Ge de anställda möjlighet att träna på arbetstid!

I gårdagens VK hade jag, Elmer Eriksson och Marianne Löfstedt inne följande insändare. Läggs som vanligt ut även på bloggen.

 

Ge de anställda möjlighet att träna på arbetstid!

Något som ofta diskuteras är hur arbetsgivarna kan uppmuntra anställda till bl.a. träning och friskvård. Sjukfrånvaron kan på så vis minska, och det är positivt för såväl anställda som arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har vi stora kostnader för sjukskrivningar, och de har ökat sedan 2011. De direkta kostnaderna för kommunen är 90 miljoner kr per år. Utöver detta är det en rad indirekta kostnader: kostnaden för att ta in vikarier, kostnader för övertid, produktionsstörningar, kvalitetsbortfall, negativ påverkan för våra brukare inom äldreomsorgen och en rad annat. Så i slutänden kan det kosta det dubbla per år.

En studie genomförd vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det kan vara lönsamt att låta personalen ägna arbetstid åt fysisk aktivitet. I studien lät man en grupp ägna 2,5 timmar i veckan åt fysisk aktivitet. En annan grupp minskade arbetstiden i motsvarande omfattning. En tredje grupp fortsatte som vanligt. De som ingick i den första gruppen var mindre sjuka och upplevde att de hade en ökad arbetsförmåga.

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner i landet. Detta har vi från Allianspartierna uppmärksammat en lång rad av år, och har också presenterat förslag på hur vi ska få en bättre arbetsmiljö: större inflytande på sin arbetsplats, kortare beslutsvägar och bättre rehabilitering är några sådana förslag. Men det kan också handla om annat. Från Allianspartierna föreslog vi nu i samband med senaste budgetfullmäktige att kommunen skulle utreda möjligheterna att erbjuda anställda möjligheten till träning på arbetstid. Detta som ytterligare en pusselbit i arbetet med att minska sjukfrånvaron och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tyvärr avslogs detta av övriga partier.

Men det är viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet, inte bara på fritiden utan även på arbetstid. Den enskilde arbetstagaren vinner på det, verksamheten vinner på det, arbetsgivaren likaså. Kan vi minska sjukskrivningarna, kan vi betydligt enklare klara av kommande ekonomiska utmaningar för Umeå kommun.

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson, Ledamot i Personalutskottet (M)

Marianne Löfstedt, Ledamot i Personalutskottet (M)

6 kommentarer

 1. Leif

  Och vem ska betala för att jag tränar?

  Försöker tänka som en äkta moderat, arbetarnas hälsa går ju knappast före vinsten för företag.

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Alla vinner på att anställda mår bra och är friska. Det borde även vänstersympatisörer kunna inse…..

 2. Bergis

  Typiskt moderatpolitik. Får bara arbetarna ett träningskort på IKSU så kan man fortsätta att skära ner på personal i välfärden. Så orkar dom springa fortare?

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Under Moderat- och Alliansregeringen så satsades det rejält på välfärdssektorn. Att det sedan skärs ned i rödgröna kommuner och landsting är ju bara att beklaga. Subventionerade träningskort finns det redan för de kommunanställda. Nu vill vi ta nästa steg och möjliggöra träning på arbetstid, så att fler kan må bättre.

 3. Gunilla

  Jobbar inte längre för Umeå kommun. I den kommun jag jobbar för nu inom äldreomsorgen så har dag personalen 1 friskvårds timme per vecka. Vi på natten har ingen rätt till friskvårds timmen. Och jag skulle nog kunna påstå att till 98% så fuskas det med friskvårds timmen. Istället för träna går man hem en timme tidigare eller kommer en timme senare. Så friskvård på arbetstid då måste det vara någon form av kontroll. Eller att man måste ta ut den under arbetspassens. Varken före eller efter!

  • Anders Ågren (inläggsförfattare)

   Ja, det finns säkert anledningar att tänka igenom det praktiska genomförandet på ett noggrant sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.