Ingen kommunal uppgift att ordna boende till EU-migranter

Umeå kommun har, via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen, avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. I KSAU ställde sig Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet bakom förvaltningens förslag till beslut, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig.

Dialog kring detta har pågått under lång tid – hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) har också berört detta på sin blogg. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar.

Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna boende, utbildning för ungdomar eller annat under den korta tid man ska vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade.

Bifogar nedan det pressmeddelande som skickades ut igår. Jag lägger upp det eftersom jag nästan bara sett Vänsterpartiet uttala sig i frågan i dagens tidningar.

 

Ingen uppställningsplats på kommunens mark

Umeå kommun – 2015-05-26 14:32 CEST

Det blir inte någon långsiktig uppställningsplats för husvagnar på kommunal mark, för utsatta EU-medborgare i Umeå. Beslutet är fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott.

För närvarande finns omkring 120 utsatta EU-medborgare i Umeå. Som en tillfällig lösning under vintern för några av dem har Umeå kommun hyrt ut mark och hygienanläggning vid Nydalabadet. Uthyrningen har gjorts till frivilligsektorn, som fått föreningsbidrag av kommunen. Hyresavtalet gick ut den sista mars.

Många faktorer
Efter att frivilligsektorn inte lyckats hitta alternativ, har kommunen under drygt två månader undersökt om det finns en långsiktig lösning. Den förutsätter inte bara en plats som är passande för alla årstider. Dessutom måste den uppfylla detaljplan och krav på bygglov, miljö- och hälsoskydd samt brandsäkerhet.

Stora kostnader
För att rymma samtliga 120 personer skulle det krävas två uppställningsplatser. Den beräknade kostnaden för att iordningställa sådana platser är i storleksordningen 3 miljoner kronor, och den årliga driftskostnaden är 600 000 kronor. Dessutom tillkommer omkring 1 miljon kronor för att återställa platserna.

– De kostnaderna går inte att motivera utifrån likställighetsprincipen, som är lagreglerad. Det finns andra grupper med stora behov, och kommunen måste ha en struktur som håller, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Man ska komma ihåg att de här människorna vistas här tillfälligt med tanke på 3-månadersregeln, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.