En miljömässig förebild

I gårdagens VK hade jag inne den här repliken apropå Umeås kandidatur om att bli Europas Miljöhuvudstad tillsammans med Hans Lindberg (S). Lägger som vanligt ut insändare och debattartiklar på bloggen.

 

Umeå en miljömässig förebild

Umeå kommun har under många år bedrivit ett ambitiöst och lovordat arbete med att förbättra luftmiljön, varför Mattias Goldmans debattinlägg känns obefogat. Flera av kommunens åtgärder har uppmärksammats som banbrytande och Sverigeunika projekt, såsom utvecklingen av grönt parkeringsköp och miljövisualisering med hjälp av s.k. intelligenta transportsystem.

Trafiken på Västra Esplanaden har minskat tack vare bland annat genomfartsförbud, miljözon, beteendearbete och satsningar på cykel- och kollektivtrafik. För att komma till rätta med luftmiljön har vi genomfört många fler åtgärder än de som angavs i det gamla åtgärdsprogrammet, t.ex. upphandling av elbussar.

Arbetet har lett till att årsmedelvärdet för kvävedioxid minskat, och sedan 2011 klarar vi EU:s miljökvalitetsnorm. Värdena för timmar och dygn har också minskat, men de uppfyller ännu inte miljökvalitetsnormen. Därför har vi beslutat om ett nytt åtgärdsprogram.

Oavsett vad Mattias Goldman hävdar, så är Västra länken den enskilt viktigaste åtgärden för att Umeå kommun ska kunna uppnå luftmiljömålen. Västra länken är inte vilket vägbygge som helst, det är ett samhällsbärande projekt. Frånvaron av vägen bakbinder kommunen i arbetet för en hållbar stadsutveckling och omvandling av trafikstrukturen. Västra länken är en förutsättning för att det gamla europavägnätet inklusive Västra Esplanaden kan omvandlas till stadsgator med rätt sorts och rätt mängd trafik. Fram till dess äger Trafikverket och staten det gamla europavägnätet, och med det en väsentlig del av frågan om luftmiljön.  

Ansvaret för att uppnå miljökvalitetsnormen vilar alltså inte bara på Umeå kommun, det är också ett statligt ansvar och ett ansvar för alla samhällsbyggare som utvecklar Umeå. Kommunen har tillsammans med lokala samhällsbyggnadsaktörer utvecklat innovativa grepp, exempelvis resvanor på nya sätt. Samma ambitionsnivå förväntar vi oss från statliga aktörer.     

Umeå är på goda meriter i final för Europas miljöhuvudstad 2017. Av totalt 12 områden rankas Umeå som etta av 12 deltagande städer inom fyra av dem: Luftkvalitet, Buller, Miljöinnovation och hållbar sysselsättning samt Energi. I övriga områden placerar vi oss på plats 2–7. Detta är något som kommunen och Umeåborna kan vara stolta över.

På umea.se/miljohuvudstad finns mer information om arbetet, ranking och goda exempel.

 

HANS LINDBERG (S)

ANDERS ÅGREN (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.