Visit Umeå stärker besöksnäringen

I november 2011 tog Umeå kommunfullmäktige i Umeå ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB. Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks- mötes och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå kan bli betydligt bättre på detta. Genom att kraftsamla resurser och jobba åt samma håll så finns det goda möjligheter att stärka besöksnäringen i vår region.

För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var det beslutet mycket glädjande.

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott har vi tagit ytterligare ett viktigt beslut för att stärka besöksnäringen i Umeå, nämligen att avsätta pengar för en särskild evenemangsbudget. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

 

Pressmeddelande

 

Samlad satsning på destinationen Umeå

Kommunen har reserverat 3 milj kr per år under 2014–2016 i en central evenemangsbudget, enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Näringslivet ska också delta i en offensiv satsning på att utveckla Umeå till en av Sveriges fem bästa evenemangsstäder senast 2020.

Medlen tillförs Visit Umeå AB, som etablerades under 2012. Verksamheten är indelad i fyra olika verksamhetsområden; möten och konferenser, evenemang, privatturism och handel/centrumutveckling. Bolaget ägs till 36 % vardera av Destinations Umeå Ekonomisk Förening och Umeå C, och till 28 % av Umeå kommun via Umeå Kommunföretag.

Fördubblad omsättning

Visit Umeå AB:s uppgift är att samordna och effektivisera utvecklingsinsatser för besöksnäringen med fokus på marknadsföring och försäljning av besöksanledningar till destinationen Umeå. Målet är att till år 2020 fördubbla omsättningen i besöksnäringen från dagens 1 miljard kr till 2 miljarder årligen och gå från 800 till 1 600 sysselsatta.

Förankrad plattform

De nu avsatta medlen ska användas för att bland annat värva nya evenemang, utveckla befintliga evenemang och utöka paketering och marknadsföring/säljaktiviteter. Visit Umeå AB har utarbetat en evenemangsplattform för vilka temaområden och storlekar på evenemang Umeå skall prioritera. Plattformen har förankrats såväl i kommunen som hos besöksnäringen och olika arrangörer.

– Visit Umeå är ett välfungerande bolag. Vi är övertygade om att evenemangsbudgeten kommer att användas på ett samordnat och effektivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– De medel vi tillför ska vässa Umeå som evenemangsstad och därmed ge mycket tillbaka i form av ett uppsving för besöksnäringen och ökade skatteintäkter, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Lika mycket från näringslivet

Näringslivet förväntas via sponsorinsatser satsa lika mycket som Umeå kommun för att genomföra de olika evenemangen. Dessutom kommer Näringslivsservice, precis som tidigare, att årligen avsätta omkring 1 milj kr i sin utvecklingsbudget för olika evenemang. I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ingår att det ska göras en årlig uppföljning av evenemangsbudgeten. Finansiering sker ur arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov,  Utvecklingsanslaget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.