Fel slutsats att skjuta upp budgetbeslutet

Av , , 1 kommentar 5

Umeå kommun står inför tuffare ekonomiska tider. Efter att ha haft en rad goda år, står kommunen nu inför kännbara besparingskrav både för 2014 och kommande år.

På Västerbottensnytts hemsida finns det en nyhetsartikel från i lördags om att Umeå kommun kommer att skjuta på beslutet om budget för 2014. Lennart Holmlund (S) är citerad om detta. Normalt skall budgetbeslutet tas i samband med junifullmäktige, men allt pekar nu på att de styrande partierna (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) väljer att skjuta upp beslutet till i höst. Formellt beslut kring detta kommer i så fall nu på tisdag.

Det är helt fel väg att gå. Låt mig vara tydlig på denna punkt. Möjligen kan regeringen tillskjuta mer pengar till kommunsektorn i samband med höstbudgeten, men ingen tror väl att det kommer innebära några större förändringar. Hur som helst kommer dessa eventuella tillskott att behövas för att klara kommande års besparingar inom Umeå kommun. Att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem håller inte! Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider. Att skjuta upp beslutet i detta läge – när vi står inför tuffa besparingsbeslut – innebär bara att att man skjuter jobbiga men nödvändiga beslut några månader.

När vi för ganska många år sedan valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tar man beslutet i juni, så hinner man genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft ganska snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Tas beslutet så sent som i oktober eller november förskjuts processen med ett antal månader, och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokrateraterna och Vänsterpartiet skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar bara den ekonomiska situationen, och nödvändiga beslut försenas.

Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider. Det handlar om att kunna ta ansvar.

 

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Kulturnatta – ett uppskattat arrangemang!

Av , , Bli först att kommentera 6

I helgen var det dags för årets upplaga av Kulturnatta, och jag såg på nätet att det verkar ha varit mycket folk på kvällen. Härligt! Ett bra arrangemang som vi ska vara stolta över.

Detta är ju en av de mest spännande helgerna i Umeå under året, då det händer oerhört mycket intressant och bra i centrum. För egen del var jag inne under dagen och kollade, då det på eftermiddagen och kvällen var fokus på ishockey, grillning med svärföräldrarna och sen Eurovision Song Contest.

Något som var mindre kul var hur det såg ut dagen efter. Det här fotot tog jag idag (söndag) vid 11.30 nedanför Rådhusparken. På samma sätt såg det ut utmed strandpromenaden utmed Umeälven. Redan på lördagkvällen fick jag höra via umeåbor på sociala medier att det var en oerhörd nedskräpning runt om i staden, med överfulla skräpkorgar som inte tömdes. Här måste det bli bättring! Det borde ju inte komma som en överraskning att det blir mycket folk vid Kulturnatta, och att man då måste öka insatserna för att hålla rent och tömma skräpkorgarna. Här finns förbättringspotential.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Möte med landets M-länsordföranden

Av , , Bli först att kommentera 4

Bild: Möte med alla M-länsförbundsordföranden, partihögkvarteret i Gamla Stan. Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder dagen!

Jag är ju nu inne på mitt åttonde år som förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten, och det känns riktigt stimulerande och kul. I fredags var vi alla – landets M-länsordföranden – kallade till träff med partisekreterare och partiledare. Vi brukar ha det två gånger per år.

Vid fredagens möte inledde Fredrik Reinfeldt, och talade om det allmänna politiska läget och vägen framåt. Under partisekretare Kent Perssons pass gick vi igenom lite inför stämman i höst, samt EU-valet och de ordinarie valen 2014.

Tiden kommer att gå snabbt, och snart är vi där. Det ser vi fram emot 🙂

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Oacceptabla hot

Av , , 2 kommentarer 10

Moderate riksdagsledamoten Edward Riedl skrev igår på sin blogg om de hot och trakasserier han och hans familj har blivit utsatta för.

Det är helt j-a oacceptabelt att sånt här förekommer. Tyvärr har hoten för många politiker blivit mer eller mindre vardag, vilket även Edward vittnar om. Tillslut blir man så luttrad att det extrema blir vardagsmat. Och då har det gått alldeles för långt!

Många förtroendevalda är utsatta för olika former av hot. Det visar de undersökningar som genomförts med jämna mellanrum. Helt uppenbart är denna utveckling ett hot mot demokratin. Politiker som tvingas till tystnad, politiker som tvingas hoppas av sina uppdrag av rädsla för vad som annars kan inträffa.

