Socialism och Marx ledstjärnan för det nya S-laget i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 17

Det var ju inte länge sedan V gick ut och förklarade att det skulle bli en gemensam budget med S innan valet i Umeå, men nu verkar Holmlund tveksam. I VK hade avgående kommunalrådet Lennart Holmlund (S) en insändare där han gav Vänsterpartiet i Umeå en rejäl bredsida. Som vanligt verkar de två styrande partierna kommunicera till varandra via massmedia.

Holmlund varnar för ett Umeå som stannar av i utvecklingen, och konstaterar att V är det parti som har svårast att förstå sambandet att det är fler jobb i den privata sektorn som ytterst skapar resurser, via ökade skatteintäkter, till den offentliga sektorn. Helt korrekt. Också befriande att Holmlund äntligen själv kan konstatera att vi aldrig haft så mycket pengar från statens sida till kommuner och landsting.

I samma tidning möts vi av ett stort uppslag: ”Orutinerat S-lag får en tuff uppgift”. Där intervjuas Hans Lindberg och hans s-kollegor som vill styra Umeå efter valet. Bläddrar vi så i det nya handlingsprogrammet för Socialdemokraterna i Umeå som Hans Lindberg (S) refererar till , så märks det att S blir något annat när Holmlund slutar. Paroller om ”demokratisk socialism” blandas med citat av Karl Marx. Det är som att vara tillbaka i sent 1960-tal. Motarbetande av valfrihet inom skola och omsorg, blandas med förslag på minskad arbetstid med bibehållen lön. Och då börjar det bli svårt att se skillnaden på S och V i Umeå.

Nya tider stundar i Umeåpolitiken. Umeåborna står inför ett mycket viktigt val den 14 september. Nya Moderaterna är ett stabilt val, med fortsatt arbete för ett växande Umeå. Och till skillnad från S, V, MP och Fi inser vi inom Alliansen att tillväxt, fler jobb och fler arbetade timmar är grunden för att utveckla och säkra en bra förskola, skola och äldreomsorg.

Bli först att kommentera

Svenskarna vill inte ha något S-systemskifte!

Av , , 6 kommentarer 20

I gårdagens DN skrev Carl Melin,opinionschef United Minds, tidigare opinionsanalytiker inom S och Markus Uvell, vd Timbro om fem myter gällande den svenska väljarkåren. Det var mycket intressant läsning.

Trots att den massmedia bilden är en annan, så visar det sig att svenska väljare är nöjda med skattenivån i Sverige. Trots de skattesänkningar som genomförst under Alliansregeringens tid så anser de allra flesta svenskarna att skatterna är på en lagom nivå idag. Något stöd för att höja skatterna finns inte.

Likaså är svenskarna positiva till valfrihet: ”Tvärtom är det svårt att över huvud taget hitta någon fråga som har så starkt folkligt stöd som möjligheten att välja skola, vård och omsorg. I vår undersökning uppger hela 89 procent att det är viktigt att få välja barnomsorg, medan bara 1 (!) procent inte tycker det. För skolan och sjukvården är motsvarande andelar 63 mot 12 procent respektive 71 mot 10 procent.” Så när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu blåser till strid och vill motverka valfriheten finns det inget stöd för detta.

Svenskarna vill inte se ett socialistiskt systemskifte i Sverige och det är mycket bra. Därför kommer debatten nu att bli oerhört viktig fram till valet. En enad Allians mot splittrade vänsterpartier.

 

6 kommentarer

7 av 10 journalister sympatiserar med de rödgröna

Av , , 3 kommentarer 13

Att den svenska journalistkåren är vänstervriden är ingen nyhet. I undersökningar brukar ca 70 procent av journalisterna hålla på de rödgröna partierna. Tråkigt om detta får genomslag i hur de bevakar och skildrar nyheter.

Sifo presenterade för ett tag sedan en genomgång av hur de största nyhetsredaktionerna skildrar de politiska partierna, utifrån huvudnyheterna de senaste tre månaderna. Ni ser den sammanställningen ovan.  Resultatet var tydligt, och tyvärr kan jag inte påstå att jag är särskilt förvånad. Allianspartierna får alla sammantaget en negativ vinkling, och moderaterna får värst negativ publicitet. Detta medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet får en positiv vinkling i nyheterna.Socialdemokraterna har undkommit negativ publicitet och MP och V får nästan inga negativa skildringar alls.

För oss som varit med ett tag känns det som sagt inte så förvånande, men man skulle hoppas att denna sammanställning väcker till lite eftertanke inför det stundande valet i höst. Är det inte dags att även Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets politik börjar granskas snart?

3 kommentarer

Umeå är beroende av goda flygförbindelser

Av , , 2 kommentarer 12

Bra att Lennart Holmund (S) idag kritiserar förslaget som drivs av Miljöpartiet att stänga Bromma flygplats. Deras förslag är allvarligt och kommer att skada flygförbindelserna i Sverige, inte minst för Umeås del. Men det Holmlund glömmer att påpeka är ju att även Vänsterpartiet driver frågan om att stänga Bromma, och även hans lokala Socialdemokrater i Stockholm verkar vara inne på linje. Så det är inte bara de utvecklingsfientliga bakåtsträvarna i MP som är problemet, utan även V och S.

Jag hoppas verkligen inte att de får genomslag för sin tillväxtfinetliga linje för det kommer att drabba även Umeås flygförbindelser.

 

Själv bloggade jag om det här förra måanden, och i bloggen fanns även ett saxat utdrag från DI. Gamla blogginlägget följer nedan.

Umeås flygförbindelser hotas allvarligt av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Om de vinner valet vill de stänga (!) Bromma flygplats: Detta är oerhört allvarligt! Det kommer att drabba Umeås viktiga flygförbindelser med Stockholm, och vidare till Göteborg, Malmö och ut i världen.

