Nödvändigt med utbyggnad av Umeås flygplats

Här kommer en insändare som jag hade skickat in till lokaltidningarna VK och VF, men då den inte verkar bli publicerad i papperstidningarna så väljer jag publicera den på min blogg istället.

Ännu en fördel av att ha bloggen på VK 🙂

Bygg ut flygplatsen i Umeå!

I VK (5/12) kan vi läsa om de planer som finns på att bygga ut Umeå Airport. Jag hoppas verkligen att vi kan komma till skott i denna fråga – en utbyggnad av flygplatsen är nödvändig.

Att Swedavia under rådande förhållanden inte klarar finansieringen ensamma är känt sedan tidigare. Under våren 2011 har jag, både på min blogg och i kommunfullmäktige, väckt frågan om flygplatsens utbyggnad och eventuell medfinansiering: såväl offentliga aktörer som näringsliv borde vara redo till viss medfinansiering av projektet då det är en angelägenhet för oss alla.

Det är en utbyggnad i två etapper som är aktuell. Den första fokuserar på ökad kapacitet för bl.a. incheckning, säkerhetskontroll och gaten samt en helt ny ankomsthall. Den andra etappen innebär att man bygger på med en ny våning som då blir avgångshall.

Låt oss gå från ord till handling, och i regionen bidra så att vi kan få en större och mer funktionell flygplats i Umeå. Ju fortare, desto bättre.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå