Låt elever och föräldrar själva välja skola!

I förra veckans nummer av Totalt Umeå intervjuades jag och övriga gruppledare om partiernas syn på valfrihet och det fria skolvalet. I Umeå går ca 25 procent av eleverna i friskolor om jag kommer ihåg siffrorna korrekt.

3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Vi moderater tycker att det är mycket positivt med det fria skolvalet. Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi vill att Skolinspektionen ska pröva den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte. Vi vill att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka och vi vill öka öppenheten genom att införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Offentlighetsprincipen ska också gälla. Det ska ske på ett sätt som inte i onödan ökar den administrativa bördan för skolorna och huvudmännen.

Vi vill att det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola.

Våra motståndare på vänsterkanten vill avskaffa eller begränsa det fria skolvalet. Men Moderaterna är en garant för att det fria skolvalet skall få fortsätta. Vi lägger inte någon värdering i huruvida en elev väljer en kommunal skola eller en friskola. Men det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av lokalpolitikernas godtycke!

2 kommentarer

  1. Gandalfdenvite

    Den pliktade grundskolan, som bör inkludera/plikta de universitetsförberedande gymnasiekurserna och alltså förlängas med 2 år, ska vara Statens ansvar, och ALLA ska ges exakt samma utbildning, så den pliktade skolan är inte lämplig att drivas i girigt vinstsyfte! Det ska ALDRIG finnas ett behov att välja bort den närmaste skolan! Det fria skolvalet leder till segregering, där de vars föräldrar inte väljer lämnas kvar med allt mindre studiemotiverade elever som klasskamrater, och betygsinflationen ökar för att locka elever, o därmed intäkter, till just sin privata skola! De sjunkande PISA-resultaten beror på det fria skolvalet och den skenande betygsinflationen som det medför! Det fria skolvalet är dessutom djupt orättvist eftersom inte ALLA kan bli antagna på just den skola de själva vill bli antagna på! Den populäraste skolan i stan kan ju inte ta alla elever! Det ”fria” skolvalet är alltså i verkligheten inte alls så ”fritt”!
    Moderaterna bryr sig inte om eleverna eller ens deras statussökande föräldrar, utan de bryr sig enbart om de giriga företagarnas ”rättigheter”…! Syftet med privatiseringar är att det ska råda konkurrens som slår ut de dåliga, men när det gäller barns pliktade undervisning så får INGEN skola bli utkonkurrerad…, så privatiseringar inom just skola, och sjukvård, fungerar inte! När de privata slutligen tagit över all verksamhet från det gemensamma samhället så blir det kapitalisterna/företagarna, inte politikerna/medborgarna, som dikterar villkoren för skola, och sjukvård!

  2. QA

    Hej Anders!
    Eftersom jag utgår från att du genomlyst frågan grundligt innan du tagit ställning så frågar jag dig, vilka är de största problemen med det fria skolvalet i sin nuvarande form?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.