Hoppet ökar för Nydalastugorna!

Igår behandlade kommunstyrelsen i Umeå förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nydala. Miljöpartiet anslöt sig till Allianspartiernas linje att bevara stugmiljön kring Nydala!

Ett mycket glädjande besked – därmed står det 32-32 i mandat inför avgörandet i fullmäktige den 29 oktober. Avgörandet ligger hos Arbetarpartiet och hur de röstar med det enda mandat de har i fullmäktige.

Striden gäller framtiden för de s.k. Nydalastugorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå driver linjen att de allra flesta stugorna skall rivas. De privata stugorna skall enligt deras förslag successivt inlösas och rivas, och de få stugor som skall vara kvar ska vara kommunalt ägda.

Moderaterna och övriga Allianspartieri Umeå har en annan linje. Liksom Miljöpartiet.

Vi vill bevara Nydalastugorna runt sjön, säger nej till expropriering och vi ser stugorna som ett värdefullt inslag vilket förstärker Nydalaområdet som rekreations- och friluftsområde. Stugorna, och dess nyttjare, bidrar till mer liv och rörelse i området och gör det därmed tryggare. Stugorna står inte i motsats till det rörliga friluftslivet.

Efter gårdagens sammanträde har hoppet för Nydalastugorna ökar avsevärt!

 

 

Etiketter: , , , , , , ,

En kommentar

 1. alfredo castro

  Tack för att ni försvarar de mänskliga rättigheterna.
  Snus förbjudet, lojalitets klausul, kränkande tester, osv. går rakt emot dessa principer. Dessutom är fascistiska handlingar i mening korporativistiska tendenser, dvs. att staten via sina myndigheter (korporationer), omyndigförklarar medborgarna.
  B Mussolini, påpekade att han inte skulle följa den dumme tysken (Hitler) misstag att bestämma själv och få medborgarna emot sig.
  Istället Mussolinis fick sin vilja igenom via institutionerna (korporationerna).
  Tyvärr som en del forskare har påpekat, Sverige uppvisar många korporativa tendenser.
  Om Sverige skulle bli dömd i europadomstolen skulle vårt land med all sannolikhet blivit allvarligt prickat.
  En demokrati utan de mänskliga fria rättigheterna, är som B Allenius har mycket rätt påpekat, inte värd namnet.
  När jag diskutera med vännerna i utlandet (Spanien, Frankrike, Italien, Latinamerika), häpnar dessa individer och oberoende av varandra svara reflex mässig, och frågar om Sverige är en demokrati.
  Jag skäms!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.