Kriminalitet och våld oroar svenskarna mest

Av , , 1 kommentar 13

lagochordning160815

Kriminalitet och våld är det som svenskar upplever som mest oroande inför framtiden. Detta enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Ekot.

Det är inte förvånande. Enligt Eurostats statistik har vi fler överfall än jämförbara länder, uppklaringsprocenten är bara 14 procent av alla anmälda brott, sexualbrott mot kvinnor har fördubblats, vi har hälften så många poliser per capita som flertalet jämförbara länder, vi möts dagligen av rubriker om gängkriminalitet etc etc.

Nyhetsrapporteringarna i Sverige duggar tätt om blåljuspersonal som råkar ut för bakhåll och stenkastningar i diverse bostadsområden. Polis, ambulanspersonal och räddningstjänst hotas och attackeras runt om i landet. Angreppen har under flera år ökat och förekommer nu i en rad områden. Jag menar att samhället måste markera betydligt hårdare mot angrepp på polis, ambulanspersonal och räddningstjänst. Det finns 53 bostadsområden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, där kriminella gäng riskerar att ta över kontrollen. Knarkhandel sker öppet, och boende i områdena vågar inte gå till polisen. Ibland finns det också inslag av religiös extremism – islamister som stärker sitt grepp över områdena.

Detta händer alltså i Sverige! De utsatta områdena måste säkras och återtas. Ge polisen de befogenheter och de resurser som krävs för att återställa ordningen på permanent basis. Samtidigt måste straffen för att angripa blåljuspersonal höjas kraftigt. Det är dels ett viktigt signalvärde för att dessa brott ska prioriteras upp av åklagare och polis, dels är det viktigt att de kriminella inte ska komma undan så lätt som idag. Så skärp straffen för dessa allvarliga brott.

Sätt åt de kriminella gäng som försöker ta över våra gator och torg. Moderaterna har många viktiga förslag på detta område. Återupprätta lag och ordning i Sverige.

1 kommentar

Glädjande med överskott i bokslutet för Umeå kommun!

Av , , 2 kommentarer 9

Idag har vi hanterat bokslutet för Umeå kommun 2016. Glädjande nog ett positivt resultat på 85 miljoner kr, med tanke på att prognosen i augusti pekade på ett underskott på -16 miljoner kr. Mycket är kopplat till externa faktorer och engångshändelser.

Men likväl ett efterlängtat plus, så att tidigare års underskott för Umeå kommun därmed kan återställas.

Jag ser att såväl Hans Lindberg (S) som Nasser Mosleh (MP) slår sig för bröstet, och är väldigt nöjda över att varningarna från oss i Alliansen på något sätt skulle ha varit felriktade. På Facebook kallar Lindberg oss i Alliansen för ”olyckskorpar”.

Vi har ju som bekant nu i mer än två års tid försökt förklara för Hans Lindberg och Nasser Mosleh vikten av att Umeå kommun håller budgeten.

Att man håller i pengarna, inte genomför ofinansierade försök med arbetstidsförkortning och faktiskt tar detta med budgetansvar på allvar. Bara under 2016 röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet – två gånger inom loppet av fyra månader – ned Alliansens förslag att vidta åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet för 2016. Vid två tillfällen! Vän av ordning kommer dessutom ihåg att Lindberg och övriga inom (S) vid kommunfullmäktige i april 2016 bröt mot de rekommendationer som RKR (rådet för kommunal redovisning) hade meddelat hösten 2015, beträffande hur en kommun ska hantera balanskravsresultatet. Detta trots påpekande från både tjänstemännen inom Umeå kommun och de förtroendevalda revisorerna.

Men efter två år av underskott blev det nu på målsnöret ett överskott för 2016. Missförstå mig inte. Jag är mycket glad över att det blev så, och att Umeå kommun därmed kan återställa tidigare års underskott. Mycket glad. Men det har ju inte direkt något med S/MP-politiken i Umeå att göra. Kolla bilden från bokslutet nedan, och förklaringen till varför det landade i ett överskott:

Statlig byggbonus + 35 miljoner kr

Bättre skatteprognos + 20 miljoner kr

Exploateringsförsäljningar, netto + 45 miljoner kr

Nämnder/styrelser + 22 miljoner kr

Och när det gäller arbetet i styrelser och nämnder har Allianspartierna i högsta grad varit delaktiga i ansträngningarna för att hålla budget och minska de befarade underskotten.

Tänkte att det kunde vara bra med ett klargörande på bloggen, efter att ha läst de underhållande inläggen idag från S och MP.

2 kommentarer

Pojkar som våldtog får gå kvar i skolan – flickan undervisas hemma?!??

Av , , 2 kommentarer 17

Sydsvenskan skriver om  en händelse där två pojkar som våldtog en flicka, nu går kvar på skolan i Lund medan flickan inte orkar gå till skolan. I december dömdes den av pojkarna som är över 15 år för våldtäkt mot barn. Våldtäkten ägde rum i maj och flickan har inte varit i skolan sedan hon utsattes för övergreppet. Flickan undervisas i hemmet då hon inte orkar gå till skolan, eftersom killarna får gå kvar på samma skola.

Rektorn säger att det är ”ett delikat problem” och att det är ”svårt att säga vad som är rätt eller fel”: ”Alla tre är ju elever och alla tre är på sätt och vis offer i det här.”

