Fortsatt tillväxt förutsätter fler bostäder

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutade vi att godkänna ett förslag till ny "Strategi för bostadsförsörjning" för Umeå kommun perioden 2013-2020. Den ska nu ut på remiss, inför slutgiltigt ställningstagande.

Frågan om nya bostäder är av strategisk betydelse för Umeås fortsatta tillväxt. Utöver den självklara faktorn jobb, så är tillgång till bostäder den andra nyckeln för en fortsatt stark tillväxt för Norrlands största stad. Ett problem de senaste åren har varit att för få bostäder har byggts, även om vi delar detta problem med andra tillväxtstäder.

Kommunens strategi för bostadsförsörjning bygger på de riktlinjer för markanvändning som pekades ut i den översiktsplan som antogs hösten 2011. En viktig förutsättning är fem-kilometersstaden, dvs att tillväxten i möjligaste mån samlas inom en radie på fem kilometer från stadskärnan eller universitetsområdet. Fördelarna med en tätare stad är mindre trafikarbete och bättre användning av gator och vägar, skolor, va- och fjärrvärmenät m.m.

I kommunens översiktliga planering finns idag en god planberedskap som står i linje med det behov som finns för fortsatt stark befolkningstillväxt, vilket är A och O. Men sedan gäller det att alla de planerade bostadsprojekten också kommer igång. Annars riskerar Umeås utveckling att bromsas.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. realeconomics

    Är befolkningstillväxten verkligen viktigare än tillväxten i antal arbetstillfällen ? Är det inte så att tillväxten i antalet arbetstillfällen måste överstiga tillväxten i befolkning ?

  2. Anders Ågren

    Svar till realeconomics (2013-01-23 08:16)
    Nejdå, befolkningsutvecklingen förutsätter en ökning av arbetstillfällen. Tillgången på jobb och bostäder är A och O för Umeås fortsatta befolkningstillväxt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.