Personalen förtjänar en bättre arbetsmiljö

Personalen som jobbar inom Umeå kommun förtjänar en bättre arbetsmiljö. Från Alliansen är vi fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda inom Umeå kommun. På det här området ligger vi bland de allra sämsta i landet.  Av de 264 kommuner som rapporterade in statistik över sjukfrånvaro år 2011 låg Umeå kommun på plats 225. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 18 år i rad nu.

Vid behandlingen av Bokslutet för 2011 – i april 2012– så vann Alliansens förslag om utökade insatser för minskad sjukfrånvaro bifall. Sju miljoner kr kommer därför att användas för bl.a. rehabiliteringsinsatser och ökade friskvårdsinsatser. Det är ett steg på vägen.

Men vi vet också att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Tyvärr avslogs våra förslag på detta område i samband med kommunfullmäktigesammanträdet då budgeten för 2013 antogs i juni.

Etiketter: , , ,

En kommentar

  1. MR

    Varför la ni borgare då ner arbetslivsinstitutet som hade till uppgift att värna arbetstagarnas situation på arbetsplatser? En myndighet skräddarsydd för de anställdas väl och ve. Var det ointressant med en myndighet som forskade inom arbetsmarknad och arbetsrätt, arbetsorganisation, belastningsskador, arbetsmiljöteknik, ”hälsoeffekter av det nya arbetslivets psykosocial problem”, arbetsmedicin, allergi, påverkan på nervsystemet samt kemiska riskfaktorer och toxikologi? Tanken var att Universitet skulle driva dessa frågor men borgarna gav inga nya anslag för detta, underligt va?

    Sen minska sjukskrivningar med borgarnas politik? Ja det är klart om ni tvingar alla oavsett medicinsk status ut i arbete så minskar sjukskrivningarna. Utförsäkrade medborgare från sjukförsäkringen minskar antalet sjukskrivna. Deltidsjukskrivna som med borgarnas politik inte längre anses sjuka minskar också antalet sjukskrivna. Jobba trots stora krämpor är budskapet annars får du leva på existensminimum. En ”skyll dig själv att du slitit ut dig” mentalitet.

    Slå dig inte för bröstet och kom framförallt inte här och skyll på de rödgröna för något som ni själva bidragit mest med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.