Öka andelen lokalproducerad mat i Umeås upphandlingar

Pressmeddelande

 

Ågren (M): Öka andelen lokalproducerad mat i Umeås upphandlingar

 

EU-parlamentet har nyligen antagit nya direktiv för offentlig upphandling, där det ska bli enklare för kommuner att upphandla lokalproducerad mat.  Kommunalrådet Anders Ågren (M) välkomnar detta, och vill ändra Umeå kommuns upphandlingspolicy så fort det är möjligt.

Anders Ågren har nu lämnat in en interpellation om förändringar i kommunens upphandlingspolicy till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S), som kommer att diskuteras på fullmäktigesammanträdet i februari.

– Det är bra att det blir enklare att upphandla lokalproducerad mat. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. Jag hoppas att Umeå kommun snarast ändrar upphandlingspolicyn i enlighet med EU-direktiven, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerat säger Ågren (M) i en kommentar.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

 

Öka upphandlingen av lokalproducerad mat

EU-parlamentet har nyligen tagit beslut om nya direktiv för offentlig upphandling, där det ska bli enklare att upphandla lokalproducerad mat för kommunerna. Det är verkligen välkommet!

Vi ser ju en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning i Västerbotten. De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt allt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. Med de nya EU-reglerna blir det enligt uppgift möjligt att främja kvalitetsmat, man ska exempelvis som kommun kunna ställa krav på hållbarhet och produktionsmetoder. I de nya reglerna kommer främjande av djurskydd också att kunna vara en del i upphandlingen.’

I Umeå har vi sedan tidigare antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Vi kan inte ställa krav på att råvaror ska vara producerade i Sverige. Men varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Detta borde ju bli ännu enklare att genomföra fullt ut med de nya EU-direktiven.

 

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är ni socialdemokrater beredda att ändra Umeå kommuns upphandlingspolicy, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerat i enlighet med EU-parlamentets beslut?

2. När kan vi i så fall ta beslut om en ny upphandlingspolicy?

 

Umeå 2014-01-28

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.