Umeå har för svag tillväxt

Av , , 3 kommentarer 21

I dagens VK skriver Lars Westin, professor vid Cerum, om den svaga befolkningstillväxten i norra Sverige. En klart läsvärd artikel! Bl.a. understryker han att Umeå faktiskt har en svagare tillväxt än riket i övrigt. Förhoppningsvis kan fler få upp ögonen för detta!

Många politiska partier i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan städer om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. Långtidsutredningen och bilagan ”Demografins regionala utmaningar” presenterades nyligen. Där framgår bl.a. att Umeå förväntas växa långsammare i framtiden. Men det verkar knappt vara någon som reagerar över detta. Det gör åtminstone mig bekymrad.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Vi inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi, ansvar för en hållbar tillväxt, ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och våra kommuner inför oerhörda utmaningar. Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Varje nytt jobb innebär mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.  Vi måste möjliggöra ett ännu bättre lokalt företagsklimat och vi måste omedelbart möjliggöra mer tillgänglig mark för de företag som vill etablera sig i Umeå.

Den andra viktiga politiska frågan i Umeå är bostadsbyggandet. Efter en lång rad av för låg takt på bostadsbyggandet, så måste vi nu se till att bostadsbyggandet ökar och håller i sig på en hög nivå.  Tillväxten hämmas idag av att människor har problem att hitta bostad när de ska flytta hit. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Här har privata aktörer en nyckelroll att spela, liksom vårt kommunala bostadsbolag.

Moderaterna i Umeå är redo att spänna bågen ytterligare de kommande åren. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Med en starkare borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större. Ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap som pekar ut färdriktningen! Umeå har för svag tillväxt idag.

3 kommentarer

Kameraövervakning i det offentliga rummet för att öka tryggheten

Av , , Bli först att kommentera 17

I Umeå har vi från Moderaterna drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Detta har vi lyft flera gånger genom åren men tyvärr blivit nedröstade i kommunfullmäktige. Kameraövervakning är ju motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka vandalisering. Det blir i längden dyrt att sanera efter klotter och annan skadegörelse.

I Expressen skriver Anna Dahlberg en krönika om vikten av kameraövervakning för att öka tryggheten och friheten för invånarna. Läs gärna på http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/fler-kameror-skulle-oka-tryggheten-och-friheten/

I Umeå har vi goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört, vilket inneburit mindre kostnader för kommunen då vi slipper ödsla pengar på att reparera sådant som blivit förstört. Även om det är en initialkostnad för att sätta upp kameror och underhålla dem, så blir det ändå billigare i längden. Kameraövervakning i anslutning till järnvägsstationer runt om i landet är heller inte någon ovanlig åtgärd. Tvärtom!

Det finns ett mycket starkt stöd för kameraövervakning just i det offentliga rummet, för att öka tryggheten och motverka kriminalitet.  Inför valet, så gjorde VK en undersökning bland umeåborna som kallades Valtempen. På frågan om att det är okej med mer kameraövervakning på offentliga platser i Umeå svarade hela 77 procent av deltagarna ja. 23 procent nej.

Umeåborna håller med oss moderater, om att det vore bra med mer kameraövervakning i det offentliga rummet. För att öka tryggheten, motverka vandalisering och bekämpa kriminalitet.

Bli först att kommentera

House of Cards!

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag släpptes säsong 4 av den populära serien House Of Cards på Netflix. Den är efterlängtad av fans runt om i världen, så också i Sverige.

Efter en lång och hektisk vecka med politik från morgon till kväll, som för min del avslutades idag med möte i Bastuträsk där vi hade förmånen att bl.a. träffa representanter för Norsjö kommun, så har det nu blivit dags att varva ned och njuta av lite ledighet i helgen.

Eftersom både jag och hustrun delar ett djupt intresse för politik och samhällsfrågor, så blir det inga problem att avgöra vad som står högt på dagordningen för denna fredag och lördag. Att hinna se så många avsnitt av House of Cards som möjligt. 13 avsnitt är vad säsongen innehåller. I huvudrollerna fantastiska Kevin Spacey och Robin Wright.

Trevlig helg!

 

 

Bli först att kommentera

Skatteunderlaget ökar, men kostnaderna ökar dubbelt så snabbt!

Av , , Bli först att kommentera 16

Kostnaderna i kommun- och landstingssektorn ökar mycket snabbt. Skatteunderlaget ökar realt med knappt 3 procent i år, men kostnaderna ökar nästan dubbelt så snabbt.

Det visar den skatteunderlagsprognos som SKL:s ekonomer presenterade i fredags. Den är kraftigt uppreviderad jämfört med den prognos som gjordes i oktober 2015: ”Ett kraftigt ökat antal invånare innebär både högre kostnader och större intäkter för kommuner och landsting. Visserligen växer skatteunderlaget genom den höga tillväxten i sysselsättningen, men kostnaderna ökar kraftigt för bland annat socialtjänsten, skolan och sjukvården. De omedelbara kostnaderna för flyktingmottagandet står staten för, men de långsiktiga kostnaderna blir problematiska för kommunsektorn.”

