Signering av samarbetsavtal mellan Västerbotten-Karelen idag

Idag deltar jag i möte med representanter för den ryska republiken Karelen, länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten. Vi kommer bl.a. att skriva under ett nytt samarbetsavtal som sträcker sig fram till år 2020. Här kan du se det pressmeddelande som skickats ut av länsstyrelsen under onsdagen.

 

Nytt vänortsavtal mellan Västerbotten och Karelen

 

För 20 år sedan slöts det första samarbetsavtalet mellan Karelen och Västerbotten. Torsdag den 30 januari är det dags att sluta ett nytt samarbetsavtal fram till 2020. Avtalet är ett viktigt verktyg för svenska företag och organisationer som vill komma in i Karelen.

Mycket har hänt under den gångna avtalsperioden. Kyrkor och samfund, nykterhetsrörelsen, handikapporganisationer, idrottsorganisationer, ungdomsföreningar och skolor har på olika sätt knutit kontakt med Karelens folk. I Umeå har barnhemsbarnen i Ladva fått en särskild plats i umebornas hjärtan liksom Petrosavodsk pojklag som varje år deltar i Umeå Fotbollsfestival. Också när det gäller handel och industriellt samarbete har Karelen blivit en naturlig inkörsport för kontakter med den ryska marknaden.

Torsdag den 30 januari är det dags att sluta ett nytt samarbetsavtal fram till 2020. De senaste åren är det främst kommunal infrastruktur och energieffektivisering som varit i fokus. På senare tid har samarbetet också breddats till att även omfatta Landstinget och energieffektivisering och energibesparingar för sjukhus.

– Vi har ett brett kunnande om detta i Västerbotten och man har från rysk sida visat stort intresse att ta del av det, säger Mikael Bergström vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Fem kommuner i Västerbotten har slutit vänortsavtal med kommuner i Karelen.

– Genom att utveckla samarbetet mellan våra kommuner blir det mer fokus på utbyte mellan människor och i slutändan är det detta arbete som för oss mer samman, berättar Mikael Bergström.

 

Signeringen av det nya protokollet sker på Universum torsdag den 30 januari klockan 13.15.  Samarbetsprotokollet undertecknas av landshövding Magdalena Andersson, Anders Ågren, Region Västerbotten och Alexander Khudilainen, Republiken Karelen.

 

Media hälsas välkomna att delta vid signeringen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.