Västra Länken måste byggas snarast!

Skriver i dagens VK på debattplats tillsammans med gruppledarna för både Allianspartierna och Socialdemokraterna. Den Västra länken måste byggas snarast, och vi förutsätter att Trafikverket håller ingångna avtal!

 

Rätta till den felande länken

Västra länken kan sedan många år beskrivas som ”Värsta långbänken”. Detta är oerhört allvarligt, eftersom Umeås utveckling hämmas för varje dag som går utan att ringleden (Umeåprojektet) färdigställs med denna sista och viktigaste etapp.

Den nya prövning av olika vägalternativ som Trafikverket vill genomföra kommer att förvärra situationen genom att projektet försenas ytterligare. Det talas om ett färdigställande 2021 för en väg där det enligt de ursprungliga planerna skulle ha rullat fordon från 2013.

Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Kommunens översiktsplan slår fast att Umeås tillväxt främst ska ske inom befintlig stadsstruktur (den s.k. femkilometersstaden). Detta låter sig inte göras utan ett färdigställande av ringleden, eftersom utvecklingen förutsätter att kommunen tar över och bygger om trafikleder.

På grund av att så inte har skett, står följande planer och väntar vid ett stoppljus:

  • Stadsutvecklingsprojekt Teg – 5 000 bostadsenheter/3 000 sysselsatta (vid gamla E4)
  • Stadsutveckling Haga/Regementsområdet – 2 000 bostadsenheter/3 000 sysselsatta (vid gamla E4)
  • Flytt av Vännäsvägen och utveckling av Norra Dragonfältet
  • Detaljplaner för kvarteren Släggan, Båtsmannen, Färgaren, Ymer, Muraren och Östra Dragonfältet
  • Ombyggnad av Västra Esplanaden

Till detta ska läggas att osäkerheten kring planering av bostäder, arbetsplatser, näringsliv och kultur riskerar att äventyra investeringsviljan inom näringslivet. Dessutom kan Umeå kommun inte komma till rätta med luftmiljöproblemen i centrum utan en komplett ringled. Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga står alltså på spel så länge ringleden inte är färdigställd.

Trafikverket har tills nyligen förordat att Västra länken ska dras öster om Prästsjön. I Umeå kommuns översiktsplan beskrivs tre alternativa dragningar för Västra länken. Det inre alternativet med tunnel under Backen samt de så kallade kombinationsalternativen med sträckningar öster respektive väster om Prästsjön. Umeå kommun konstaterade att kostnadsskillnaden mellan alternativen var betydande och att det saknades pengar för genomförandet av ett inre alternativ.

Av kostnadsskäl förordade kommunen därför kombinationsalternativet Öst Prästsjön, vilket sammanföll med Trafikverkets val av sträckning.  Om detta rådde bred politisk enighet. Det genomförande- och finansieringsavtal som Umeå kommun tecknade med Trafikverket 2011 medger inte det ca 450 miljoner kronor dyrare inre alternativet i tunnel. Avtalet ger heller inte förutsättningar för ett öppet schakt, som Trafikverket nu infört som alternativ. Det är dessutom fullständigt uteslutet, eftersom det strider mot kommunens översiktsplan, aldrig har funnits med i några vägutredningar och innebär en oacceptabel vallgrav rakt genom delar av staden.

Umeå kommun har hela tiden hållit sin del av nämnda avtal, och vi förutsätter att Trafikverket gör detsamma. Den enkla anledningen är att (notera punkten efter meningen) ett avtal är ett avtal. Vi är av den lika enkla uppfattningen att fattade beslut gäller. Umeåprojektet var ett av de projekt som prioriterades i Regeringens närtidssatsning. Övriga projekt i samma kategori, riksväg 50 förbi Motala och E4 Sundsvall, är redan genomförda och i Sundsvalls fall dessutom nästan ett år före tidsplanen. Trafikverket måste snarast rätta till den felande Västra länken.

 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Peder Westerberg (FP), gruppledare

Mattias Larsson (C), gruppledare

Veronica Kerr (KD), gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.