Kriminalisera organiserande av tiggeri

Allt fler börjar nu diskutera situationen med det utbredda tiggeriet och hur det skall hanteras. I dagens VK skriver jag på debattplats med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé om M-förslaget att kriminalisera organiserande av tiggeri. Bifogas här på bloggen.

 

Kriminalisera organiserande av tiggeri

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger runtom i Sverige. Det ser vi också här i Västerbotten. Utbredningen i landet tyder på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men vi kan inte acceptera ett omfattande organiserat tiggeri i hela landet. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

I en nationell kartläggning från Länsstyrelsen i Stockholm uppges det att runt 300-500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Det är viktigt med fler kartläggningar för att närmare utreda hur situationen ser ut. Samtidigt kan rådande läge där människor riskerar att utnyttjas inte fortgå.

Skälen till att många söker sig till Sverige är olika, men för de flesta beror det på utsatthet och fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. Lösningen är dock inte att stå likgiltiga inför ett ökat tiggeri i Sverige. Det riskerar att låsa fast människor i utanförskap.

Många av de som sökt sig till Sverige lever under ovärdiga förhållanden på gatan eller i läger med oacceptabla boendemiljöer med miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling.

Utvecklingen innebär att kommunerna behöver ges bättre verktyg för att kunna hantera situationen.

Det finns regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. I dag är det bara polisen som har befogenheten att upprätthålla ordningsföreskrifterna, vi vill göra det möjligt för kommunerna att anställa personal för detta ändamål. Det ökar förutsättningarna att få bukt med problematiken kring illegala boplatser.

Till detta behöver regelverket för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Att det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av de som olovligen bosatt sig på en fastighet gör att många känner oro och osäkerhet. Reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten bör därför förenklas.

Vi vill även att Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i kommunerna för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.

På EU-nivå måste Sverige sätta press på andra medlemsstater. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de nationella myndigheterna, men såväl Sverige som andra EU-länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver. Det är oacceptabelt att utsatta människor utnyttjas.

 

Tomas Tobé (M), Partisekreterare

Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå

4 kommentarer

 1. Stefan A

  Hur ska detta fungera i praktiken? Lagstiftning innebär väl inte per automatik att tiggeri försvinner. Andra saker kanske ökar.

 2. Ulf Parde

  Ja, visst har du rätt. Det verkar ju hemskt konstigt om vi inte ska kunna (åtminstone efter 24 tim) avvisa dem från där de slagit läger. Men vi bör även använda oss av 3-månadersregeln för att återförvisa (utvisa) dem till Rumänien.

 3. Leif

  Om fattigdom beskrivs som organiserad kriminalitet slipper man ta tag i den riktigt svåra frågan:att folk är fattiga.

  Den gamla klassiska lösningen från de blåbruna. Blunda för det verkliga problemet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.