Ge fler möjlighet att träna på arbetstid!

I fredagens VK och i torsdagens Umeå Tidning skriver jag och Elmer Eriksson, viceordförande i personalutskottet, om vikten av att anställda ges möjligheten att träna på arbetstid. Det leder till lägre sjukfrånvaro och ligger i såväl arbetsgivarens som arbetstagarens intresse.

Insändaren bifogas nedan:

 

Ge fler möjlighet att träna på arbetstid

 

Något som ofta diskuteras är hur arbetsgivarna kan uppmuntra anställda till bl.a. träning och friskvård. Sjukfrånvaron kan på så vis minska, och det är positivt för såväl anställda som arbetsgivaren.

En studie genomförd vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det kan vara lönsamt att låta personalen ägna arbetstid åt fysisk aktivitet. I studien lät man en grupp ägna 2,5 timmar i veckan åt fysisk aktivitet. En annan grupp minskade arbetstiden i motsvarande omfattning. En tredje grupp fortsatte som vanligt. De som ingick i den första gruppen var mindre sjuka och upplevde att de hade en ökad arbetsförmåga.

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner i landet. Detta har vi från Allianspartierna uppmärksammat en lång rad av år, och har också presenterat förslag på hur vi ska få en bättre arbetsmiljö: större inflytande på sin arbetsplats, kortare beslutsvägar och bättre rehabilitering är några sådana förslag. Men det kan också handla om annat. Från Allianspartierna föreslog vi nu i samband med senaste budgetfullmäktige att kommunen skulle utreda möjligheterna att erbjuda anställda möjligheten till träning på arbetstid. Detta som ytterligare en pusselbit i arbetet med att minska sjukfrånvaron och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tyvärr avslogs detta av övriga partier.

Men det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet, inte bara på fritiden utan även på arbetstid. Den enskilde arbetstagaren vinner på det, verksamheten vinner på det, arbetsgivaren likaså.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

 

Elmer Eriksson

Viceordförande i Personalutskottet (M)

4 kommentarer

 1. Marianne Hägglund

  Det låter som ett mycket vettigt förslag.Jag jobbar på en förskola och funderar på hur det skulle bli personalmässigt
  i barngruppen om en del går och tränar?
  vi har ju ganska hög arbetsbelastning.Det känns tyvärr som om det skulle vara svårt att gå ifrån.

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Ja, det finns många praktiska problem, men problem är till för att lösas. Exakt hur man ska ordna det på varje enskild arbetsplats kan jag inte svara på. Men det finns ju liknande lösningar på andra arbetsplatser, och i andra kommuner. Ett första steg är att komma fram till att detta är ett bra förslag och enas om det. Nästa steg blir att hitta de praktiska formerna för det, så att man kan gå vidare och genomföra möjligheten till träning på arbetstid.

 2. Cecilia Brönemyr

  En god tanke, men för mej som oxå jobbar åt kommunen har aldrig kunnat använda mig av friskvårdstimmen eftersom jag jobbar på ett av kommunens gruppboende. Ibland (läs ofta) får vi knappt ut vår rast. Vårt jobb var i tidningen här under hösten pga vårt hälsotänk. Vi jobbar förbrilt med att sprida det vidare men vi ser att många av gruppboendens personal i umeå är trötta och oinspirerade. Så nån sorts tränings bonus skulle allt vara bra. Jag är för ditt tänk! Men hur tänker ni lösa det för oss?

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Precis som du beskriver det ser det tyvärr ut på många arbetsplatser. Jag har fått liknande synpunkter från andra håll om förslaget. Men problem är till för att lösas. Jag har ingen snabb lösning på de prkatiska problemen – men om vi först kan enas om tanken att erbjuda alla möjligheter till träning på arbetstid, så får vi i nästa steg se hur det ska lösas på olika arbetsplatser. Det kommer att se olika ut. Inte minst för vård- och omsorgspersonal, så anser jag att denna möjlighet måste vara högprioriterad. Ett av många sätt att förebygga sjukskrivningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.