Den ”nya” given?

Under en lång tid har socialdemokraterna i Umeå fört en politik som i stora delar befunnit sig i den politiska mitten. Valfrihet inom hemtjänsten accepterades före det blev allmänt på riksplanet, alternativ inom skola- och äldreomsorg accepterades, intraprenader inom kommunal verksamhet inflrdes med goda resultat. Dessa frågor drevs av Allianspartierna, ochi S-styrda Umeå vann det framgång.

Men steg för steg har något inträffat. Jag har själv upprepade gånger varnat för att S går till vänster – det har blivit tydligt under den innevarande mandaperioden i samstyret med V, och när de nu efter valet ska göra ett ledarbyte i partiet, så är det ännu tydligare.

Ett antal saker på senare tid pekar just i den riktningen: S har tillsammans med V tagit tillbaka välfungerande verksamhet inom äldreomsorgen i egen regi, de sade så sent som för någon dag sedan nej till alla ansökningar från frisskolor att få starta nya program, de går till val på att införa försök med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön, på en eller flera arbetsplatser inom Umeå kommun. När all vet att det är fler arbetade timmar och fler nya jobb som krävs för att säkra välfärden. Men de spelar på vänsterpartiets planhalva när det gäller populism. Att lova allt åt alla.

Det håller inte. Tydligt är att en röst på S i Umeå är en röst på V inför höstens val.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.