Umeå kommuns kostnadsnivå

I dagens VK är det en artikel om kostnaderna för Umeå kommun, som man onekligen kan höja på ögonbrynen inför. Där går att läsa att VK har undersökt kostnadsnivåerna med rikssnittet för olika verksamheter, och bl.a. kommit fram till att Umeå kommun har lägre kostnader än rikssnittet för bl.a utbildning, individ och familjeomsorg mm.

Uppgifterna ska vara hämtade ur Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

VK:s slutsatser är emellertid tvärtemot vad ekonomiavdelningen inom Umeå kommun har kommit fram till genom åren. Likaså Dagens Samhälle (tidningen som ägs av SKL) gjorde en liknande undersökning för ett år sedan, och då var Umeå kommun en av de kommuner med absolut högst kostnadsnivå i hela Sverige. Just beträffande kärnverksamheten. Där hamnade vi på plats 283 av landets 290 kommuner. Det ska bli intressant att titta närmare på detta.

Under vårens budgetberedning har ju annars förvaltningen visat hur Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om vi jämför med liknande städer som Lund och Uppsala, så sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 520 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften.

I en undersökning av Dagens Samhälle hösten 2015 – som jag nämnde här ovan – hamnade vi på plats 283:e plats av landets 290 kommuner – när det gäller kostnadsnivån. Detta bekräftas i det underlag som presenterats för budgetberedningen, där kostnadsbilden ser ut på nedanstående vis.

 

Hur många procent dyrare verksamheten är inom Umeå kommun jämfört med snittkostnaden för övriga kommuner i Sverige (antalet miljoner kr som detta motsvarar varje år inom parentes):

 

Kulturverksamheten                                 98,6%                                  (150 mkr)

Individ- och familjeomsorgen                  23,9%                                  (95 mkr)

Äldreomsorgen                                         15%                                     (131 mkr)

Förskolan                                                  21,7%                                  (189 mkr)

Grundskola                                               6,3%                                    (61 mkr)

Gymnasie- och vuxenutbildning              13,1%                                  (51 mkr)

Fritid                                                        24,4%                                  (40 mkr)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.