På område efter område uppvisar de rödgröna sin tillväxtfientliga politik! Så se till att rösta i höst, och rösta på något av Allianspartierna!

Från Dagens Industri:

”Vid ett maktskifte i höst kan Bromma flygplats, som är Sveriges tredje största, läggas ned. Mp och V driver på stenhårt i frågan och även S är öppet för en stängning. Med strax över 2 miljoner resenärer årligen är Bromma flygplats, som bara ligger några kilometer från Stockholms innerstad, en av landets största flygplatser. Statliga Swedavia, som  är ägare, har inlett en omfattande uppgradering av flygplatsen. Totalt räknar de med att investera över 1 miljard kronor. Samtidigt har stadens politiker helt andra planer. Den enorma bostadsbristen i Stockholm kräver att vi tar den här marken i anspråk. Den trafik som i dag går på Bromma kan flyttas över till Arlanda”, säger Daniel Helldén, oppositionsborgarråd för Miljöpartiet i Stockholm.”

 

 

 

2 kommentarer

Många myter i debatten

Av , , 3 kommentarer 10

I den politiska debatten sprids många felaktigheter och myter. En av de mest seglivade, som ofta framförs från S, V och MP, är att Alliansregeringen satsar mindre på välfärden än tidigare regeringar. Helt fel, såklart.

Det stämmer helt enkelt inte. Jämfört med 2006 lägger vi 15 miljarder mer på hälso- och sjukvård, 10 miljarder mer på skolan och 15 miljarder mer på omsorg. Undervisningsresurserna per elev är högre idag än år 2000. Samma sak gäller lärartätheten inom skola och förskola. SKL:s rapport ”Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012” visar att vi aldrig lagt mer resurser på välfärden än vad vi gör idag.

 

3 kommentarer

Bevara stugmiljön kring Nydalasjön

Av , , 6 kommentarer 9

Igår tog vi en cykeltur runt Nydalasjön i det vackra vädret. Massor av människor gjorde detsamma, antingen cyklande, springande eller promenerande. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område.

För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i Moderaterna, liksom övriga Allianspartier, i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte, vilket tidigare har konstaterats. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen efter valet 2014 kan avbryta denna förstörelse av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön. För med ett nytt politiskt styre i Umeå så räddas stugmiljön!

6 kommentarer

Fel att skjuta upp beslutet om kommunens budget

Av , , 2 kommentarer 8

I gårdagens VK och Folkbladet skrev vi Alliansgruppledare om det olyckliga i att S och V beslutade att skjuta fram budgetbeslutet från juni till efter sommaren. Andra året i rad nu.

 

Fel att skjuta upp beslutet om kommunens budget!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr gemensamt i Umeå sedan valet 2010. Nyligen meddelade dessa partier att beslutet om kommunens budget för andra året i rad skjuts framåt i tiden. Det är mycket olyckligt!

Normalt tas beslutet om kommunens budget av fullmäktige i juni, men nu har de styrande flyttat fram budgetbeslutet tills i augusti. Att döma av vänsterpartiets uttalanden kan det emellertid lika gärna bli så att man skjuter på det tills efter valet.  Det är olyckligt av flera skäl. En kommun måste styras i såväl goda som dåliga ekonomiska tider!

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Efter en lång rad av rekordår, där kommunen gjort stora överskott så har situationen förändrats. Förändringar i kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, stora investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar det ekonomiska läget.

Nu har alltså (S) och (V) beslutat sig för att även detta år skjuta fram budgetbeslutet. Det är helt fel väg att gå. De borde ha lärt sig av misstaget från föregående år, men istället upprepar man det hela. Låt oss vara tydliga på denna punkt. Möjligen kan regeringen tillskjuta mer pengar till kommunsektorn i samband med höstbudgeten, men ingen tror att det kommer innebära några större förändringar. Att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem håller faktiskt inte. Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider. Att skjuta upp beslutet i detta läge – när vi står inför tuffa utmaningar – innebär bara att man skjuter fram jobbiga men nödvändiga beslut några månader.

När kommunfullmäktige år 2003 valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tar man beslutet i juni, så hinner verksamheterna genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Denna ordning har fungerat mycket väl under dessa år. Tas beslutet så sent som i oktober eller november förskjuts processen och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas. Men syftet är förmodligen att slippa bekänna färg innan valet den 14 september.

Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider. Det handlar om att kunna ta ansvar: styr eller hoppa av!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (m)

 

Peder Westerberg

Gruppledare (fp)

 

Mattias Larsson

Gruppledare (c)

 

Veronica Kerr

Gruppledare (kd)

 

2 kommentarer

Vikten av nya arbetstillfällen

Av , , 2 kommentarer 6

http://www.svtplay.se/video/2094770/vasterbottensnytt/3-6-19-15

I det här inslaget från SVT Västerbottensnytt kommenterar jag den nya etableringen med Ikano och det nya shoppingcenter de håller på att bygga på Söderslätt för 90 butiker, där de också blir grannar med IKEA inom kort. Detta betyder hundratals nya arbetstillfällen till vår region, fler företag, och ökade skatteintäkter.

Detta spelar roll! Detta speler roll för att vi ska kunnafinansiera sådant som skolor, äldreboenden, bussar, renhållning m.m. Människor måste ha arbete och betala skatt, för att vi ska kunna finansiera allt sådant som år gemensamt. Tydligentycker inte alla att detta med jobb och ordning och reda i ekonomin är så viktigt, men för vår gemensamma välfärd är det grunden för allt.

2 kommentarer

Sveriges nationaldag

Av , , 1 kommentar 7

Idag firas den svenska nationaldagen. Helt rätt. Heja Sverige! Bästa landet att leva och bo i!

1 kommentar