I dagens VK om försöket med 6-timmarsarbetsdag

Skriver i dagens VK apropå debatten i fullmäktige i måndags, som bekräftade att försöket med sextimmarsarbetsdag – med bibehållen lön – inom Umeå kommun saknar finansiering för 2016. Men Socialdemokraterna kör på med detta ändå tydligen.

Insändaren bifogas nedan.

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå saknar finansiering

I tidningarna har vi läst att sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön blir verklighet på ett äldreboende inom Umeå kommun. Glada socialdemokrater konstaterar att det är ett resultat av ett förslag från bl.a. socialdemokraternas ungdomsförbund. I sak anser Moderaterna att det är en felaktig prioritering.

Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är ekonomiskt oansvarigt och det finns inte heller något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skall finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige har avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det har inte Socialdemokraterna budgeterat för. Det saknas ca sex miljoner kr. Vid debatten i kommunfullmäktige (26/10) så fick jag rätt i mina farhågor. Inga pengar är avsatta. Det blir istället rimligen verksamheten inom Äldrenämndens ansvarsområde – äldreomsorgen – som tvingas till nya besparingar. Färre anställda, för att kunna finansiera andra medarbetares ledighet.

Oaktat sakfrågan så blir jag mörkrädd när de styrande ger klartecken till detta, utan pengar, i ett läge när kommunen gör underskott. Och detta ska tydligen vara sanktionerat hos kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S). Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.

Anders Ågren, Kommunalråd, M, Umeå

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.