Tittarna korade Reinfeldt (M) till segrare igen!

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår följde många den avslutande partiledardebatten i SVT. Tydliga skillnader mellan enad Allians och en splittrad rödgrön opposition. Jobb eller bidrag? Ordning och reda i ekonomin eller kaos? Enligt den undersökning som gjordes efter debatten ansåg tittarna att Alliansen vann debatten och Reinfeldt fick högst betyg.

Saxat ur Expressens nätbilaga:

”Tittarna som följt kvällens partiledardebatt i SVT, den sista innan valet, har sagt sitt. I en mätning gjord av Demoskop har de korat alliansen till vinnare.

Nästan en tredjedel, 29 procent, anser att alliansen klarade sig mycket bra i debatten. Detta är att jämföra med 27 procent för den rödgröna oppositionen.  Alliansen som helhet fick ett högre betyg (3,34) än den rödgröna oppositionen (3,22).

– I snittbetygen blev det en jämn match mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, men den samlade bilden är ändå att det var alliansen som tog hem slutdebatten. Både Reinfeldt och alliansen som helhet lyckades också bättre med att få höga betyg även av tittare som inte redan hör till sympatisörerna, säger Peter Santesson på mätinstitutet Demoskop.

Reinfeldt vann med knapp marginal

Av de enskilda partiledarna klarade sig statsminister Fredrik Reinfeldt fick höga betyg. 29 procent gav honom betyget ”mycket bra” i kvällens debatt. Hans samlade betyg blev 3.25, vilket gjorde honom till vinnare.

Reinfeldt var också den partiledare som fick högst betyg av tittare som sympatiserar med något parti på andra sidan blockgränsen. Han fick lika högt betyg i kväll som efter gårdagens slutdebatt i TV4, men ett lägre betyg än han fick (3,58) i slutdebatten inför riksdagsvalet 2010.

På andra plats hamnade S-ledaren Stefan Löfven. 25 procent av de tillfrågade tittarna tyckte att S-ledaren Stefan Löfven klarade debatten ”mycket bra”. Det gav honom 3.22 i medelbetyg.

Andraplatsen i mätningen intas av Stefan Löfven, som var den oppositionsledare som fick högst betyg (3,22). Löfven presterade bättre i kväll än han gjorde i gårdagens drabbning i TV4 där betyget stannade vid 3,07. Löfven fick också ett högre betyg än Mona Sahlin fick (3,09) i slutdebatten inför riksdagsvalet 2010.”

Bli först att kommentera

Till försvar för det fria skolvalet!

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens Folkbladet intervjuas jag om moderaternas syn på valfrihet och det fria skolvalet. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Vi moderater kommer att behålla det fria skolvalet. Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi vill att Skolinspektionen ska pröva den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte. Vi vill att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka och vi vill öka öppenheten genom att införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor.

Offentlighetsprincipen ska också gälla. Det ska ske på ett sätt som inte i onödan ökar den administrativa bördan för skolorna och huvudmännen.

Vi vill att det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola.

Våra motståndare på vänsterkanten vill avskaffa eller begränsa det fria skolvalet. Låt dem inte få makten!

Rösta på Moderaterna imorgon!

Bli först att kommentera

Vi moderater går till val med våra vänner i Alliansen!

Av , , Bli först att kommentera 7

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/#./s-oppnar-for-samarbete-med-m?&_suid=1410546565415042696347458245587

 

Pajkastningen mellan S och V fortsätter med oförminskad styrka i Umeå. Och Lindberg (S) öppnar upp för samarbete med Moderaterna och övriga Allianspartier.

Men som jag säger till SVT-reportern i det här inslaget: problemet är ju politiken. Socialdemokraterna i Umeå är numera lika mycket vänster som Spiric och Vänsterpartiet. Det är som att (S) har kopierat Vänsterpartiets valmanifest! Samma dåliga politik.

Vi moderater är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Vi har fokus på fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass. Vi går till val med våra vänner i Alliansen, och siktar på en Alliansseger i söndagens val!

Bli först att kommentera

M: fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Foto: Debatter in i det sista! Har just debatterat bostadsbristen med Miljöpartiets gruppledare i P4. Vi moderater vill fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

Har under eftermiddagen debatterat bostadsbristen i Umeå på radions P4.

Vi har akut bostadsbrist! Vi moderater i Umeå går till val på att fördubbla bostadsbyggandet från dagens ca 500 bostäder till åtminstone 1000 per år. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Vi har bl.a. nyligen börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation.

Det var bara ett år sedan S, V och MP röstade ned Alliansens motion i fullmäktige om att öka nyproduktionen av hyresrätter via AB Bostaden. Pinsamt att de låtsas vara vänner av hyresrätten när de stoppar ökat byggande av just hyresrätter. Även i detta fall är de rödgröna ett hot mot tillväxten i Umeå! I Umeå är det Alliansen som driver på när det gäller att bygga mer!

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt försälja 1/3 av fastighetsbeståndet för att möjliggöra ökad nyproduktion. Vi anser även att det är hög tid att ge klartecken för byggande på Ön. I kommunens bostadsförsörjningsplan finns det planerat för 1000 lgh där fr.o.m. år 2017, men vi vill tidigarelägga det.

Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också fortsätta växa och utvecklas. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för ett växande Umeå.

Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

Med moderat politik fördubblar vi bostadsbyggandet!

Bli först att kommentera

Svar nej, Lennart Holmlund

Av , , Bli först att kommentera 10

Så här två dagar innan valet verkar Holmund ha slut på inspiration till sin blogg. Nu ställer han den något besynnerliga frågan om vi moderater ska affischera olagligt – i närheten av vallokalerna – på söndag.

Svaret på frågan är nej. Det ska vi inte.

Däremot borde han fokusera lite mer på sina egna valarbetare. Titta på bilden nedan. Edward Riedl fotade det efter gårdagens slutdebatt mellan S och V på Folkets Hus i Umeå. Lennart Holmlund borde städa framför egen dörr innan han anklagar andra för saker och ting. Just apropå valpropaganda i närheten av vallokaler!

Foto: När Lennart Holmlund angriper M för att han hört att vi ska affischera olaglig så passar jag på att visa hur S gör utanför vallokalen på Folkets Hus! Jag fotade detta igår efter min debatt mot S.

Bli först att kommentera

Reinfeldt segrare i debatten, enligt Demoskop

Av , , Bli först att kommentera 6

En undersökning av Expressen/Demoskop visar att Fredrik Reinfeldt klarade sig bäst i partiledarutfrågningen, i TV4 igår kväll. Glädjande att tittarna också tyckte att alliansen som helhet klarade sig bättre än oppositionen. Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop säger i en kommentar:

– För att vinna valet behöver partierna locka nya väljare över blockgränsen nu. Här ser alliansledarna ut att ha lyckas bättre i kväll med att även kunna gå hem bland motståndarsidans sympatisörer.

I debatt efter debatt gör Alliansen bra ifrån sig, inte minst statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag hoppas att många kommer att se kvällens partiledardebatt i SVT liksom lördagens duell mellan Reinfeldt och Löfven.

Ju närmare vi kommer söndagen, desto lättare borde valet bli. Rösta på Nya Moderaterna och Reinfeldt som fortsatt statsminister!

Bli först att kommentera

Vilken pinsam dokusåpa…

Av , , Bli först att kommentera 12

Med stigande förvåning följer jag den offentliga pajkastningen mellan Tamara Spiric (V) och Lennart Holmlund/Hans Lindberg (S). De främsta representanterna för de två styrande vänsterpartierna i Umeå går nu varje dag ut i massmedia och tävlar i att anklaga varandra för att ljuga, komma med osanningar m.m.

Idag är det Spiric som lägger fram ”bevis” i något dokument från deras hemliga överläggningar, om att hon har rätt i påståendena om vem som gjort vad. Ja vad ska man säga? Detta samtidigt som socialdemokraterna ivrigt bloggar om deras partiöverläggningar, namnger vilka som varit med vid deras förhandlingar och vad som sagts och inte. Vad blir nästa steg? Påminner mer och mer om en pinsam dokusåpa.

Men det är oerhört avslöjande! Varken S eller V vill prata sakfrågor i Umeås lokala valrörelse. De fokuserar på att bråka med varandra, istället för att tala om vad de vill åstadkomma de kommande fyra åren!

Många umeåbor är trötta på detta! Dags att byta bort denna röda kommunledning mot Alliansstyre!

 

Tre skäl att rösta på Nya Moderaterna i Umeå: fler jobb, fler bostäder och valfriheten för umeåborna

Jobben är valets viktigaste fråga i Umeå. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs.

Vi måste fördubbla bostadsbyggandet under kommande år! Idag råder akut bostadsbrist. De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt. Fortsätt att förtäta staden och bygga högt. Snabbare och enklare byggprocess, från plan till färdigt bygglov. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi anser även att det är hög tid att ge klartecken för  byggande på Ön. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också fortsätta växa och utvecklas.

Ja till valfrihet! Jag och moderaterna står upp för umeåbornas rätt till valfrihet inom olika områden. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktigt. 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn. Tyvärr har vi den senaste mandatperioden sett hur V och S av ideologiska skäl försämrar möjligheten till människors fria val. Hans Lindberg sa i en intervju med VK nyligen  nej till vinster i välfärden. Ett tydligt och rakt NEJ. Det innebär att (S) lokalt vill stoppa företag från att kunna erbjuda äldreomsorg eller för den delen driva friskolor. Många skolor kommer få lägga ner i Umeå.

Undvik mer av vänsterpolitik i Umeå. Lägg din röst på Nya Moderaterna! 

Bli först att kommentera

340 000 nya jobb!

Av , , 1 kommentar 9

Vilken fantastisk utveckling! Idag kom nya jobbsiffror från SCB som visar på en stor ökning av sysselsättningen i Sverige. Nu är det hela 340 000 nya jobb sedan 2006.

Arbetslinjen fungerar och Sverige går bättre och bättre. På 12 månader har sysselsättningen ökat med 100 000 personer och det är den största ökningen på flera år. Likaså fortsätter sysselsättningsgraden att stiga. Nu åttonde månaden i rad där sysselsättningsgraden är högre än motsvarande månad 2006.

Sverige är på rätt väg med Alliansregeringen och Reinfeldt som statsminister. Förstör inte denna positiva utveckling genom att rösta på de rödgröna i valet!

1 kommentar

Kom ihåg!

Av , , 1 kommentar 7

1 kommentar