Såväl Mattas Larsson (C) som Peder Westerberg (FP) skrev på sina bloggar och lyfte även den viktiga frågan om vem som egentligen ska vilja bli politiker, när man riskerar att utsättas för sånt här. En relevant fråga. Att ta på sig uppdrag för det allmännas bästa, bara för att drabbas av hot, trakasserier, förtal och annat som tack. Här måste det demokratiska samhället reagera med kraft!

2 kommentarer
Etiketter: ,

Löptur i vackra omgivningar

Av , , Bli först att kommentera 7

Började gårdagen med att träffa de moderata företrädarna i SKL. Genomgång av beredningarnas och styrelsens ärendelistor. På bilden ovan ser ni vår ordförande Anders Knape, biträdd av Elisabth Unell. Vi fortsätter förövrigt idag med själva styrelsemötet för SKL – sen blir det full fart för att hinna till länsordförandekonferensen med moderaterna på partihögkvarteret i Gamla Stan.

Jag passade också på att ta en löptur, efter att sammanträdena och informationspassen var avslutade igår. En fin eftermiddag i Stockholm, och det är ju en fantastiskt vacker huvudstad vi har. Sprang förbi slottet, via Strandvägen ut till Djurgården.

För första gången besökte jag också Prins Eugens Waldemarsudde, när jag ändå sprang varvet runt där på Djurgården. Vilken vacker plats! Det var många andra som hade sökt sig dit, noterade jag.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Till Stockholm och SKL

Av , , 5 kommentarer 8

Klev upp lite tidigare än vanligt idag för att åka ut till flygplatsen, eftersom det är dags för månadens sammanträden med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Nu är jag på plats. Skönt med så bra flygförbindelser mellan Umeå och huvudstaden.

Tänkte i alla fall kort kommentera den OECD:s rapport om inkomstfördelning, som presenterades igår och som debatterades livligt inte minst på sociala medier. Följande är fakta. Inkomstskillnaderna har ökat gradvis sedan början av 1990-talet. Det ser vi även internationellt. För svensk del förklaras detta av att de som tjänar allra mest har dragit ifrån, men också att utanförskapet växte och befästes.

Självklart har nu frågan om ökande inkomstskillnader använts av vänsterdebattörer för att använda som slagträ gentemot Alliansregeringen. MEN. Den stora ökningen av inkomstskillnaderna skedde under socialdemokratiska regeringar fram till 2006. 86% av de ökade inkomstskillnaderna 1995–2010 uppstod under socialdemokratiska regeringar, dvs. fram till 2006. Jämfört med de flesta andra länder har Sverige en mycket jämn inkomstfördelning. Alliansregeringens främsta mål har från dag varit att få fler i arbete. Detta måste även fortsättningsvis vara huvudfokus: att minska utanförskapet och få människor i arbete.

5 kommentarer
Etiketter: ,

Ja, det är hög tid för kommunsammanslagningar!

Av , , 3 kommentarer 10

Såg just Lennart Holmlund (S) på Rapport, där han intervjuades apropå diskussionen som nu återigen startat om kommunsammanslagningar i Sverige, och behovet för mindre kommuner att slå sig samman. Han förordade en ny kommunreform för detta.

Där är vi faktiskt helt överens!

Även en av de ledande politikerna i Åsele, S-ordföranden i Åsele kommunfullmäktige, ville i TV-inslaget genomföra en kommunsammanslagning med grannkommuner..

Bra att fler börjar våga tala om det uppenbara!

Jag har skrivit om detta på bloggen återkommande gånger de senaste åren. Problematiken för många av landets kommuner är följande: unga och högutbildade flyttar och kvar blir en åldrande befolkning som sätter press på den offentliga verksamheten. Många av de små kommunerna kommer inte att klara detta. Befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd. Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Att prata om kommunsammanslagningar är alltid en ömtålig fråga. Men frågan är högaktuell. Vi ser detta i stora delar av landet. Inte minst i Västerbotten tror jag att vi inom 5-10 år kommer att få se ett antal kommunsammanslagningar. Detta för att klara av kommunernas åtaganden till sina invånare.
 

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Mansskatt – nej tack!

Av , , 2 kommentarer 17

Ett antal ledamöter i jämställdhetsutskottet i Umeå, med Vänsterpartiets kommunalråd Tamara Spiric i spetsen, skrev i måndags om införandet av en särskild skatt för alla män i vårt land. Detta för att männen generellt har högre lön under sin livstid.

Alla män ska alltså nu straffas kollektivt tydligen. Moget tänkade.

För tydlighetens skull vill jag understryka att moderaternas representant i jämställdhetsutskottet, Terese Andersson, inte har ställt sig bakom den här idén.

Vi ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, på alla fronter. Det ska vara lika lön för lika arbete. Allt annat är oacceptabelt. Men idén om att införa en mansskatt är bara fånig.

