Helt åt h-vete

Att säga att vi i den politiska ledningen är förbannade vore att vara mild i uttrycken. Trafikverkets besked om att de nu ska göra fullständigt omtag på lokaliseringsbedömningarna, och utreda egentligen fem (!) olika alternativ varav ett med ett öppet schakt (!!!) i det inre läget saknar motstycke.

Umeå kommun har ett avtal med Trafikverket om att genomföra Umeåprojektet och ringleden runt Umeå centrum. Kommunen är med och medfinansierar. I det avtalet fanns det yttre kombinationsalternativet med två olika sträckningar runt Prästsjön samt ett inre alternativ  med lång tunnel för att minimera påverkan på stadsbilden och intrånget där. Därefter valde Trafikverket det yttre alternativet Öst om Prästsjön. Umeå kommun har stöttat det beslutet, då det var det enda som gick att förvara utifrån möjligheten till finansiering och samtidigt nå de effekter som önskas.

Nu verkar det ursprungliga avtalet inte ens vara värt papperet det skrevs på!

För varje gång Trafikverket kommer med nya besked så förlängs tiden det tar att bygga ringleden. Med detta besked förskjuts projektet bort till år 2021, vilket blir en försening med två år. I allra bästa fall.

Risken är ju snarare hela projektet med Västra Länken är i farozonen och att färdigställandet ligger 20-30 år bort i tiden, som Trafikverket nu agerar.Att med öppna ögon börja om fullständigt, och även titta på alternativ som strider mot kommunens översiktsplan och de vägutredningar som tagit fram saknar ju all sans. Vill man ens bygga den sista länken, eller behövs pengarna till andra projekt i södra Sverige?

Man undrar vad som egentligen håller på att hända. Så sent som i höstas var allt frid och fröjd. Arbetet med Västra Länken gick enligt uppgift till kommunen mycket bra, och allt skulle gå smidigt.

Sen blev det återförvisat, och nu kommer beskedet att de börjar om från ruta ett. Eller t.o.m. på minus, eftersom planerna på att dra vägen i öppet schakt vid Backen aldrig har diskuterats och står i strid med ÖPL.

Jag kan för moderaternas räkning konstatera att vi är både besvikna och förbannade.

Umeås utveckling hämmas av att Västra Länken inte färdigställs, och i den här takten får vi se i stjärnorna efter den sista etappen av ringleden.

Regeringen tog beslut om närtidssatsningen år 2008, och Umeåprojektet var ett av fyra utvalda. Det skulle vara färdigt 2013. Nu är den färdig 2021, eller kanske 2051. Vem vet? Dags för den nya S/MP-regeringen att stå upp för planerade och pågående infrastruktursatsningar. Här måste vi agera gemensamt över partigränserna från Umeå kommun gentemot den nationella nivån. Det här duger inte!

2 kommentarer

  1. John

    Nej, det som är helt åt h-vete är att ni vill ha ett alternativ som kortsiktigt är billigare men inte i längden samt som är mer miljöOvänligt än tunnelalternativet. Bara för att ni lovat några handlare att de ska få närmare till förbipasserande trafik så väljer ni ett sämre alternativ.
    Bra av Trafikverket, hoppas tunneln nu blir verklighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.