M sätter press om flygskatten

Följande pressmeddelande skickades ut tidigare under torsdagen.

 

Pressmeddelande 2017-03-16

M sätter press på S-kommunalråd om flygskatten

 

Moderaterna i Västerbotten sätter press på Umeås, Skellefteås och Lyckseles socialdemokratiska kommunalråd och kräver att de agerar mot den flygskatt som regeringen har föreslagit. Det är Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren (M), Skellefteås oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M) och Lyckseles oppositionsråd Christer Rönnlund (M) som har lämnat in var sin kommunfullmäktigefråga till Hans Lindberg (S), Lorents Burman (S) respektive Lilly Bäcklund (S).

I frågan så skriver Moderaterna om de negativa följder som en flygskatt kommer att få för norra Sverige och att de förväntar sig att Socialdemokraterna i länet nyttjar sina kontakter med den socialdemokratiskt ledda regeringen för att stoppa skatten.

– För Umeå och hela Västerbotten är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen centralt. När regeringen nu går vidare med förslaget om flygskatt så hotas flyglinjer i vår region. Det ett slag mot jobben, tillväxten och våra invånares möjligheter att resa, speciellt i vår del av landet, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

 

Oroas för neddragningar av flyglinjer

– Det är bedrövligt att regeringen går vidare med förslaget om flygskatt trots att 8 av 10 remissinstanser är starkt kritiska till förslaget. Nu är jag uppriktigt orolig för flygtrafiken till och från Skellefteå, som nyligen utökades med en ny aktör, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M). En försämrad tillgänglighet hotar jobben, framförallt hos de många exportföretag som finns i kommunen.

 

Skapar utmaningar för Västerbotten inland

– Det är oaktsamt av den socialdemokratiskt ledda regeringen att gå vidare med flygskatten. Det skapar ännu större utmaningar för flygtrafiken till Lycksele och Västerbottens inland, som redan idag är sårbar. Nu förväntar vi oss att länets Socialdemokratern agerar kraftfullt för att stoppa denna norrlandsfientliga skatt, säger oppositionsrådet Christer Rönnlund (M).

En kommentar

 1. Hans Forsberg

  Flyget är ur skattesynpunk ett klart gynnat kommunikationsmedel
  Flyget bidrar påtagligt till vår miljöbelastning
  Ur ett sammhälleligt perspektiv finns skäl att påverka båda dessa faktorer. En övergripande strategi både ur miljösynpunkt och ur effektivitetssynpunkt bör vara att försöka minska,omfördela vårt resande på ett mer miljövänligt sätt. Vi bör även i betydligt större utsträckning använda mordern teknik för utbyte av information, möten mm.
  Den nu föreslagna skatten på flygresor (40 kr för enkelresa i Sverige) ligger på nivå som i det närmaste måste betraktas som negligerbar. Kostnader för resor till flygplats, parkering mm utgör ett betydligt större ingrepp i den personliga ekonomin. Att hävda att den föreslagna skatten allvarligt skulle hota arbetsmarknaden och fortsatt utveckling av näringslivet i Norrland är inte seriöst och faktiskt oansvarigt i ett perspektiv av ett gemensamt ansvar för en omställning mot ett mer miljövänligt samhälle.
  Norrland kommer inte att falla samman om skatten imförs. Att hävda att flygtrafiken i Lycksele och Vilhelmina hotas pga av den föreslagna skatten blir för mig dålig plakatpolitik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.