Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik!

Skriver på debattsidan i dagens VK.

 

Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik!

Umeå har för svag tillväxt i förhållande till riket, men alltför få är medvetna om det i den allmänna debatten. Många politiska partier i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Man rycker på axlarna, och det verkar nästan som att luften har gått ur efter kulturhuvudstadsåret 2014. Det är ett allvarligt bekymmer. Vi behöver en mobilisering för en offensiv tillväxtpolitik i Umeå!

Varför ska då Umeå kommun fortsätta växa? Varför är det viktigt? Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar.

Allt fler människor bor i städer. Urbaniseringen är en stark drivkraft. Vid 1900-talets början bodde ca tio procent i städer. Sedan år 2006 bor hälften av jordens befolkning i städer och forskare bedömer att upp till 70 % av världens befolkning kommer att vara bosatt i städer om 30 år.

Umeå måste bli en vinnare i denna urbaniseringstrend. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Människor söker sig till människor. Fler invånare innebär ökad mångfald. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

Moderaternas ambition är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Umeå har en omgivande landsbygd som erbjuder ett välkommet komplement till stad och tätorter.

Inom bl.a. följande områden skulle vi därmed behöva utveckla och vässa politiken de kommande åren:

 • Förutsättningarna för näringslivet
 • Bostadsbyggandet både i stad och på landsbygd
 • Valfrihet inom välfärden
 • Jämställdhet som strategisk framgångsfaktor
 • Det regionala ledarskapet
 • Infrastrukturen och kommunikationsmöjligheterna med omvärlden.

 

Att utveckla ovanstående punkter i denna debattartikel låter sig inte göras av utrymmesskäl, men jag kommer att återkomma till det under våren.

För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden.

Ensam är sällan stark, och det är därför viktigt att kommunen verkar på de arenor och i de sammanhang som är gynnsamma för jobb och tillväxt i Umeå. Världen är föränderlig och vi måste hela tiden pröva de samarbeten vi ingår i för att se hur vi får fler jobb, fler satsningar och fler investerare till vår region. Detta gäller såväl regionalt som nationellt.

Syns man inte så finns man inte. Kommunen måste vara ständigt aktiv på alla de arenor som kan påverka förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för vår region. Utöver att axla det självklara ledarskapet i norra Sverige, måste kommunen bli bättre på att verka på den nationella och internationella nivån.

Två närliggande exempel med koppling till detta arbete är frågan om storregion i norra Sverige och säkrandet av färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa över Kvarken. Det pågår en stenhård konkurrens mellan stadsregionerna – dag efter dag, månad efter månad, år efter år – och här måste Umeå på ett tydligt och genomtänkt sätt flytta fram positionerna.

Umeå kommun växer idag för långsamt. Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom de inom landstinget. Vi måste de kommande åren fortsätta bygga stad, förnya och utveckla Umeå. Vi får aldrig stå still. Låt oss mobilisera för en tydlig och offensiv tillväxtpolitik!

 

Anders Ågren,

Kommunalråd, M, Umeå

 

En kommentar

 1. Sonja Nilsson

  Jättebra debattinlägg, vad anser Moderaterna man bör göra åt den avveckling av byaskolor som sker trots stigande elevantal? I Bullmark pågår just detta, vilka konsekvenser kommer det att få för tillväxt på landsbygden?

  Mvh Sonja Nilsson, bekymrad bybo och förälder i Bullmark

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.