Dags göra upp med myterna i den politiska debatten

Det finns väldigt många myter i debatten om den svenska välfärden. Ofta sprids felaktigheter i media, och fokus blir på enskidla missförhållanden, så att man inte ger en korrekt bild av verkligheten.

Sveriges Kommuner och Landsting, där alla partier är representerade, har presenterat en unik vitbok där man går igenom fakta gällande svensk välfärd. Där konstateras att svenskarna är mycket nöjda med välfärdstjänsterna, att svensk välfärd är bland de bästa i världen, att vi satsar mer resurser än någonsin samt att vi använder dem effektivt .

Men det hör vi sällan när massmedia rapporterar, eller för den delen när socialdemokrater och vänsterpartister sprider myter om hur eländigt det är i Sverige. Sen finns det alltid utrymme för förbättringar, men det får vara nån måtta på svartmålningen.

Läs gärna pressmeddelandet från SKL nedan.

Pressmeddelande

Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna

 I en unik vitbok som Sveriges Kommuner och Landsting lanserar i dag, framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner.

Vitboken ”Ren fakta – om kommuner, landsting och regioner” bygger på en sammanställning av utvärderingar och brukarundersökningar som görs löpande inom verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Här framgår bland annat att:

 • De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
 • Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver. Vårdgarantin följs i 9 fall av 10.
 • Sverige har många sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder, 11,1 på 1 000 patienter, att jämföra med OECD-snittet på 8,7.
 • Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.
 • 9 av 10 är nöjda med sin hemtjänst, 8 av 10 med sina särskilda boenden. 9 av 10 anhöriga är också nöjda med hemtjänst och särskilda boenden.
 • 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.
 • 7 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns skola, 8 av 10 elever får den hjälp de behöver, 9 av 10 elever känner sig trygga i skolan, och trivs med sina lärare och sina kompisar.
 • 8 av 10 elever, och lika stor andel lärare, upplever att de har arbetsro.
 • 8 av 10 är nöjda med den senaste kollektivtrafikresan.

I sammanställningen framgår det också att det aldrig har satsats så mycket resurser på välfärden som i dag. Och skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av skattemedlen.  Dessutom är intresset för att jobba i välfärdsbranschen stort. Ungdomar tycker jobben verkar roliga och spännande, 6 av 10 kan tänka sig ett jobb i kommun, landsting eller region. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare.

– Vi har alltför länge levt med myterna om tillståndet i den svenska välfärden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Här kan vi tydligt visa att svensk välfärd är bland de bästa i världen; vi satsar mer resurser än någonsin, vi använder dem effektivt och har mycket nöjda medborgare.

2 kommentarer

 1. Leif

  Ni ger bort massor av miljoner till rika ägare. När skall polletten falla ner? Den dag ni hamnar på ett boende som drar ner på kvalitén för att öka vinsten. Du vet att då är det försent att vakna?

 2. Bergis

  Det finns en oskriven regler att man inte ska klaga när något är fel, Man påstår sig vara nöjd fast man inte är det. Ungefär som att man bakat jättedåliga kanelbullar men gästerna berömmer dig ändå för att vara sociala och behålla vänskapen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.