Alliansen Umeås budgetförslag för 2012

Idag har Alliansen Umeå presenterat budgetförslaget för år 2012, och det följer i stora drag det program vi gemensamt gick till val på.

Följande pressmeddelande sammanfattar huvuddragen:

 

Pressmeddelande

En investering i  Umeås framtid

För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag
för Umeås utveckling mot en stad med möjligheter för alla.

– Vi vill skapa en stad där alla individer får leva och utvecklas, med satsningar på skola och det sociala. Samtidigt vill vi frigöra resurser till kommuninvånarna, genom att omorganisera Umeå kommun till en smidigare och mer flexibel organisation, säger Alliansen Umeå.

Alliansen Umeå prioriterar satsningar på skolan då det är här som hela samhällets framtid finns – därför satsas 40 miljoner kronor till för- och grundskolan. Mindre barngrupper i förskolan och att minska klasstorlekarna i högstadiet är också prioriterade områden. Dessutom vill vi att kommunen ska uppmuntra enskilda initiativ till förskolor, t ex nära stora arbetsplatser. En annan viktig satsning är 2 miljoner till yrkesutbildningar då det snart kommer att vara brist på arbetskraft inom dessa områden.

Alla ska må bra av att bo, leva och arbeta i Umeå. Att Umeå har mycket höga sjuktal måste vi göra någonting åt, därför satsar Alliansen Umeå 72 miljoner till det sociala och 3 miljoner på arbetsmiljö och personalvård för anställda i Umeå kommun. Dessutom ska det finnas möjligheter för alla, inom handikapp- och äldreomsorgen
ska brukaren stå i centrum genom en värdighetsgaranti som innebär att krav kan ställas på omsorgen.

Att vi har dålig luft i innerstan är någonting som det behövs göras någonting åt. Därför satsar Alliansen Umeå 4 extra miljoner på kollektivtrafik och 3 miljoner på underhåll av Umeås gång- och cykelvägar så att det ska bli lättare att välja miljövänliga resealternativ. Dessutom vill vi påbörja byggnationerna av gång- och cykelbron till Bölesholmarna under 2012.

Umeå kommun har gått igenom en omvälvande omorganisering, ändå har kommunen sparat minimalt på förändringarna. Alliansen Umeå vill skapa en smidigare organisation med tydligare styrning och direktiv till verksamhetsområdena för att kunna frigöra mer resurser till verksamheten. Dessutom sänker vi skattesatsen med 10 öre, för att ge mer frihet och självbestämmande till kommuninvånarna.

Dessa satsningar kommer att göra Umeå till en framåtskridande stad med möjligheter för alla att bo, leva och utvecklas i, säger Alliansen Umeå. Därför ser vi denna budget som en god investering i Umeås framtid.

För mer information:

Anders Ågren
kommunalråd (M)
070-341 67 64

Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
070-227 87 77

Mattias Larsson
gruppledare (C)
070-682 17 19

Veronica Kerr
gruppledare (KD)
070-259 55 95

 

 

 

 

 

Etiketter: , , , , , ,

3 kommentarer

  1. David S

    Var finns er budget att läsa i sin helhet? Skulle uppskatta en länk till en pdf-fil om det är möjligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.