Klockarbäcken

Idén om Klockarbäckens handelsområde sträcker sig en tid tillbaka i tiden och lyftes fram i samband med att den gamla handelspolicyn togs fram. VK skriver om detta i dagens tidning. 

Från Moderaterna så var vi motståndare till den handelspolicy som fastställdes år 2000. Vi lade fram ett eget förslag som inte vann bifall. Moderaterna har sedan dess drivit frågan om att skrota handelspolicyn, som nu slutligen har gått i graven.

I VK kan vi läsa att det norska fastighetsutvecklingsbolag som haft till uppdrag att locka etableringar till Klockarbäcken förmodligen kommer att dra sig ur det arbetet. Orsaken uppges vara det fjärde handelsområdet, där nu IKEA är på väg att etablera sig. Ok.

Samtidigt ska vi ha i minnet att man inte har lyckats locka några nya etableringar till området under ett flertal år, trots att IKEA inte tidigare varit aktuellt i diskussionerna.

Ett av problemen för Klockarbäcken har varit osäkerheten kring exakt när och var den nya ringleden skall dras. En osäkerhet, som drabbat området men som snart kommer att vara undanröjd. Trafikverket väntas ta beslut om dragningen av Västra Länken om några månader. Om detta sedan kan vända trenden, vet varken jag eller någon annan. En annat minus för Klockarbäcken har varit avsaknaden av livsmedelsförsäljning som annars är ett starkt dragplåster för ett område.

Under flera år så hänvisade Umeå kommun potentiella nya aktörer inom handeln just till Klockarbäcken, medan man sade nej till dem som hellre ville lägga sig uppe vid Ersboda handelsområde. Problemet var just det att flera aktörer då valde att vänta med att komma till Umeå, för att de inte var intresserade av Klockarbäcken. Det är ett faktum.

Detta innebar att Umeå under flera år gick miste om handelsetableringar, och därmed nya jobb och skatteintäkter. Till slut blev denna strategi ohållbar. Vi moderater har drivit linjen att öppna upp för handelsetableringar på andra ställen än Klockarbäcken. Att fullfölja Strömpilen, öppna upp Ersboda för mer handel och även ha planberedskap för nya områden som kan vara attraktiva för företag som vill etablera sig i Umeå. Företagen vet själva bäst vad som passar just för deras verksamhet. Umeå kommun ska se till att ha så attraktiva lägen som möjligt för handelsföretagen. Sedan är det umeborna själva som avgör om en handelsetablering är lyckad eller ej, genom valet av var de väljer att handla. 

Umeå har under en lång rad år halkat efter i utvecklingen av sällanköpshandeln i Norrland. Andra städer har utvecklats betydligt bättre. Med den IKEA-etablering som nu rycker allt närmare så har vi alla möjligheter i världen att vända trenden och återta flaggan som handelsmetropolen nummer ett i norr.

Det är på tiden!

Etiketter: , , , , ,

2 kommentarer

  1. Jens

    Anders, Ditt uttalande att ”Trafikverket väntas ta beslut om dragningen av Västra Länken om några månader. Om detta sedan kan vända trenden, vet varken jag eller någon annan.” andas att det lutar åt en yttre vägsträckning. Är det din uppfattning?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.