Nödvändigt med utbyggnad av Umeås flygplats

Av , , 2 kommentarer 13

Här kommer en insändare som jag hade skickat in till lokaltidningarna VK och VF, men då den inte verkar bli publicerad i papperstidningarna så väljer jag publicera den på min blogg istället.

Ännu en fördel av att ha bloggen på VK 🙂

Bygg ut flygplatsen i Umeå!

I VK (5/12) kan vi läsa om de planer som finns på att bygga ut Umeå Airport. Jag hoppas verkligen att vi kan komma till skott i denna fråga – en utbyggnad av flygplatsen är nödvändig.

Att Swedavia under rådande förhållanden inte klarar finansieringen ensamma är känt sedan tidigare. Under våren 2011 har jag, både på min blogg och i kommunfullmäktige, väckt frågan om flygplatsens utbyggnad och eventuell medfinansiering: såväl offentliga aktörer som näringsliv borde vara redo till viss medfinansiering av projektet då det är en angelägenhet för oss alla.

Det är en utbyggnad i två etapper som är aktuell. Den första fokuserar på ökad kapacitet för bl.a. incheckning, säkerhetskontroll och gaten samt en helt ny ankomsthall. Den andra etappen innebär att man bygger på med en ny våning som då blir avgångshall.

Låt oss gå från ord till handling, och i regionen bidra så att vi kan få en större och mer funktionell flygplats i Umeå. Ju fortare, desto bättre.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Umeå-Vännäs

Av , , 2 kommentarer 17

Nu på morgonen har det första pendeltåget rullat mellan Vännäs och Umeå. Det här är en efterlängtad händelse och binder samman våra kommuner på ett mycket bra sätt. Enkla och snabba kommunikationer underlättar arbetspendling och är positivt för invånarna i våra båda kommuner.

Restiden ca 20-25 minuter beroende på om du kliver av/på i Umeå C eller Umeå Ö.

 

Grattis till nya styrelsen för Moderata Studenter!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har Moderata Studenter vid Umeå Universitet haft årsmöte. På bilden ser ni den nyvalda styrelsen med ordföranden Viktor Sjödin, ledamöterna Max Persson, Inge Breed och Saga Isabella Vester samt vice ordföranden Lisa Nilsson.

Ett stort grattis till den nya styrelsen – ni gör ju sedan tidigare ett mycket bra jobb för moderaterna på universitetet. Lycka till även fortsättningsvis!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Kommunism?

Av , , 6 kommentarer 15

Vi moderater har lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om för umeborna, oavsett väder och vind. Ett förslag som vi har fått många uppskattade kommentarer kring.

Detta har emellertid fått Lennart Holmlund (S) att gå i gång. Han hänvisar till den nya översiktsplanen och menar – tror jag – att det redan är på gång och att vi är överens om tagen.

Men samtidigt gillar han tydligen inte idén, och han har fått för sig att vi inte vill att privata fastighetsägare ska ta nåt ansvar överhuvudtaget. Men så är det naturligtvis inte. Vi moderater anser att både privata fastighetsägare och kommunen har ett ansvar i den här frågan.

 

På sin blogg jämför han oss förövrigt med "gamla kommunister".

OK, intressant jämförelse av Umeås kommunstyrelseordförande. Kommunala cykelparkeringar = kommunism.

Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn. Överallt där kommunismens idéströmningar blivit statsbärande ideologi har den resulterat i förtryck. Oavsett vi talar om Sovjetunionen, Kina, Albanien, Pol Pots Kambodja, Castros Kuba,  Rumänien, Nordkorea, Vietnam, Östtyskland eller Etiopien har resultatet alltid varit terror och statsorganiserat mördande.

I Lennarts Holmlunds världsbild är alltså cykelparkeringar (om de har tak och byggs av kommunen) liktydigt med kommunism.

 

Suck.

 

 

 

Umeå behöver starka allianser – inte fiender

Av , , Bli först att kommentera 14

Det brukar heta att ensam är stark, men den "sanningen" gäller inte i dagens internationella konkurrenssituation mellan städer, regioner och nationer.

Vad får det då för konsekvenser för oss i Umeå? Umeå har haft en fantastisk utveckling, men vi kommer inte att lyckas nå nästa steg i utvecklingen om vi inte har vänner och starka/strategiska allianser. Som backar upp oss och drivs av samma ambitioner och mål. Om resten av Norrland ser oss som en högdragen och bufflig Storebror kommer vi ha stora problem.

En prioriterad uppgift borde vara att söka nya och starka allianser, samtidigt som vi stärker befintliga samarbeten, inte minst i vår närhet och i omgivande län i Norrland.

