Positivt att privata aktörer vill bygga nya bostäder i Umeå!

Vi har ju efterfrågat att fler privata aktörer ska ta initiativ och börja bygga nya bostäder. Därför var det positivt att vi idag kunde besluta om markanvisning till Balticgruppen för detta ändamål vid Umeå Östra, även om ett av de styrande partierna i kommunen – Vänsterpartiet – gick emot och yrkade på återremiss. Tråkig inställning! Vi måste göra allt för att möjliggöra fler nya bostäder i Umeå!

Pressmeddelandet från kommunen bifogas nedan.

 

Balticgruppen vill utveckla vid Umeå Östra

Pressmeddelande

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har godkänt ett markanvisningsavtal med Balticgruppen AB för ett område vid Umeå Östra. Bolaget har planer på parkeringsanläggning, verksamheter, service och handel samt möjligen också bostäder.

Det aktuella markområdet ägs till del av Umeå kommun och i övrigt av Infrastruktur i Umeå AB, INAB. Balticgruppen vill i samverkan med Umeå kommun och INAB utveckla området med parkeringsanläggning, verksamheter, service och handel vid Umeå Östra resecentrum. Balticgruppen vill också pröva byggande av bostäder i form av mindre hyresrätter. Enligt avtalet ska Balticgruppen erbjuda kommunen att inom området hyra lägenheter för socialtjänstens behov.

Ändring av detaljplan

Den planerade utbyggnaden inom området kräver ändring av gällande detaljplan, vilket är något som Balticgruppen ansöker om och bekostar. Markanvisningen är begränsad till högst ett år efter det att ändrad detaljplan för området vunnit laga kraft och längst till 2016-12-31. Senast då måste avtal om exploatering och överlåtelse av mark träffas mellan parterna.

Prioriterat

Vid näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde yrkade Mattias Sehlstedt (V) på att ärendet skulle återremitteras.

– Vi bör undersöka vilka konsekvenser en omvandling får långsiktigt, bland annat för skolan.

– Bostäder är högt prioriterat. Frågor får klaras ut vid kommande process, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) och får medhåll av 1:e vice ordförande Anders Ågren (M):

– Vi efterfrågar ju fler bostäder, så det är självklart att säga ja till markanvisningen och att frågan prövas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.