Hög tid att bygga gång- och cykelbron Lundåkern-Bölesholmarna

I lördagens VK hade jag och övriga Alliansgruppledare följande insändare publicerad:

 

Dags att bygga en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna-Lundåkern

Alliansen Umeå har föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum. Tyvärr väljer nu de styrande i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att inte prioritera byggandet av bron under de närmaste åren.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.

Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster.

Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande väljer dessvärre att gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten. Är det så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot att fler umebor ska ha möjlighet att kunna ta cykeln istället för bilen?

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Etiketter: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. motionär.

  En GC-bro vore kanon, men den ska ligga mer uppströms. Det finns ett perfekt läge nedanför Volvo, där det går en kabel över älven. Från grubbesidan sett är det strax efter det att man passerat bron över Tvärån, när man kommer från stan. Ett relativ smalt ställe, men den stora fördelen är att det ger ett bra avstånd från GC-bron vid bryggeriet, Det ger en rejäl motionsrunda.
  Nackdelen med en bro till Bölesholmarna tror jag skulle vara mycket buskörning, och vara ett stort tiillhåll för ungdomar, som i sin tur skrämmer bort många motionärer. Det är redan i dag en plåga och osäkerhet att gå ”holmarna” sommartid. Otroligt mycket skrik och fylla (som under alla år), men en bro mellan Lundåkern och ”holmarna” skulle öka inflödet av fylla.

 2. Jan-Erik Vahlström

  Att bygga en bro till Bölesholmarna vore inte alls fel. Vad som jag tycker är bedrövligt är att moderatena gör politiska utspel mot V och S. Det finns massor av projekt som skulle vara bra och som jag skulle kunna räkna upp. Till sist är det ju en prioriteringsfråga vilka projekt som är genomförbara här och nu. Jag har lite svårt att se att detta skulle ha högsta prioritet i jämförelse med många andra saker. det är ju inte bara dina skattepengar som skulle finansiera detta, utan även mina.

 3. Anders Ågren

  Svar till Jan-Erik Vahlström (2012-06-11 11:57)
  Ja, det är en prioriteringsfråga och jag kan konstatera att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna år efter år skjuter bort det här investeringsobjektet i tid, trots att det inte minst av miljöskäl borde vara högprioriterat. Vi i Alliansen vill att bron börjar byggas redan nästa år, och det är viktigt att markera detta.

 4. Anders Ågren

  Svar till motionär. (2012-06-11 08:29)
  Fast samtidigt vore det positivt om fler människor var i rörelse där, vilket det ju per automatik blir om vi bygger en bro mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Jag är övertygad om att det skulle motverka problemen med fylla och annat som du nämner i din kommentar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.