Vilka är lokalpolitikerna i Västerbotten?

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport om Västerbottens politiker. En kartläggning och studie över alla dem som har politiska uppdrag i länets kommuner och landsting.

Av de ca 1700 förtroendevalda i Västerbotten är 96 procent fritidspolitiker och sköter alltså sina uppdrag på fritiden, vid sidan av studier och ordinarie arbete. Fokus har annars en tendens att enbart hamna på på de med heltidsuppdrag, men de allra allra flesta politiker i Västerbotten sköter alltså sina uppdrag vid sidan om jobb och studier.

Det är också bra om sammansättningen av de förtroendevalda återspeglar befolkningen, till exempel när det gäller kön, ålder, utbildning och födelseland. Med olika erfarenheter och perspektiv ökar möjligheten att de förtroendevalda fattar bra beslut. Därför kan också en sådan här rapport vara ett bra underlag när partierna ska fundera över sina interna rekryteringsprocesser.

Invånarna i Västerbotten är, liksom de svarande i övriga delar av landet, mer nöjda med kommunen som plats att bo och leva på och hur den kommunala verksamheten fungerar, jämfört med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheterna.

Nedan hittar ni det pressmeddelande som skickats ut, med några av huvudpunkterna i rapporten för Västerbotten. Hela rapporten finns att hämta hem på SKL:s hemsida: skl.se 

 

PRESSMEDDELANDE
2012-11-14

För mer information: Martin Lidhamn, projektledare på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 78 14, mobil: 072-525 35 27, e-post: [email protected]
Björn Kullander, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 78 27, mobil. 070-692 45 18, e-post: [email protected]

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?
96 procent av knappt 1 700 förtroendevalda i Västerbottens län är fritidspolitiker och har uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbete. I Västerbottens län är det färre antal invånare per förtroendevald än landet som helhet.

SKL presenterar i en ny rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla femton kommuner och Västerbottens läns landsting. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Det är positivt att få en fördjupad bild av vilka det är som lägger ner sin tid på att ta ansvar och fatta beslut som påverkar de som bor och arbetar i varje län. Min förhoppning är att resultaten väcker tankar om hur vi kan bli ännu bättre på att förstärka de grupper som är underrepresenterade i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Några resultat om de förtroendevalda i Västerbottens län:
• Fler kvinnor än män i Nordmaling.
• Var tionde politiker har barn under 6 år. I Vindeln är var femte småbarnsförälder.
• Utrikes födda är relativt väl representerade.
• Andelen kvinnor i landstinget är något högre än i landet som helhet.

Ladda ner rapporten: ”2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?”.

Kontaktpersoner i Västerbottens län:
Lilly Bäcklund, S, Lycksele kommun, tfn: 070-581 66 04
Anders Ågren, M, Umeå kommun, tfn: 070-341 67 64

Följ oss på Twitter: @S_K_L
 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.