemokraterna givit avkall på i Torekovkompromissen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.