Västerbotten på Grand 2014

Av , , Bli först att kommentera 10

För 24 året i rad är det dags för Västerbotten att inta huvudstaden.

Det är alltså dags för Västerbottensveckorna på Grand Hotel i Stockholm, då länet visar upp sig inför företagare, beslutsfattare, forskare, massmedia, samhällsdebattörer, politiker m.fl. Temat för i är Kulturdriven tillväxt, och bara idag kommer ett flertal föreläsare att tala på temat. En av dagens invigningstalare är förövrigt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M).

Invigning börjar kl 13.00. Ni som finns på twitter kommer att kunna följa händelserna och rapporteringen via hashtaggen #vbtn14. Livesändning kommer att ske på www.regionvasterbotten.se/direkt kl.13.00-18.00.

Är tillbaka i Umeå imorgon förmiddag på stadshuset, för sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ses & hörs!

Bli först att kommentera

Jobben och ekonomin….

Av , , 1 kommentar 8

….stod i fokus vid årets första partiledardebatt i riksdagen, den gångna veckan. Det blev debatt kring trovärdigheten i de olika alternativens ekonmiska politik. Bra så. Många andra länder har som bekant varit tvungna att strama åt under krisen. I Sverige har vi i stället kunnat satsa för att stötta jobb och tillväxt. Alliansregeringen har tack vare styrkan i Sveriges offentliga finanser kunnat föra en aktiv finanspolitik, med stimulanser till såväl företag som hushåll. Sverige är ju förövrigt ett av de länder i EU som har starkast offentliga finanser, enligt EU-kommissionens höstprognos 2013.

I opinionen leder de rödgröna, även om de i sak inte har ett gemensamt politiskt alternativ. Förhoppningsvis kan massmedia börja granska även dessa oppositionspartiers politik, när vi nu närmar oss val och debatten hettar till.

1 kommentar

Positivt år för Vasatrafiken

Av , , 2 kommentarer 5

I dagens VK kan vi läsa om den glädjande nyheten att det blivit bra fart på resandet över Kvarken med Wasaline. Vasa Stad och Umeå kommun har ju som bekant bildat ett gemensamt bolag för att trygga och utveckla den viktiga färjetrafiken, och det ger nu resultat. 2013 blev det en fördubbling av antalet resande jmf med 2012. Godsvolymerna ökade under samma tid med 10 procent.

Parallellt med att få fart på färjetrafiken pågår ett intensivt arbete med att få tillstånd en lösning med bl.a. ny färja inom ett antal år, där vi hoppas att både den finska och svenska staten ska gå in med investeringsmedel, utöver EU-stöd. En första fas har blivit godkänd av EU, där arbete pågår med att ta fram fördjupat underlag inför framtida beslut och vägval.

För Umeås del är detta mycket viktigt. Samarbetet med Vasa måste förstärkas och utvecklas på många områden. Det kommer att komma både den finska och svenska sidan av Kvarken till stor nytta, och det förutsätter också väl fungerande färjeförbindelser Tillsammans blir vi starka.

2 kommentarer

Bostadsbristen ett hot mot Umeås tillväxt

Av , , 5 kommentarer 5

I dagens VK skriver jag tillsammans med övriga Alliansgruppledare om vikten av att öka nyproduktionen av bostäder för att komma tillrätta med bostadsbristen i Umeå. Vi välkomnar om socialdemokraterna nu håller på att svänga i debatten om AB Bostaden och ev avyttring som ett sätt att möjliggöra såväl ökad nyproduktion som ökat fokus på underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet.

Insändaren bifogas nedan.

 

Bostadsbristen ett hot mot Umeås tillväxt

I Umeå råder bostadsbrist. I VK (9/1) kunde vi läsa i en artikel att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden nu överväger försäljning av delar av beståndet som ett alternativ för att kunna bygga ännu mer hyresrätter i Umeå. Det vore ju i så fall mycket välkommet. Detta har Allianspartierna förespråkat under lång tid.

De senaste åren har Umeå hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. Det är nu viktigt att såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget bidrar för att öka nyproduktionen av bostäder. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet kan AB Bostaden skapa ett större utrymme för såväl nyproduktion som ökat fokus på underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet. Tyvärr har de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet sagt nej till vårt förslag, senast i samband med fullmäktige i augusti 2013.

Det måste byggas fler bostäder i Umeå! Alliansen är beredd att låta AB Bostaden få en tongivande roll, tillsammans med de privata aktörerna, för att bostadsbyggandet inte ska fortsätta vara en hämsko för Umeå.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (FP)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

5 kommentarer

Välkommen upp på banan, (S)!

