Värna valfriheten inom välfärden!

I gårdagens VK hade jag följande debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Värna valfriheten inom välfärden!

Valfriheten inom skola, vård och omsorg är hotad i Sverige. Det förslag till vinsttak som Ilmar Reepalus välfärdsutredning har presenterat kommer kraftigt att inskränka valfriheten i runt om i landets kommuner. Det kommer också att märkas tydligt i Umeå. Moderaterna i Umeå säger nej till den aktuella välfärdsutredningen. Utredningens förslag skulle slå förödande hårt mot valfriheten, mot de små välfärdsföretagen och därmed mot mångfalden.

Valfriheten är uppskattad av svenskarna.  Att få välja skola och förskola skapar trygghet. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Valfriheten i skolan ska självfallet värnas. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola. Det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av beslutsfattares godtycke.

Att veta att man får god vård när man blir gammal och sjuk skapar trygghet. 90 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 83 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 90 procent anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med. 85 procent anser att valfrihet inom sjukvården är viktigt. 84 procent anser att valfrihet inom personlig assistans är viktigt.

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och år 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Succén med valfrihetssystemet ska utvecklas i Umeå och LOV inom särskilt boende och inom funktionshinderomsorg borde införas. Inom hemtjänsten i Umeå kan brukarna välja mellan ett 20-tal godkända LOV-utförare. År 2016 stod de privata aktörerna för 45 procent av alla beviljade timmar.

I Umeå går 15 procent av barnen på fristående förskolor, drygt 14 procent av eleverna i grundskolan går på en fristående grundskola och 18 procent av kommunens gymnasielever går på en fristående gymnasieskola. Skulle vinster i välfärden förbjudas eller inskränkas begränsas även valfriheten. Många fristående skolor och förskolor runt om i landet skulle behöva avvecklas om utredningens intentioner blir verklighet.

Valfriheten är sammantaget uppskattad av umeåborna! Vi moderater värnar om valfriheten för invånarna och kommunens näringsidkare. Om vinstutredningens förslag blir verklighet drar vi undan mattan för duktiga och hårt kämpande förskolor, skolor, LSS-verksamheter, hemtjänst och vård- och omsorgsföretag.

Vi moderater anser att man istället borde fokusera på kvaliteten för brukarna. Genom ändamålsenliga kontrollsystem för de aktörer som verkar inom sektorn kan kvalitetsbrister stävjas. Likaså behöver uppföljningen av verksamheterna förbättras avsevärt. Den bör ske på ett konkurrensneutralt sätt, som är lika för alla utförare, oavsett om det handlar om privata företag, ideella aktörer eller kommunens verksamhet i egen regi.

Om utredningsförslaget blir verklighet kommer det att leda till nerskärningar och färre nyinvesteringar samtidigt som det skrämmer bort eldsjälar som vill starta företag i välfärdsbranschen. Resultatet blir ett sämre företagsklimat och en minskad valfrihet för umeåborna.

De politiker och politiska partier som säger ja till utredningen säger nej till att låta företag växa, hämmar utvecklingskraften, försämrar välfärden och begränsar valfriheten. Vi anser inte att Umeås kommuninvånare ska behöva betala för en ogenomtänkt socialistisk jakt på väl fungerande välfärdsföretag.

Kommuninvånarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet inom välfärdens olika områden. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utförare måste verka på samma villkor. Kommunens roll blir att underlätta valfriheten, skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om skillnaderna lättillgänglig för medborgarna.

Valfrihet eller socialism? Det valet borde vara enkelt. Reepalus förslag får inte bli verklighet. De negativa konsekvenserna av förslagen är uppenbara.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

3 kommentarer

 1. Mange E

  Hej Anders.

  Efter att ha läst det du skrivit så måste man nästa säga att du är så bra på att försöka lina in orden så att de ska bli någon positivt att ta skattepengar och föra ut dom till skatteparadis… du och alla i alliansen är en SKAM för våra förfäder, som har bekämpat kapitalismen med blod svett och tårar.

  Att inte förstå innebörden att det inte ska förekomma vinster över huvud taget i välfärden, ”skola- sjukvård- omsorg OSV ”
  Att Sverige ska vara det ända landet i världen som tillåter vinster från våra surt ihop tjänade skattepengar är ABSURT.
  Att tillåta föräldrar att välja skola.. ja men vist det kan dom än då fast vinsterna är borta, men så tänker inte ni. Men ni har och kommer alltid att följa svensk näringslivs ord.. eller rättare sagt de är ju ändå inte ni som styr landet fast ni sitter i regeringen och det vet ju du oxå.. eftersom vi har en dekokratur och det faktiskt är bankerna som styr.
  Med det sista sagt så behöver man ju inte säga nå mer, kapitalisterna har slagit klorna i dig.

 2. Fredrik

  Hej!
  Vilket trams! Vi lever i ett land där vi har otroligt många val – vad är det ni är så rädda att förlora?
  Detta handlar ju inte om att välja fläskfilè på ICA direkt – här vill alla människor i grunden ha samma sak: att få en så god kvalitativ vård och skola som bara möjligt är!

  Detta kan vi aldrig någonsin få genom att smeta ut våra skattekronor på massor av olika aktörer. Vi kan inte tillgodose var och ens personliga val inom välfärden – det är korkat och ineffektivt!
  Självklart måste vi ha en stark kontroll på kvaliteten oavsett system, men resurserna utnyttjas bäst om staten tar över skolan och vården. Detta borgar även för en betydligt ökad möjlighet till likvärdig grundutbildning och grundläggande vård. Vi slipper vinstuttag, konkurser, överetablering (välfärdssystemet styrs inte utifråm samma marknadskrafter), aktörer som endast fokuserar på det lönsamma m.m..

  Varför berättar ni moderater aldrig vad denna extra valfrihet kostar vårt samhälle?! Konkurrens kräver alltid minst 2 aktörer, även om behovet kanske endast är 1. Ni brukar ju förresten vara emot bidrag från staten som går till enskilda – eller gäller det bara bidrag till cancersjuka, arbetslösa och utsatta?

  Med vänlig hälsning,
  Fredrik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.