Fortsatt fokus på tillväxt är A och O

I dagens VK skriver jag på debattsidan om vikten av att fortsätta fokusera på tillväxt i Umeå, såväl ekonomisk som befolkningsmässig sådan. Bifogas nedan.

 

Fortsatt fokus på tillväxt är A och O

I en stad där fler människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Moderaterna vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö.

Partiernas laguppställningar i Umeå inför valet 2014 har under hösten klarnat. De två största partierna – Moderaterna och Socialdemokraterna – har fastställt sina valsedlar och toppnamn. Inför valrörelsen kommer lokala valmanifest och handlingsprogram att tas fram, men vi behöver inte vänta så länge för att kunna peka ut färdriktningen. För oss moderater är fortsatt ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt högprioriterad. Detta kommer också i hög grad att prägla den politik vi går till val på 2014.

Men är det då verkligen nödvändigt för Umeå att fortsätta växa? Moderaternas svar är tydligt: ja! År 2007 föreslog Moderaterna på VK:s debattsida att Umeå borde ha en mer offensiv tillväxtvision. Ett resultat av den debatt som sedan följde, bl.a. i fullmäktige där jag ifrågasatte kommunens dåvarande befolkningsmål för att det var för defensivt (150000 invånare år 2050), så beslutades året därpå att kommunen skulle höja ambitionsnivån. Tillväxt skulle stå i fokus på område efter område. Moderaterna och Socialdemokraterna enades om att sikta högt. Visionen blev att sikta på 200 000 invånare senast år 2050.

Varför ska vi då växa och bli större? Räcker det inte med dagens befolkning? Nej, det gör det inte. Storleken spelar roll. Norrland behöver en stark tillväxtmotor, som också har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och annat. Umeå kommer då att bli en tyngre spelare på den nationella arenan. Ju fler umebor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Människor söker sig till människor. Tillväxt leder till tillväxt och ger ringar på vattnet. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

Men i skuggan av alla byggkranar i centrala Umeå finns det en risk att vissa blundar för bekymrande fakta. Umeå når inte upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller för befolkningsökningen. Detta borde oroa alla som gör anspråk på att vilja styra Umeå efter valet 2014. Efter många goda ekonomiska år har också den styrande S/V-majoriteten problem med ekonomin, och det ser tufft ut även kommande år.

För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Här finns det mycket att göra för att åstadkomma ett bättre företagsklimat. Att IKEA nu gett definitivt klartecken för sin etablering är mycket glädjande. Byggstart sommaren 2014. Fler jobb är även fortsättningsvis viktigast av allt.

I senaste valet gick M till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. Vi ville bygga högre och bygga tätare. Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna.

Samtidigt hämmas Umeås utveckling av bostadsbrist. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för privata aktörer att komma igång med nya projekt. Från Allianspartierna har vi även föreslagit att AB Bostaden ska ta ett större ansvar och öka nyproduktionen.

Det handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen och lägenheter för att bygga framtidens Umeå. Det handlar också i högsta grad om vilket ”klimat” vi kan erbjuda. Ett öppen och fördomsfri miljö, där vi välkomnar och uppmuntrar kreativitet och olika kulturella uttryck. Vår stad måste erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. En stad i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Det är dags för förnyelse i Umeå och hög tid att ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen. Vi moderater kommer samtidigt att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna. Jag har kommit bra överens med Lennart Holmlund (S) under alla år, och förhoppningsvis ska även kommande S-ledare se positivt på uppgörelser över blockgränsen. Nya Moderaterna förenar Umeanda, arbetslinje och tillväxt – varmt välkommen till oss inför valet 2014!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.