Att ständigt idiotförklara omgivningen och mucka gräl är ingen begåvad strategi för Umeås framtida utveckling. Tvärtom. Ensam är inte stark.

Jag tänkte återkomma till detta lite längre fram.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har vi moderater lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Motionen bifogas nedan:

 

Umeå 2011-12-08
 
 
Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå
 
Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.
 
Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.
 
Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
 
Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.
 
  
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 
Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)
2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Företagsbyn Flottaren m.m.

Av , , Bli först att kommentera 11

Pustar ut lite hemma efter en lång men mycket intressant dag. Som jag tidigare skrev så har vi idag varit ute med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott för att besöka lokala företagare.

Bilden ovan är från ett besök på företagsbyn Flottaren, som vi även besökt i ett tidigare skede. Kul att se hur bra det går där och vilket tryck det är bland företag att etablera sig på området. Nya byggnader håller också på att färdigställas för att rymma ytterligare företag. Bra drag! Nu gäller det bara att vi kan lösa detta med bussförbindelser också – från Alliansen ville vi ju tillskjuta ytterligare medel till kollektivtrafiken för att kunna trafikera bl.a. Östteg på ett bättre sätt. Men det röstade tyvärr (S) och (V) nej till när vi beslutade om budgeten i juni.

Utöver detta gjorde utskottet besök hos Berg Kapell AB, Solidar Fondservice och Via Travel.

Sammanfattningsvis en riktigt givande dag – man lär sig nya saker varje dag!

Företagsbesök idag & (S)-reträtt

Av , , 4 kommentarer 10

Dagens program är fyllt av intressanta företagsbesök med vårt näringslivs- och planeringsutskott. Vi åker ut en gång i månaden med utskottet för att få oss en samlad bild av sådant som är på gång i vår kommun. Mer om det senare.

Ser förövrigt att ledande socialdemokrater i Umeå nu gör allt för att dementera innebörden av det beslut de tog igår om snuset.

Faktum kvarstår.Tobaksfri arbetstid = rök- och snusförbud på arbetstid för alla anställda.

Nu förklarar S-företrädarna att Umeå kommun bara skall stötta och hjälpa dem som vill sluta röka och snusa, och att det aldrig har varit avsikten att införa något förbud. Allt är bara massmedias fel – och förmodligen vi som var emot förslaget – som misstolkat beslutet.

Ja, det var ju synnerligen intressant. För de förebyggande insatserna gör vi ju redan idag i den satsning vi gemensamt har haft för tobaksfrihet inom kommunen. Information om tobakens skadeverkningar m.m. Det var ju den satsningen som nu skulle utvärderas.

Jag är den första att välkomna om socialdemokraterna nu svänger och inte vill införa snusförbud. Så sent som för två veckor sedan var förslaget att man siktade på införa snusförbud för Umeå kommuns anställda år 2013. Sedan strök man årtalet men stod fast vid förslaget iövrigt. Dock utan tidsangivelse. Det blev också gårdagens beslut.

Och nu ska man tydligen inte införa tobaksfri arbetstid ÖVERHUVUDTAGET och det ska heller aldrig ha varit avsikten, om jag får tro Åsa Ögren och Lennart Holmlunds uttalanden.

OK. Men varför tog man då beslut om det igår?

4 kommentarer
Etiketter:

Voteringen förlorades – vad blir nästa steg??

Av , , 3 kommentarer 16

Jaha, då har vi tagit beslut i kommunstyrelsen.

Siktet är nu inställt på tobaksfri arbetstid för Umeå kommuns ca 10.700 anställda. Rökfri arbetstid under 2012 (och där var vi överens alla partier), medan det fortfarande är oklart exakt NÄR snusförbudet ska träda i kraft. Något år är inte beslutat.

Moderaterna och kristdemokraterna röstade nej till förslaget om snusförbud på arbetstid. Vi förlorade voteringen med 4 – 11.

Förmynderiet når alltså nya höjder.

Vad blir nästa steg i att "fostra" de anställda? Förbud mot att äta fet mat under arbetsdagen? Förbud mot godis och halstabletter?

Pinsamt.

 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Fler nya företag i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 9

I skuggan av oron på de internationella börserna och lånekriser, så är det glädjande att kunna läsa att antalet nya företag kontunuerligt ökar i Sverige. Det var en kort notis om det i VK igår.

Jämfört med samma tid ifjol ligger ökningen i Sverige för 2011 på 10,6 procent.  I Västerbotten är den procentuella ökningen större än i riket. 16,5 procent fler nya företag har registrerats, vilket motsvarar 192 fler. Totalt 1357 nya företag i vårt län. Bra siffror.