Kommunsektorn står inför oerhörda utmaningar, och det gjorde den även innan den pågående flyktingskrisen. Förhoppningsvis inser den nuvarande regeringen att förstärkningar från staten i form av tillfälliga bidrag inte löser den långsiktiga finansieringen. Vad kommuner och landsting behöver är stabila planeringsförutsättningar. Samt att staten genomför en rad konkreta åtgärder kopplat till flyktingsituationen, bl.a. ett temporärt stopp i flyktingmottagandet.

Läget sätter också press på Umeå och övriga kommuner i länet. Mycket måste göras med prioriteringar av befintlig kommunal verksamhet och liksom regelförändringar på det nationella. Men det är viktigt att inte glömma bort den andra sidan av myntet och den allra viktigaste frågan – hur jobben ska bli fler!  Fokus måste vara på tillväxt, tillväxt, tillväxt. Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Likaså att återställa tidigare års underskott. I vissa delar av socialdemokraterna lokalt verkar det finnas en vilja att satsa mer på en rad olika områden, trots att vi redan idag är bland de med dyrast verksamhet inom de tunga kärnverksamheterna. I en artikel i Dagens Samhälle (nr 15 2015) kunde vi läsa att Umeå hamnade på plats 283 av landets 290 kommuner när det gäller kostnaden för kärnverksamheten. I stort sett dyrast i landet.

Moderaterna kämpar för ett Umeå som fortsätter framåt med en tydlig arbetslinje. Detta blir ännu viktigare när den pågående flyktingkrisen kommer att pressa våra verksamheter till det yttersta. Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin tidigare. Nationellt behövs det ett temporärt stopp i flyktingmottagandet. Det krävs ledarskap och reformer för att möta den akuta flyktingkrisen och för att integrationen ska bli bättre. Dags att visa handlingskraft lokalt. Såväl Umeå som övriga kommuner i länet behöver det.

Bli först att kommentera

Vad är kommunens ansvar?

Av , , 2 kommentarer 23

Hade missat att jag fick den här insändaren publicerad i fredagens Folkbladet, så jag lägger ut den här på bloggen som vanligt, om än lite försenad 🙂

 

Ingen kommunal uppgift finansiera boende för utsatta EU-medborgare

Nyligen var det ett inslag på Rapport från Umeå om den s.k. tiggeridebatten. Det är viktigt att vi politiker är tydliga. Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som individ utan uppehållsrätt vistas i Sverige.

Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för tiggare. Skulle vi göra det skulle vi samtidigt ge klartecken för etablerandet av kåkstäder . Beslutet i Umeå – som togs av S, V och MP – om att ge 1,65 miljoner kr för bl.a. ett härbärge för utsatta EU-medborgare är olyckligt. Därefter har samma partier röstat igenom att ytterligare skattepengar ska avsättas till stöd för utsatta EU-medborgare.

Om föreningar eller privatpersoner vill ordna boende åt utsatta EU-medborgare så är det deras sak, men de kan inte räkna med att kommunen ska finansiera det hela med skattemedel. Det har varit och är Moderaternas linje i Umeå.

Precis som regeringens samordnare Walfridsson konstaterat, så strider det även mot likabehandlingsprincipen. Om man erbjuder boende för utsatta EU-medborgare, så måste man göra till alla grupper av människor. Det är ju den enskildes eget ansvar att finansiera sitt boende under den tid – tre månader – som man har rätt att vara här, om man inte har jobb eller studerar.

Walfridsson presenterade nyligen sin rapport till regeringen. Förslag som i många delar följde den linje Umeå hållit. Men samtidigt valde Socialdemokraterna lokalt att göra tvärtom. Istället för att begränsa hjälpen till akuta nödinsatser, så blir det nu ett långsiktigt åtagande. Avtalet som S har röstat igenom sträcker sig i ett år och fyra månader, och det kan dessutom förlängas. Istället för akuta insatser i enlighet med gällande lagstiftning, kopplat till att de bara har rätt att vara här i tre månader, så blir det nu långsiktiga och långtgående insatser under minst 16 månader.

Detta är ett olyckligt beslut. På riksplanet är både regeringen och utredaren överens om att fokus måste vara på att göra insatser i tiggarnas hemländer. Tiggeriet ska motverkas. Man ska inte ge pengar till dem som tigger, eftersom det bidrar till att cementera ett utanförskap. Bättre att ge pengar direkt till hjälporganisationer. Det ska också bli lättare att avhysa olagliga bosättningar. Positiva besked! Synd att inte fler partier i Umeå kunde hålla fast vid denna självklara linje.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

2 kommentarer