Alliansens budget för Umeå kommun år 2013

 

     

Pressmeddelande 2012-05-29
Alliansen Umeå.

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås utveckling mot en stad med möjligheter för alla.

– Alliansens budgetförslag innehåller satsningar på skolan, äldre- och handikappomsorgen samt tidigareläggande av vissa investeringar inom fritid. Vi ökar dessutom besparingskraven på den nya förvaltningsorganisationen samt minskar anslagen bl.a. till utvecklingsanslaget, säger gruppledarna för Allianspartierna i ett gemensamt uttalande.

Alliansen Umeå ökar anslagen till för- och grundskolenämnden. Barngrupperna i förskolan ska minskas genom ett särskilt uppdrag om finansiering via de s.k. sociala investeringarna. För att kunna minska klasstorlekarna i högstadiet tillförs nämnden ytterligare sex miljoner kr, utöver 20 mkr till volymökningar.

Handikapp- och äldreomsorgen är den stora vinnaren i Alliansförslaget. För att klara av bl.a. volymökningar ökas ramen med 50 mkr om man räknar in de pengar som frigörs via de s.k. Tildamedlen.

Besparingskraven ökas på den nya kommungemensamma förvaltningen. Samordningsvinster skulle ge 100 mkr, men hittills har det bara resulterat i ca 10 mkr. Ett riktat effektiviseringskrav på 35 mkr skrivs in för 2013. Besparingar på utvecklingsanslag, oförutsedda behov i övrigt, datautvecklingsanslaget, bidraget till Folkets Hus etc möjliggör dessutom tidigareläggande av investeringar och skattesänkning.

Alliansen föreslår nu liksom tidigare en stegvis sänkning av Umeås kommunalskatt. 10 öre för 2013, men totalt 1 kr i sänkt skatt under den kommande fyraårsperioden. De senaste årens återkommande överskott i kommunens ekonomi, visar att man tar ut för mycket pengar i skatt av umeborna.

Vidare tidigareläggs ett antal av investeringarna: Byggandet av gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna har högsta prioritet. Byggstart redan 2013.

Andra objekt: Ny gymnastikhall (2014), fotbollshall (2014) och Tegstunet (2014)

 

Du kan läsa hela vårt budgetdokument HÄR!

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.