S och V skjuter upp budgetbeslutet. I år igen.

S och V styr gemensamt i Umeå sedan valet 2010. Förra året beslutade dessa partier att skjuta upp beslutet om kommunens budget för 2014 från juni till oktober. Det var mycket olyckligt. En kommun måste styras i såväl goda som dåliga ekonomiska tider. Det ledde också till ett uppskruvat tempo för tjänstemän att efter budgetbeslutet hinna få fram förslag till effektiviseringar och förändringar av verksamheten, så att beslut skulle hinna tas i rätt tid innan årsskiftet. Man hade hoppats att S och V lärt sig av detta misstag.

Men nu verkar man göra det igen! Enligt uppgifter i media så blir det inget budgetbeslut för 2015 innan sommaren, då V tydligen inte hunnit förankra förslaget…..

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Efter en lång rad av rekordår, där kommunen gjort stora överskott så har situationen förändrats. En sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser, förändringar i kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, stora investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar det ekonomiska läget. När kommunfullmäktige år 2003 valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tar man beslutet i juni, så hinner verksamheterna genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Denna ordning har fungerat mycket väl under dessa år. Tas beslutet efter sommaren – augusti? september? oktober? – så förskjuts processen och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas. Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.