Av , , 3 kommentarer 9

I dagens VK kan vi läsa att ledande socialdemokrater öppnar för att avyttra en del av AB Bostadens bestånd. Detta dels för att bolaget ska kunna bygga fler nya lägenheter, dels för att klara av underhållsbehovet för det befintliga fastighetsbeståndet.

Vi moderater välkomnar i så fall denna omsvängning! Så sent som i höstas röstade Socialdemokraterna tillsammans med sin koalitionspartner Vänsterpartiet NEJ till Allliansens motion i fullmäktige på samma tema. Men 4,5 månader senare verkar poletten ha fallit ned, och man kanske har insett behovet av just avyttring. Men gå också till beslut i så fall!

Umeås tillväxt är beroende av att människor också har någonstans att bo. Varje år som går utan att tillräckligt många bostäder byggs är olyckligt och skadligt. Dagens bostadsbrist i Umeå är en allvarlig hämsko för tillväxten, och vi måste göra allt för att öka nyproduktionen och här har AB Bostaden en viktig roll att spela.

 

3 kommentarer

Välkommen, Jonas Jonsson!

Av , , 2 kommentarer 9

Foto: Grattis och välkommen till Umeås nya stadsdirektör: Jonas Jonsson, som här ska bli intervjuad av SVT. Beslut fattades av kommunstyrelsen denna eftermiddag. Är mycket nöjd med rekryteringen!

Idag har kommunstyrelsen i Umeå beslutat anställa en ny stadsdirektör: Jonas Jonsson. Jag har tillsammans med Lennart Holmlund ingått i rekryteringsgruppen, tillsammans med fackliga representanter, och vi var eniga i vårt förslag. Ett förslag som sedan kommunstyrelsen biföll. Du kan läsa mer i nedanstående pressmeddelande.

Varmt välkommen till Umeå kommun, Jonas!

 

 

Jonas Jonsson ny stadsdirektör i Umeå

 

Pressmeddelande  •  2014-01-14 16:21 CET

Jonas Jonsson har utsetts till ny stadsdirektör i Umeå kommun. Jonas är 44 år och arbetar idag som vice verkställande direktör/chef verksamhetsutveckling vid Komatsu Forest AB i Umeå.

– Jag har ett stort hjärta för Umeå och vill gärna vara med och påverka utvecklingen av Umeå. Det är en förnämlig plats att bo och verka på, och jag vill gärna bidra till tillväxt och fortsatt positiv utveckling i kommunen och regionen, säger Jonas Jonsson.

Kvalitets- och förändringsprojekt Jonas Jonsson arbetar sedan 2005 vid skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest, vars huvudkontor ligger i Umeå. Han är utbildad officer och har förutom en bakgrund inom försvarsmakten även arbetat sju år vid SCA. Han har en gedigen erfarenhet av att jobba i en större organisation med effektivisering, kvalitets- och förändringsprojekt och beskrivs som en mycket mål- och utvecklingsinriktad person. Hans ledarstil kännetecknas av drivkraft, engagemang och samverkan.

Total enighet Rekryteringsgruppen, som bestått av kommunalråden Lennart Holmlund och Anders Ågren samt fackliga representanter, var helt enig om att föreslå Jonas Jonsson som stadsdirektör och beslutet togs av Umeå kommunstyrelse 14 januari.

– Jonas är en ledare som kan hålla ihop en stor organisation. Vi har också sett under hans år på Komatsu att han har lyckats leverera vad ägarna velat ha, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– Vi är jättenöjda med rekryteringen, såväl arbetsgivare som fackliga organisationer. Jonas är en stark och tydlig ledare, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Jonas Jonsson kommer att tillträda under våren 2014.

2 kommentarer

Uppladdning inför valrörelse

Av , , Bli först att kommentera 11

Igårkväll hade vi årets första möte med den moderata kommungruppen i Umeå. Dessförinnan hann vi med styrelsemöte med såväl den moderata kretsstyrelsen i Umeå som styrelsemöte med den lokala partiföreningen som jag tillhör.

Även om vi numera fokuserar främst på utåtriktad politisk verksamhet så är det valår, och då krävs det parallellt att hinna med en rad olika förberedelser inför stundande valrörelse. Redan i maj är det ju val till Europaparlamentet, och efter sommaren är det som bekant val till riksdag, kommun och landsting. På bilden ovan ser ni vår moderate riksdagsledamot Edward Riedl, som var på besök och gick igenom lite allmänt från rikspolitiken, rådande opinionsläget och vägen framåt. Bra diskussioner med kommungruppen som spände över en rad olika sakområden: jobben, svensk ekonomi, skola, infrastruktur, försvar m.m.

Inför valet i september står Moderaterna i Umeå starka. Vi är fler aktiva än på länge, och under våren kommer vi att ta fram vårt lokala valmanifest, där de viktigaste politiska frågorna för den kommande mandatperioden kommer att beröras.

