Att pragmatiskt jobba för kommunens bästa

Av , , Bli först att kommentera 15

Åkte i morse med första flyget ner till Stockholm. Det är dags för månadens SKL-dagar. Just nu gruppmöte med alla moderata företrädare i beredningar och styrelse. Sedan vidare till en träff med dels information om statens vård- och omsorgsutredning, dels en träff med migrationsminister Tobias Billström.

Noterar att Holmlund (S) i ett blogginlägg igår gick till angrepp på mig för att jag egentligen representerar den ”äkta gamla högern”. Och sen var det de gamla vanliga påhoppen om att regeringen skär ned i välfärden. Suck. Jag tror inte ens att han själv tror på det där – men han kanske var tvungen att spotta upp sig inför partiledaren Juholts besök i Umeå idag.

Generellt har vi ett bra debattklimat i Umeå mellan de politiska partierna, med en grundsyn att vi alla jobbar för Umeås bästa utifrån en pragmatisk hållning – även om vi p.g.a. olika ideologiska utgångspunkter har olika uppfattningar om vad som ibland är de bästa lösningarna. Men att gång på gång komma med uppenbara faktafel (staten har ju aldrig tidigare gett så mycket pengar till kommuner och landsting som under senare år, och kommunsektorn har aldrig tidigare fått så stora överskott som nu under Alliansregeringens tid) är ett tråkigt argumentationsknep från Lennart Holmlunds sida. Jag hade hoppats att han numera skulle hålla sig för god för sådant, men tydligen inte.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Nordmaling är välkommen om de vill

Av , , 5 kommentarer 15

Har tagit del av de synpunkter i media som kommer från bl.a. företagare och politiker i Nordmaling. Man diskuterar ett samgående mellan Nordmaling och Umeå kommun.

Ja, varför inte?

Ett samgående skulle stärka såväl Nordmaling som Umeå. Befolkningsmässigt motsvarar Nordmaling i runda tal kommundelen Holmsund-Obbola som ingår i Umeå kommun. Och det är ju inga som helst problem att slå ihop våra kommuner om man skulle välja den vägen.

Jag säger samma sak som jag sagt tidigare år, när det funnits folk i bl.a. Vindeln och Robertsfors som önskat gå ihop med Umeå:

VARMT VÄLKOMNA, om det är ert önskemål. Vi skulle alla bli vinnare på ett fördjupat samarbete och kanske i förlängningen en sammanslagning.

Bra förslag på skatteområdet

Av , , 1 kommentar 15

Inför höstens budgetproposition verkar det som att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, och det är mycket viktigt.

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades nu i samband med vårpropositionen. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Oppositionen är kritiska till jobbskatteavdragen och kritiken varierar från Vänsterpartiet som helt vill ta bort jobbskatteavdraget till Socialdemokraterna som talar om "avtagande nytta". Men, fakta i målet är att jobbskatteavdraget är den mest effektiva sysselsättningsåtgärden av alla inkomstskattereformer.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr 20 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Trots höjningen av brytpunkten så kommer 23,6 procent av Sveriges heltidsarbetande att betala statlig inkomstskatt. I samband med skattereformen 1990 var ambitionen att endast 15 procent skulle betala en marginalskatt om 50 procent.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Ett höjt grundavdrag påverkar kommunernas skattebas och därför kommer statsbidragen till kommunerna att öka med samma värde som det förhöjda grundavdraget.

Sverige är på rätt väg.

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Arbetslösheten minskar i länet

Av , , Bli först att kommentera 16

Nu kommer jobben i länet på bred front. Det kan vi läsa i dagens VK, och förra veckan fanns det en artikel i VF om samma sak. Den senaste 12-månadersperioden har arbetslösheten minskat med 1609 personer, varav de öppet arbetslösa minskade med nära 1000 personer. Såväl kommuner som företag har börjat anställa igen och antalet nya jobb har ökat kraftigt den senaste perioden.

Vi är på rätt väg.

Bli först att kommentera

Dödsstöten för tanken på skilda valdagar?

Av , , 1 kommentar 12

Vid gårdagens omval i Västra Götaland så röstade bara 43% av befolkningen. Nu glädjer sig socialdemokraterna och sverigedermokraterna över att de gått fram någon enstaka procent och ser det som en fantastisk bedrift. Nåja, det ska de givetvis glädja sig åt. Trevligare att vinna än förlora, såklart.

Men.

Bara 43% av de röstberättigade utnyttjade sin rätt att rösta. Hur legitimt blir ett sådant valresultat? Många hade ju befarat ett lågt valdeltagande och dessa fick ju nu rätt i sina profetior. Moderaterna. liksom några andra partier, har ju förespråkat skilda valdagar under lång tid. Att man skulle separera på tidpunkterna för val till riksdag, landsting och kommun för att valrörelserna skulle kunna få mer fokus just på de frågor som valet berör.

