Västerbottens Medicinhistoriska Museum

Av , , Bli först att kommentera 5

På förmiddagen hade jag ett intressant möte och samtal med en företrädare för Västerbottens Medicinhistoriska Museum, Jan Björnebrink. Muséet drivs av Västerbottens Medicinhistoriska Förening.

Alla kanske inte känner till detta museum, som ligger beläget i lokaler på Norrlands Universitetssjukhus i den gamla badavdelningen (rotundan) från 1921, byggnad 9 A. Vanligtvis brukar de ha öppet två eftermiddagar i veckan, och man kan ringa för att boka tid för besök. Föreningen driver museum, men jobbar också för att öka intresset för hälso- och sjukvårdens utveckling, arrangera föredrag och stimulerar undervisning och forskning. Klar intressant för alla som är intersserade av historia, Umeås lokalhistoria och för den delen medicinteknisk utveckling och medicinsk forskning.

Låter det intressant kan du läsa mer på deras hemsida: www.medhistumea.se

Bli först att kommentera

Men hallå – detta är ju en positiv nyhet!

Av , , 2 kommentarer 12

Igår kom regeringens efterlängtade beslut. Svenska staten godkänner första etappen i EU-ansökan om Kvarkenförbindelsen, med fokus på förstudier och annat. Därmed kan den skickas vidare till EU-nivån för behandling i sedvanlig ordning.

Ett riktigt genombrott på svensk sida. En glädjande, positiv nyhet!

Att staten inte har varit pigg på att gå in med pengar i det här läget har varit känt bland alla partier, politiska företrädare och övriga engagerade under lång tid, och därför har vi också varit beredda att från Umeå kommuns sida ta den svenska delen av medfinansieringen på ca 2,5 mkr. Även socialdemokraterna har varit väl medvetna om detta.

Därför är det oerhört olyckligt för sakfrågan – att säkra Kvarkentrafikens långsiktiga framtid – när Lennart Holmlund (S) både på sin blogg och i dagens VK försöker göra partipolitik av det hela.

På bloggen igår skrev han bl.a "Regeringen har stöttat en ansökan och inget mer. Med moderaterna i styret kommer Kvarkentrafiken att dö." Och idag fortsätter han på samma tema att angripa moderaterna. Bertil Hammarstedt går också ut hårt av någon anledning och angriper regeringen, och ger bredsidor.

Trots att regeringen, mot alla odds, har svängt i sin syn och bifallit vår ansökan.

Etapp 1 är nu godkänd av regeringen. Nu är nästa steg att få EU att godkänna den – och därefter börjar den riktigt stora utmaningen: arbetet med etapp 2, där de stora pengarna ligger.

Men en vädjan till socialdemokraterna är att inte i detta läge försöka göra partipolitik av den här frågan, utan istället stå för de överenskommelser vi har. Precis som vi brukar göra. För annars omöjliggör de alla försök att säkra Kvarkensförbindelsen på lång sikt.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Hur många nya karriärtjänster för lärare blir det i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 3

Har lämnat in en enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om de nya karriärtjänter som kommunerna kan inträtta fr.o.m. juli 2013.

Pressmeddelandet bifogas nedan:

Pressmeddelande 130320:
 

Ågren (M) efterlyser besked om nya lärartjänster

Med hjälp av statliga medel kan kommunerna fr.o.m. juli 2013 inrätta nya karriärtjänster för lärarna. Nu efterlyser kommunalrådet Anders Ågren (M) besked om hur många nya lärartjänster det blir för Umeås del.

Regeringen har i senaste budgetpropositionen avsatt extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. I ett svar till Anders Ågren i oktober 2012, i samband med en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige, var för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) positiv till att Umeå kommun skulle inrätta de nya karriärtjänsterna under 2013.

Nu är det dags för kommunerna att ansöka om statsbidragen för de nya karriärtjänsterna. Skolverket kommer att ta emot ansökningar den 2-26 april.

– Det här är en mycket viktig reform för att stärka läraryrket. Det är också ett sätt att tydligt höja lönenivåerna för de lärare som får de nya karriärtjänsterna. Nu vill jag bara ha ett svar på hur många nya lärartjänster som kommer att inrättas inom Umeå kommun under 2013, säger Ågren i en kommentar.