Terese Andersson (M) skrev också en replik på debattsidan i gårdagens VK. Jag bifogar den här nedan:

 

Färre och inte fler orättvisor – mansskatt, nej tack

Nej tack! Så lyder mitt svar på jämställdhetsutskottets kollektiva debattstartare ” Dags att införa en jämställdhetsskatt?” som var införd 13/5. Jämställdhetsskatten innebär att alla män i Umeå ska belastas med ett skattepåslag med anledning av att de är just män och för att män generellt har högre lön än kvinnor.

Det är ett faktum att det finns ekonomiska och strukturella skillnader mellan könen men ojämställdhet som bemöts med mer ojämställdhet föder inte mirakulöst jämställdhet. En mansskatt, straffskatt, kvinnoskatt är inte en metod som uppnår ett mer jämställt samhälle. Det skapar fler orättvisor!

Samhället ska sträva efter att vara på lika och samma villkor för alla människor utan att kategorisera i onödan. Ingen människa ska behöva bemötas med ett generellt skattepåslag på grund av sitt kön. En sådan typ av allmän slutsats lägger inte heller någon vikt i den unika individens rättigheter, friheter eller möjligheter. Personer som varken definierar sig som kvinna eller man. Vilken skattesats ska gälla för dem?

Att uppmuntra individer till att tänka utanför boxen, se bortom de samhällsstrukturer som finns i dag är otroligt bra. Ett aktivt arbete för jämställdhet bör premieras. Likaså kunskapshöjande insatser för att belysa att det faktiskt finns en ekonomisk ojämställdhet mellan könen och mellan olika branscher.

Att höja statusen för exempelvis vård och omsorgsyrken eller lärare är en av många vägar framåt. Ekonomiska skillnader är inget samhället ska blunda för, däremot finns det inga genvägar för strukturella förändringar som jämställdhetsskatten refererar till.

Inkluderande och kompetent ledarskap, synliggörande av skillnader mellan könen och tidig information i skolan om stereotypa beteenden, är några exempel på metoder för att skapa ett mer inkluderande och accepterande samhälle för både kvinnor och män.

Jag vill leva i en värld och kommun där varje människa har makten att forma sitt eget liv och samhället på lika villkor. Där varje människa får vara den person han eller hon vill vara. Idén om en jämställdhetsskatt med påslag för män är därför orimlig och faller inte inom ramen för hur jag tycker att ett fritt samhälle ska vara beskaffat. Mansskatt, nej tack!

Terese Andersson
ledamot jämställdhetsutskottet (M)
 

2 kommentarer

Besöksnäringen en framtidsbransch

Av , , Bli först att kommentera 11

Bild: Morgonmöte med Alliansen. Idag besöks vi av Anna Wikholm Kjellberg, VD för Visit Umeå AB. Intressant om potentialen för besöksnäringen!

Igår på Alliansens månadsmöte på stadshuset, så hade vi besök av VD:n för Visit Umeå AB, Anna Wikholm Kjellberg. Hon berättade om destinationsbolaget, dess planer  och om besöksnäringen i stort. Intressant!

November 2011 tog Umeå kommunfullmäktige ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks- mötes och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå kan bli betydligt bättre på detta. Genom att kraftsamla resurser och jobba åt samma håll så finns det goda möjligheter att stärka besöksnäringen i vår region. För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var beslutet 2011 mycket glädjande.

Vi kan bli mycket bättre på evenemang, konferenser, liksom allt annat som hänger ihop med besöksnäringen. Inte minst handeln kommer ju att kunna få sig ett rejält uppsving under kommande år. Det handlar om en regions attraktivitet, om nya företag, om nya arbetstillfällen, om ökade skatteintäkter till det offentliga och mycket, mycket mer.

Besöksnäringen är en framtidsbransch!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ny vecka inleds med träff för Alliansen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Det känns som att veckorna går snabbt. Den här dagen börjar med månadens träff för Alliansen i Umeå.

En av punkterna blir såklart den pågående budgetprocessen för 2014, men vi får också besök. Anna Wikholm Kjellberg, VD för destinationsbolaget Visit Umeå AB, kommer att informera om arbetet med att stärka Umeå och Umeåregionen som besöksmål. Just besöksnäringen är ett område som har stor potential att utvecklas starkare, och det var också en av anledningarna till att Umeå kommun i slutet på 2011 tog beslut om att bilda detta bolag tillsammans med den privata näringen.

Utöver detta väntar möte med universitetsledningen, budgetberedning och kvällsmöte med Moderaterna i Umeå.

Vi hörs!