Om åtta månader är det val!

 

 

Bli först att kommentera

Alliansmöte

Av , , Bli först att kommentera 6

Ny vecka, som inleds strax med årets första träff för Alliansen i Umeå. De ledande företrädarna i Allianspartierna – gruppledare, viceordförandena i kommunens styrelser och nämnder samt de politiska sekreterarna – träffas och går igenom aktuella politiska ärenden och frågeställningar. Vi har ett spännande och utmanande år framför oss, och hur väl vi lyckas kommer att visa sig på valdagen den 14 september. Opinionsmätningarna duggar tätt just nu och det är ju kanske inte den mest upplyftande läsningen. Å andra sidan så är läget ungefär som det var vid samma tid inför valet 2010. Opinioner svänger snabbt. Såg en mätning från Yougov imorse, där avståndet mellan de politiska blocken har halverats sedan decembermätningen. Valet avgörs som bekant på valdagen. Iövrigt blir det en hektisk dag, som bl.a.  innehåller styrelsemöte med den lokala moderatföreningen, kretsstyrelsemöte och avslutningsvis möte med den moderata kommungruppen ikväll.

På återhörande!

 

Bli först att kommentera

SM-veckan i Umeå!

Av , , 1 kommentar 10

Kulturhuvudstadsåret inleds på allvar med SM-veckan i Umeå, under dagarna 14-19 januari. Det var ju en befriande känsla när beslutet kom om att inte flytta tävlingarna pga oro för snötillgång och kyla. Nu ser vi ju att såväl snön som kylan kommit, precis i tid för att hinna förbereda de olika tävlingarna.

Umeå är en av landets bästa idrottsstäder, där vi gemensamt från de politiska partierna har varit överens om att satsa på föreningslivet under lång tid. Såväl bredd som spets. Umeåborna, liksom andra tillresta, kommer nu att kunna njuta av en rad olika idrotter under dessa dagar. Utöver att få njuta av idrottare som gör upp om medaljerna, så betyder det också mycket rent turistekonomiskt för staden och dess handlare. Alla besökare och tävlande som handlar på affärer, äter ute på restaurang och bor på hotell innebär mycket positivt.

Vi umeåbor har mycket spännande att se fram emot den kommande veckan, för egen del hoppas jag hinna se lite av bl.a. längdskidåkningen, och till alla som besöker Umeå får vi säga: varmt och hjärtligt välkomna!

1 kommentar

Bra om Bostaden avyttrar för att kunna bygga fler hyresrätter!

Av , , 3 kommentarer 10

Hemkommen från Vasa läser jag artikeln i VK att AB Bostaden ser över möjligheten att sälja delar av sitt nuvarande bestånd, för att kunna finansiera en ökad nyproduktion. Lysande!

I artikeln citeras jag om hur Allianspartierna i Umeå har sett på denna fråga. Vi har ju under flera år drivit den här frågan – att AB Bostaden ska bygga ännu fler hyresrätter och möjliggöra detta genom att avyttra en del av sitt nuvarande bestånd. Vi hade ju en motion till fullmäktige som avslogs så sent som i augusti förra året.

Men det vore ju goda nyheter om AB Bostaden – och i synnerhet de styrande socialdemokraterna – nu är beredd att tänka om, och genomföra det som Alliansen har föreslagit.

Med anledning av artikeln, så har jag nu på eftermiddagen skickat in en enkel fråga till Bernt Andersson, ordförande i AB Bostaden, om hur han ser på detta. Frågan kommer upp på fullmäktige den 27 januari. Bifogar den nedan.

 

Enkel fråga till AB Bostadens ordförande Bernt Andersson (S):

Positivt om AB Bostaden kan öka nyproduktionen! Är avyttring, för att finansiera nyproduktion av hyresrätter, ett alternativ?

Läser i VK (9/1) att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden nu överväger försäljning av delar av beståndet som ett alternativ för att kunna bygga ännu mer hyresrätter i Umeå. Det vore ju i så fall mycket välkommet.

I Umeå råder bostadsbrist och AB Bostaden ska naturligtvis, tillsammans med privata aktörer, dra sitt strå till stacken för att öka nyproduktionen. Vi moderater har tillsammans med övriga Allianspartier, i flera år förespråkat just en avyttring av delar av nuvarande bestånd, för att möjliggöra en ökad takt när det gäller nyproduktion.

Mina frågor till AB Bostadens ordförande Bernt Andersson (S) är därför:

1. Kan avyttring vara ett alternativ för att kunna finansiera nyproduktion av hyresrätter i Umeå?

2. Om svaret på frågan är ja – när kan det i så fall bli aktuellt?

 

Umeå 2014-01-09

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

3 kommentarer