Frågan är om inte gårdagens val i praktiken innebär slutet för dessa ambitioner. Det blir svårt att argumentera för något som i praktiken innebär att mer än hälften struntar i att gå till vallokalerna. Skilda valdagar är en god idé i teorin, men verkligheten talar ju onekligen sitt tydliga språk.

Finaler och inläsning

Av , , 2 kommentarer 11

I helgen blir det att kolla lite mer än vanligt på tv. Såväl Eurovisionsschlagerfinalen som VM-finalen i hockey är ju givna höjdpunkter.

Några politiska möten blir det dock inte denna helg – däremot inläsning av budgetmaterial. Som jag skrev tidigare så är vi ju inne i budgetprocessen och nu börjar vi närma oss den tid då det är dags att göra avvägningarna mellan olika verksamheter och göra det delikata prioriteringsarbetet.

Glädjande läsning var det i dagens tidning om antalet nya jobb som kommer i vårt län. Fler jobb är grunden för allt – äldreomsorgen, skolan, sjukvården, socialt skyddsnät, pensioner etc. Då är det bra att vi har en regering som har full sysselsättning som högsta prioritet.  Att människor arbetar och betalar skatt är A och O. Vi väntar fortfarande på socialdemokraternas politiska alternativ – kanske får vi se det i samband med höstbudgeten…..

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Budgetberedning

Av , , Bli först att kommentera 10

De politiska partierna är mitt uppe i budgetöverläggningarna inför beslut om 2012-års budget för Umeå kommun.

De styrande socialdemokraterna/vänsterpartiet lägger sitt förslag den 24 maj och Alliansen presenterar sitt ekonomiska alternativ den 31 maj. Slutgiltigt beslut tas sedan i kommunfullmäktgie den 20 juni.

Den positiva utvecklingen för svensk ekonomi får genomslag även för Umeås del. Som väntat så har skatteintäkterna ökat jämfört med den plan som antogs förra året, men sedan finns det ett antal osäkerhetsmoment i allt också.  Om detta återkommer jag längre fram i sedvanlig iordning.

Nu väntar fortsatt budgetberedning på stadshuset.

Trevlig helg!

Dra ditt strå till stacken för ett renare Umeå!

Av , , 2 kommentarer 12

Insändare som jag idag fick publicerad i VK:

Ta ställning för ett renare Umeå!

När snön har försvunnit kommer skräpet fram på ett högst påtagligt sätt. Vi är många som upprörs över hur det runt om i vår kommun – på gator, torg och i parker – skräpas ner på ett ofta ofattbart sätt. Glas krossas och skräp kastas precis överallt. Umebor blir förbannade och turister förundras över sakernas tillstånd. Vår offentliga miljö har på många ställen blivit en soptipp.

Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar varje år under några veckor en nationell kampanj mot nedskräpningen. Kampanjen är ett upprop mot nedskräpningen, som uppmuntrar människor att manifestera genom att plocka skräp i närmiljön. Alla kan alltså ta ställning. Skräpplockardagarna infaller på våren (från vecka 17 till slutet av maj månad) och i en gemensam aktion rensas då gator, skolgårdar och parker från skräp av förskolor, skolor, kommuner, föreningar, privatpersoner m.fl. Umeå kommun kraftsamlar den 17-23 maj.

Låt oss i år göra Umeå till Sveriges renaste stad! Kommunen gör mycket, men du kan även själv som privatperson engagera dig – gå in på hemsidan för Håll Sverige Rent och registrera dig idag. Det har jag gjort.

Dra ditt strå till stacken för ett renare Umeå!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Besök på Norrbyskär

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår besökte kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott Norrbyskär. Bl.a. besöktes vi Norrbyskärs Wärdshus, KFUM och Norrbyskärs Museum. Det finns en stor utvecklingspotential för området. Här några bilder från besöket.

Skolk i betygen

Av , , 4 kommentarer 11

Idag kan vi läsa i SvD att skolk kommer att skrivas in elevernas betygsdokument fr.o.m. höstterminen 2012, dock inte i slutbetygen utan enbart i terminsbetygen. Det är bra, även om det inte är en universal lösning på alla problem. 

Men det finns ett uppenbart samband mellan närvaro och resultat. Elever som inte är på lektionerna har av naturliga skäl svårare att inhämta kunskaper än de elever som följer undervisningen. I bl.a. Nacka och Stockholms Stad började man i början av 2000-talet redovisa frånvaron på elevernas betyg. Resultaten lät inte vänta på sig. Närvaron steg dramatiskt. Det säger sig självt – när elevens skolkande plötsligt leder till konsekvenser så blir det mindre kul att skolka.

Skolan har också en viktig normbildande funktion. Genom att kräva närvaro visar skolan att det är viktigt att man är på sitt jobb, i skolan precis som i övriga samhället. Vem annars kan utebli lite när det passar? Skolans viktigaste uppgift är kunskapsförmedling. Men kunskapsförmedling förutsätter att eleverna är närvarande i undervisningen. Om elevernas frånvaro minskar när man registrerar skolk i betygsdokumentet, så är det för oss moderater en vettig metod att anamma.
 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,