Frågan kommer att besvaras av för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) på fullmäktige, som sammanträder måndag den 25 mars.

Vår förskola är världsledande

Av , , 2 kommentarer 7

Fler barn än någonsin går i förskolan – nästan en halv miljon i Sverige. Detta utan att barngrupperna har blivit större under senaste året. Jag tycker det är viktigt att understryka den fantastiska verksamhet som bedrivs runt om i landet på våra förskolor. I media blir det tyvärr ibland så att bara dåliga exempel blir nyheter.

Förra året var jag själv och besökte ett antal förskolor i Umeå, och jag har för avsikt att fortsätta mina besök även under kommande år. Det jag och mina partivänner fick se vid våra besök var en mycket professionell och uppskattad verksamhet. Den svenska förskolan är världsledande. Vi har stor andel utbildad personal, personaltätheten är hög och det pedagogiska arbete med barnen är eftersträvansvärt. Det märks också när andra länder vill utveckla sina förskolor, så har de svensk förskola som förebild!

Däremot finns det alltid saker som kan förbättras, i stort som smått. En sådan sak är det jag nyligen uppmärksammade i fullmäktige, nämligen frågan om arbetskläder av bra kvalitet till personalen inom förskolan. Såväl för inomhus- som utomhusbruk. Det är en arbetsgivarfråga, och därmed en politisk fråga inom kommunen. Vi måste som arbetsgivare bli bättre på att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för vår personal.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Åtgärdsprogram mot buller

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av många ärenden som vi behandlat idag, är åtgärdsprogrammet mot buller som nu skall ut på remiss. Pressmeddelandet bifogas nedan.

 

Pressmeddelande 2013-03-19

Program mot buller på samråd

Umeå kommuns åtgärdsprogram mot buller skickas ut på samråd, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet gäller åtgärder för perioden 2013-2018.

Åtgärdsprogrammet ska senast 18 juli 2013 vara fastställt av kommunfullmäktige, och innan dess ska samråd ske med allmänheten och berörda. Programmet har mer karaktären av en strategisk plan än en detaljerad åtgärdslista ”gata för gata” och kan ses som uppstarten på ett mer systematiskt arbete med buller.

Åtgärder som föreslås fram till 2018 är:
• Förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor
• Bidrag till fastighetsägare för bulleråtgärder
• Program för vallar och bullerplank
• Införande av ändrade/sänkta hastigheter
• Ljudkrav vid upphandling samt öka andelen el- och hybridfordon
• Utredning om tystare beläggning
• Utredning om trafikreglerande åtgärder i syfte att minska buller
• Utredning om ljudmiljön i parker och rekreationsområden samt vid torg och liknande platser
• Ta fram vägledning för tillämpning av råd och riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation
• Systematiskt arbete med bullerfrågor i kommunen genom ökad samverkan, framtagande av rutiner och informationsmaterial om olika bullerskyddsåtgärder
• Tillsyn av bullersituation vid bostadsfastigheter och förskolor och skolor samt tillsyn av bullrande verksamheter

– Det är viktigt att programmet går ut till fastighetsägare och andra aktörer, så att vi inte gör åtgärder som hämmar byggandet, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

– En långsiktig strategi för buller är mycket bra. Vi måste också hitta en gemensam linje i bullerfrågorna med framför allt Länsstyrelsen, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).
 

Fler och fler åker buss i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Under de senaste åren har vi satsat mer på kollektivtrafiken i Umeå, som ett led i en medveten strategi för att få fler umeåbor att välja att resa kollektivt. Mer resuser, fler bussar, samtidigt som vi renodlat linjedragningarna och satsat mer på ökad turtäthet där trycket är som störst. Vissa linjedragningar, där bussarna åkt mer eller mindre tomma, har följaktligen blivit bortprioriterade.

Detta har gett ett tydligt och mycket positivt resultat. Fler och fler umeåbor åker buss. De senaste fem åren har resandet ökat med 40 procent.

Att fler invånare väljer bussen istället för bilen är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. En strategi där vi är överens över partigränserna. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll. Ett riktigt positivt betyg till alla som jobbar med frågan!

