Alliansen Umeå vill bygga GC-bron mellan Lundåkern – Bölesholmarna

Insändare publicerad i dagens VK, skriven av oss gruppledare för Allianspartierna i Umeå:

 

Dags att bygga en gång- och cykelbro Bölesholmarna-Lundåkern!

Alliansen Umeå har föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum. Tyvärr förhalar (S) byggandet av bron.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.

Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och Strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Enligt kalkyler som är gjorda skulle bron vara samhällsekonomisk lönsam.

Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande socialdemokraterna väljer dessvärre att gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten. Är det så att socialdemokraterna är emot att fler umebor ska ha möjlighet att kunna ta cykeln istället för bilen?

Anders Ågren
Kommunalråd (m)
Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)
Mattias Larsson
Gruppledare (c)
Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Etiketter: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.