Umeå kommun tvingas göra om budgeten pga S-regeringens politik

Umeå kommunfullmäktige kommer i december med allra största sannolikhet tvingas justera den budget för 2017, som antogs i juni innevarande år.

Det av två anledningar: dels så försämras skatteprognosen från regeringen (skatteintäkter & bidrag) ganska dramatiskt för Umeås kommuns räkning med 70 miljoner kr för 2017, dels så sänker regeringen samtidigt den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och unga, vilket för 2017 innebär en försämring för kommunen med ca 70 miljoner kr. Allt som allt 140 miljoner kr. Detta således kopplat till saker som står utanför Umeå kommuns direkta kontroll. Men det visar tydligt att det spelar roll vilken regering som styr Sverige. Vi kommer alltså att tvingas göra om budgeten i Umeå kommun p.g.a. den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering och riksdag driver.

För vi befinner oss i en högkonjunktur! Trots konjunkturuppgången bedömer nu både konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket att arbetslösheten ökar och sysselsättningsgraden minskar under kommande år, och andelen arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden växer. Samtidigt kommer de offentliga finanserna dras med fortsatta underskott under hela mandatperioden.

Oroväckande nog förväntas regeringens åtgärder på arbetamarknadsområdet förstärka problemen; kombinationen av höjd skatt på arbete och ändrad inriktning på arbetsmarknadspolitiken och bidragssystemen bedöms enligt Konjunkturinstitutet försvaga återhämtningen på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet har bedömt att förändringar inom a- kassan, omläggningar inom arbetsmarknadspolitiken samt högre anställningskostnader för unga och äldre gör att färre står till arbetsmarknadens förfogande och minskar sysselsättningen. En utveckling i denna riktning, med försämringar av förutsättningarna för jobb och ekonomisk tillväxt, är fel väg för Sverige.

Sedan gör det ju inte saken bättre att samma konstellation – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – får styra och ställa över den ekonomiska politiken för Umeå kommun. Men även det får konsekvenser. Umeå kommun är på väg mot ett underskott för tredje (!) året i rad. Och så sent som igår, så avslog dessa partier Allianspartiernas yrkande i samband med delårsrapporten om att vidta åtgärder för att minimera årets underskott.

Regeringen står utan en jobbpolitik och förefaller sakna ambitioner när det gäller att presentera en samlad strategi som kan leda till en varaktig höjning av sysselsättningen. Vi behöver ekonomiskt ansvarsfulla partier vid makten, såväl på riksplanet som lokalt här i Umeå.

Det saknas idag!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.