 

 

Bilden av Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Ser ut att bli en fin dag i Umeå. Solen skiner! Inte för att man kommer få njuta av det så mycket tyvärr – dagen är fylld av möten inomhus och avslutas ikväll med kretsstyrelsesammanträde, kretsårsmöte med Moderaterna i Umeå och avslutningsvis styrelsemöte med Moderaterna i Västerbotten. Lång dag således.

Passar på att lägg upp en bild som jag tog förra veckan på en promenad. Umeås nya silhuett växer fram och det är ju riktigt fantastiskt vilken utveckling vår stad befinner sig i just nu. Byggprojekt, tillväxt, framåtanda. Däremot kan vi konstatera att befolkningsökningen inte hänger med riktigt i förhållande till våra höga ambitioner, liksom byggandet av nya bostäder. Dagens bostadsbrist är en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt.

På moderata Sverigemötet noterade jag i alla fall att fler och fler från andra delar av landet har blivit uppmärksammade på den positiva utvecklingen som skett och sker i Umeå med den starka befolkningstillväxten. Det är glädjande – det gäller att förstärka den bilden.

Vi hörs!

Inspiration och energi på M-dagar

Av , , 1 kommentar 7

Kom hem igårkväll från Karlstad och Moderaternas Sverigemöte. Ca 2100 deltagare, vilket var nytt rekord.

Riktigt inspirerande dagar och kvällar. Fotot ovan var från i fredagskväll, då alla deltagare samlades för middag, mingel och underhållning. Och vad passar väl då bättre än att mingla med rätt personer 🙂 Här var det jag och Skellefteås M-ledare Andreas Löwenhöök tillsammans med statsministern och finansministern.

Lördagens höjdpunkt var Fredrik Reinfeldts tal om bl.a. brott, brottsoffer och brottsbekämpning, vilket du kan lyssna på här. Ha en fortsatt trevlig helg!

En politik för hela Sverige

Av , , 2 kommentarer 7

Den första dagen på moderaternas Sverigemöte i Karlstad levde upp till förväntningarna.

Massmedia har rapporterat delar av det hela. Ett tips är att lyssna till såväl partisekreterare Kent Perssons tal, liksom finansministern Anders Borgs tal. Bara att klicka er vidare.

Persson talade om behovet för moderaterna att bredda sig, då man på många sätt uppfattas som alltför Stockholmscentrerat. Det är bara att instämma på den punkten och det känns som att vi steg för steg når gehör för våra synpunkter. Den här helgen får nog betecknas som en milstolpe. Sen återstår att ytterligare översätta detta till praktisk politik inför valet 2014.

Borg talade om moderaternas politik framåt. Ansvar, ordning och reda, arbetslinje, kunskap i skolan och ett säkrande av välfärden stod i centrum. Samt att han tydligt avfärdade medias spekulationer om att han vill ta över som partiledare för moderaterna.

Idag – fredag – väntar tal av statsminister Fredrik Reinfeldt. På återhörande!

 

 

Västerbottensmoderaterna på plats i Karlstad!

Av , , Bli först att kommentera 8

Godmorgon!

Idag är västerbottensmoderaterna på plats i Karlstad. Det är nämligen dags för det årliga Sverigemötet, då landets ledande moderata kommun-, landstings-, region- och rikspolitiker samlas för att överlägga, ladda och vässa den egna politiken.

Enligt förhandsbeskedet ska vi vara ca 2000 anmälda till konferensen och jag tror nästan att det är rekord. Jag har varit med på det här arrangemanget sedan den tiden då det hölls för bara några 100 deltagare på Arlanda Skycity, i slutet på 1990-talet. Vilken utvecklingen vi har fått vara med om under dessa år! Både i motgång och medgång.

Nu – år 2013 – är moderaterna så mycket större som parti, och är inne på den andra mandatperioden i rad som regeringsbärande parti. Det förpliktigar, men innebär också stora utmaningar.

Idag väntar bl.a. olika seminarier, tal av partisekreteraren och finansminister Anders Borg. Imorgon inleds dagen med anförande av vår statsminister Fredrik Reinfeld. Ska bli riktigt intressant, men som vanligt när man är på såna här tillställningar är det korridorsöverläggningar och möten som är nog så viktiga. Man ska aldrig missa ett tillfälle att bedriva lite "lobbyarbete" i den interna partiorganisationen.

På återhörande!