Umeå kommun har inget ansvar för att finansiera boende för tiggare

På måndag kommer situationen med tiggarna i Umeå att diskuteras i kommunfullmäktige. Jag har ställt följande fråga till Hans Lindberg (S).

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Angående kommunal finansiering av tiggares boende

 

En av de mest omdebatterade frågorna är situationen med tiggare i landets kommuner, och kommunernas eventuella ansvar för dem. Nyligen var det ett ärende i KSAU om Umeå kommun skulle ge bidrag till en förening som upplåter stugor för boende åt romska familjer. Föreningen hade ansökt om ersättning för den hyra de går miste om genom att upplåta stugorna till romerna. Beslutet från bl.a. (S) blev att återremittera ärendet. För egen del röstade jag för Moderaternas räkning att ärendet skulle avgöras direkt. Det är ju självklart med avslag.

Det är viktigt att vi politiker är tydliga. Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för tiggare.

Om föreningar eller privatpersoner vill ordna boende åt s.k. EU-migranter så är det deras sak, men de kan inte räkna med att kommunen ska finansiera det. Precis som den nationelle samordnaren konstaterar, så strider det även mot likabehandlingsprincipen. Om man erbjuder gratis boende för tiggare, så måste man göra till alla grupper av människor.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

– Delar du min uppfattning om att Umeå kommun inte har ansvar för att ordna och finansiera boende för tiggare, under den korta tid man har rätt att vistas i landet

 

Umeå 2015-08-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

  •