Bra förslag på skatteområdet

Inför höstens budgetproposition verkar det som att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, och det är mycket viktigt.

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades nu i samband med vårpropositionen. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Oppositionen är kritiska till jobbskatteavdragen och kritiken varierar från Vänsterpartiet som helt vill ta bort jobbskatteavdraget till Socialdemokraterna som talar om "avtagande nytta". Men, fakta i målet är att jobbskatteavdraget är den mest effektiva sysselsättningsåtgärden av alla inkomstskattereformer.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr 20 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Trots höjningen av brytpunkten så kommer 23,6 procent av Sveriges heltidsarbetande att betala statlig inkomstskatt. I samband med skattereformen 1990 var ambitionen att endast 15 procent skulle betala en marginalskatt om 50 procent.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Ett höjt grundavdrag påverkar kommunernas skattebas och därför kommer statsbidragen till kommunerna att öka med samma värde som det förhöjda grundavdraget.

Sverige är på rätt väg.

Etiketter: , , , , ,

En kommentar

 1. Isak

  Nu är det inte bara oppositionen som varnar för regerigens
  ekonomiska politik. Nu går även regeringens finanspolitiska
  råd ut och varnar för ytterliggare skattesänkningar med s.k. jobbskatteavdrag. Dessutom ifrågasätter man ytterligg-
  are avbetalningar av statsskulden genom försäljning av statliga bolag. Enär avkastningen från dessa är högre än
  ränteutgifterna. Herr Ågren och andra Moderater framhärdar
  med emfas att det är den enda vägen. Möjligen kan man på-
  stå att den har sysselsatt mångdubbelt fler kineser än
  svenskar. Men det finns inte någon expert som ens vågar gissa om hur många som har anställts. I stället så är det
  många ekonomer som är säkra på att man fått större syssel-
  sättningseffekter med riktade insatser. Trots högkonjuktur
  så har vi fortfarande massarbetslöshet i Sverige, om detta
  kan inte Herr Ågren blunda.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.