Byggandet av GC-bro mellan Lundåkern och Bölesholmarna

Den verkar äntligen närma sig ett förverkligande!

Alliansen i Umeå har ju år efter år föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det är en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum. Enligt den budget som kommunfullmäktige antagit så skall bron börja byggas under 2015.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Om allt nu rullar på enligt planerna, så börjar bron byggas hösten 2015. Trevligt!

En kommentar

  1. Urban Bengtson

    Hur är denna bro bedömd utifrån barn- och ungdomssäkerhet? Av Tekniska nämnden, Miljö- och Hälsoskyddsnämden, Fritidsnämnden och För och grundskolenämnden. Den hamnar avsides och därmed långt bort ifall något händer, av olycksskäl eller av ”lek” som ibland uppstår vid broar och vatten. Eller genom festande som ibland blir vid grillning, mm på land intill.

    Det är en bit från land på båda sidor och fram till gator jämfört andra broar i stan. Så tillgängligheten är inte den bästa, vare sig för gående/cyklande eller polis/utryckningsfordon som ska dit vid händelser. Broar till Ön, från Teg och centrum, behöver bättre alla dessa bromiljoner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.