Lindberg (S) – Umeås svar på Bagdad-Bob

Jag noterar med viss förundran det blogginlägg som Hans Lindberg har skrivit. Han jämför mig och Liberalernas gruppledare med Bill och Bull. Detta eftersom vi har påtalat Umeå kommuns tuffa ekonomiska läge.

Jag förstår ärligt talat inte vad Lindberg anser vara ”populistiskt” och ”käbbel”. Jag har bara redogjort för läget, och vad det försämrade läget med 140 miljoner kr beror på: ”Det av två anledningar: dels så försämras skatteprognosen från regeringen (skatteintäkter & bidrag) ganska dramatiskt för Umeås kommuns räkning med 70 miljoner kr för 2017, dels så sänker regeringen samtidigt den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och unga, vilket för 2017 innebär en försämring för kommunen med ca 70 miljoner kr. Allt som allt 140 miljoner kr. Detta således kopplat till saker som står utanför Umeå kommuns direkta kontroll.”

Detta utifrån uppgifter som är allmänt kända, och som även Lindberg själv har skrivit om.

Problemet är ju att sedan Hans Lindberg och den ”nya” generationen av socialdemokrater tagit över ledningen i Umeå kommun, så är det inte så viktigt att hålla budget. Under Lindbergs ledning är Umeå kommun på väg mot ett underskott för tredje året i rad. Och (S) har nu för andra gången på fyra månader röstat ned Alliansens förslag att vidta åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet för 2016.

Sen är det sant att Allianspartierna inte alltid är överens i olika frågor. Fullt naturligt. Vi är fyra olika partier. Men då har Hans Lindberg (S) det betydligt värre i sitt eget parti. Han kanske borde börja med att försöka styra sitt eget parti, med alla olika nämndsordföranden, innan han har synpunkter på hur samarbetet mellan Alllianspartierna fungerar. Inom Socialdemokraterna i Umeå spretar det ju betänkligt, vilken vi kan se i diverse lokala S-bloggar, S-pressmeddelanden och utspel månad efter månad………..

Så Umeås svar på Bagdad-Bob – Hans Lindberg – borde nog börja ta politiken på allvar. Det går inte att skratta bort problemen, och förneka dem. Vi hittar ju inte på de ekonomiska problemen. De är reella, och gällande den budget som nu måste revideras beror det på försämrade skatteprognoser och att regeringen radikalt minskar ersättningen för ensamkommande. Det finns inget ”populistiskt”, eller ”käbbel” i detta.

Den som drar ner debatten på sandlådenivå är ingen annan än Hans Lindberg själv.

 

 

4 kommentarer

 1. Olle

  Huvudet på spiken ,klockrent skrivet.
  Hans hövding i centrum,Anders på Ersboda
  Fel på alla andra utom Hans själv, en viss tendens av storhetsvansinne.

 2. Hans (inte Lindberg)

  Bagdad-Bob den är bra! Är det inte Lindberg som nyligen besökt Kina? Han fick väl lära sig lite härskarteknik av sina ”kamratski” där borta kan man tänka. Eller så är han byxis och extra lättretad om det ska bli något (S)tornorrland, Lindberg är ju orolig för att hans ”kamratski” i Landstinget har sålt ut Umeå i tron att per automatik blir Umeå Regionhuvudstad, Residensstad, Stiftsstad och allt vad fina myndigheter och fint folk som ska strömma till om (S)tornorrland blir verklighet! I Västra Götaland säger man fortfarande ”Göteborg tar allt”! I Norrland hör man ”Umeå tar allt” långt innan regionen är bildad!

  Gör halt och ta omtag i regionfrågan, har vi klarat oss i flera hundra år med nuvarande länsindelning lär vi klara oss minst några tiotal år till. Som sagt ta omtag, varför inte börja tänka i banorna med att låta staten ta över ansvaret för sjukvården med ansvarig myndighet och tjänstemän som styr och plats för några politiker som observatörer. Och varför inte fundera i samma banor när det gäller grundskolan? Kommunerna kör alla sitt eget race när det gäller skolan och resultatet ser ut som ett lapptäcke där resultaten ligger i en ständig utförsbacke! Med statlig styrning får man en likvärdig skola oavsett geografisk placering, i högsta grad en rättvisefråga för befolkningen!

  I utländsk press förekommer artiklar där Sverige beskrivs som ett land på dekis! Ingen rök utan eld och sker inte en uppryckning snart blir det mycket svårt för våra politiker att hejda förfallet!

 3. Nils sann

  Vill inte ha Ågren i morgon så jag måste bekänna färg idag! Att bedriva politik med reella resurser får i dagsläget såklart konsekvenser. Skattebetalarna får således välja vad som är viktigt i ett samhälle. Egennytta eller allmännytta, välj själv vad som passar bäst…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.