Ett fördubblat byggande behövs!

Igår debatterade vi bostadssituationen i Umeå, då jag hade lämnat in både en interpellation till Lennart Holmlund (S) och en enkel fråga till Bernt Andersson (S). Tyckte generellt att det blev en bra diskussion.

Människor som vill arbeta i Umeå hittar ju inte bostad när de ska flytta hit. Nyantagna studenter likaså. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg.

Som jag sa igår, så välkomnar jag att vi moderater och socialdemokraterna har samma problembild. Det är ett allvarligt läge. Likaså välkomnar jag att vi är överens om behovet att minst fördubbla bostadsbyggandet från dagens ca 500 till åtminstone 1000 per år de kommande åren. Under flera år har det nämligen byggts alldeles för få nya bostäder i Umeå. Från M och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat detta vid återkommande tillfällen. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen. I utbyggnadsordningen i den bostadsstrategi vi antog i juni förra året finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Planberedskapen är god.

Vi har ju nyligen börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation, och ta igen utgångna reservationer. Helt rätt. Det finns många privata aktörer som visar intresse för att få börja bygga, och då är det bättre att ge andra chansen om det finns aktörer som inte kommer till skott med tidigare utdelade markreservationer. Det är också viktigt att vara öppen för nya initiativ. Vi har ju den senaste månaden tecknat markreservationer med bl.a. Balticgruppen och det är så vi måste jobba. Vi ser positivt på de privata aktörer som vill vara med och dra sitt strå till stacken för fler nya bostäder.  Vi har anstältl fler handläggare på bl.a. bygglov. Rätt. Får ju inte vara så att det är kommunen som blir en flaskhals när det gäller arbetet med bygglov, nya detaljplaner och liknande.

AB Bostaden blev det debatt kring. Tråkigt att Holmlund säger nej till avyttring som ett sätt att bl.a. kunna öka takten på nyproduktion. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Och bara för att klara av dagens nybyggnationstakt skulle AB Bostaden behöva avyttra delar av sitt bestånd. Alternativet är kraftigt höjda hyror för de boende, eller ökad upplåning. Men detta talar de styrande tyst om.Däremot var det positivt att höra ordföranden för AB Bostaden, Bernt Andersson (S), som inte stängde dörren till avyttring som ett sätt att öka nyproduktionen. Från delar av socialdemokraterna har det blivit en ny inställning i den här frågan.Det löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

2 kommentarer

  1. Fanny Eriksson

    Vi måste absolut bygga mer. Det här är ett jätteproblem framförallt för många studenter, och som vi jobbat mycket med på kåren. Vad är det för typ av bostäder du vill ska byggas? Jag förstår att du menar privata aktörer (baltic?), men är det ändå då hyresrätter och hur stora ska de tillexempel vara, och vad händer då med hyresnivån osv. Jag tycker att det måste byggas massvis mer, men jag vill att perspektiven hyresrätt, framförallt 1or och 2or, och inte för höga hyror måste finnas med. Annars hjälper det inte studenterna som ändå är dem som är i störst behov. Så inget bråk på dig så – jag är bara nyfiken på hur du tänker kring det 🙂

    • Anders Ågren (inläggsförfattare)

      Ja, vi verkar vara överens i så fall. Det är främst nya hyresrätter som måste byggas, och i synnerhet ettor och tvåor. Både AB Bostaden och privata aktörer måste hjälpas åt i detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.