Fy f-n. Här ser vi en vuxenvärld som har kapitulerat och sviket allt som har med rätt och fel att göra! På samma sätt som man inte ska låta mobbare gå kvar på skolan, och tvinga mobbningsoffret att byta skola – lika lite ska våldtäktkillar få gå kvar på skolan, medan flickan tvingas vara kvar hemma.

Skärpning! Världen är upp och ned. Den här situationen är skamlig, och måste åtgärdas. Självklart ska flickan tryggt kunna gå tillbaka till undervisningen på skolan, och killarna får helt enkelt placeras på någon annan skola. Punkt.

2 kommentarer

S-minister ljög angående omfattningen av sexualbrott mot kvinnor i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 17

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson intervjuades nyligen i BBC om utvecklingen av sexualbrott mot kvinnor i Sverige. Hon påstod då – tvärtemot verkligheten – att sexualbrotten mot kvinnor i vårt land minskar: ”När vi gör undersökningar om kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella ofredanden kan vi se att nivån går ner, går ner, går ner.”

Det var en ren och skär lögn! Sexualbrotten mot kvinnor har ju mer än fördubblats.

BRÅ presenterade i veckan en rapport ”Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015”och där pekar trenden uppåt för anmälda sexbrott. BRÅ har konstaterat att ”i absoluta tal har antalet anmälningar, antalet misstänkta, antalet (och andelen) personuppklarade sexualbrott och antalet lagförda sexbrott ökat markant under 00-talet. För de flesta av måtten handlar det om mer än en fördubbling på 15 år.”

Tino Sanandajis foto.

Enligt den årliga ”Nationella trygghetsundersökningen” från BRÅ (se grafen ovan) har andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott stigit från 1,1 procent (2011) till 3,0 procent (2015). Med andra ord en dramatisk ökning av sexualbrott mot kvinnor i Sverige bara de senaste åren.

Men var är upprördheten över denna lögn från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)? Var är de återkommande massmediala reaktionerna? Nu tvingades Johansson i alla fall ta avstånd från sina egna uttalanden när bl.a. moderaten Elisabeth Svantesson reagerade på ”fake news”, men det är oerhört allvarligt när en minister sprider sådana uppenbara lögner.

Kvinnorna i Sverige utsätts för fler och fler sexualbrott – den så kallade ”feministiska” regeringen kanske borde ta det på allvar?!?

3 kommentarer

Det bästa alternativet för Umeås skattebetalare

Av , , Bli först att kommentera 8

Äntligen ligger Scharinska villan ute till öppen försäljning.

Sedan en längre tid tillbaka står det klart att Umeå kommun inte har något behov av Scharinska villan överhuvudtaget. Det är samtidigt ett faktum att Umeå kommun har en årlig kostnad på ca 22 miljoner kr för tomma lokaler, däribland Scharinska. Dessa pengar kan och måste användas till betydligt bättre saker. Samtidigt har Umeå kommun gått minus ekonomiskt både år 2014 och 2015.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutade våren 2016 att man ville sälja Scharinska till kommunala bostadsbolaget AB Bostaden.  Vi moderater motsatte oss detta. Det bästa för kommunen måste ju vara att öppet fråga vilka aktörer som vill lägga anbud. Det är det bästa för Umeås skattebetalare! Då får vi ett så högt pris som möjligt. Istället så beslutade man göra på samma sätt som med gamla biblioteksfastigheten och meddelade att AB Bostaden skulle få köpa det hela. Utan möjlighet för andra att kunna lägga anbud.

Men AB Bostaden förklarade till slut att man inte var intresserad av att köpa fastigheten. Därmed blir det som vi moderater föreslog – Scharinska villan ligger nu ute till försäljning och fler aktörer kan därmed lägga bud på fastigheten.

Det är bästa alternativet för Umeås skattebetalare!

Bli först att kommentera

Det är med Alliansen som vi moderater vill regera!

Av , , 1 kommentar 6

alliansen_liggande_pms-300x91

 

I veckans nummer av Umeå Tidning bemöter jag Miljöpartiets angrepp mot oss moderater, från föregående vecka. Klipps in nedan.

 

Det är med Alliansen som vi moderater vill regera!

Läste Nasser Moslehs (MP) inlägg i Umeå Tidning om Moderaterna och synen på Sverigedemokraterna. Men hans insändare innehåller många felaktigheter. Moderaterna kommer inte att inleda samarbete med SD, varken på riksplanet eller lokalt. Däremot vill vi lägga fram en gemensam Alliansbudget, och vill Sd rösta på den är de naturligtvis välkomna att göra så. Samma inställning gäller i kommunpolitiken.

Moderaterna i Umeå välkomnar att vårt parti vill gå fram med en gemensam Alliansbudget i riksdagen. Förhoppningsvis kan man därmed också fälla S/MP-regeringen. Ett partis huvuduppgift måste hela tiden vara att få så stort genomslag som möjligt för sin politik.

Förhoppningsvis leder det här debatten, när dammet lagt sig, till en seriös diskussion om politikens innehåll. Det har vårt land alldeles för lite av. Idag är det ett bisarrt fokus på politisk ”spelteori”, vilket talande nog är hela utgångspunkten för Nasser Moslehs insändare.

Inte minst med tanke på att S/MP-regeringen vill ha stöd i riksdagen från SD i olika frågor. Ett hyckleri utan dess like. I höstas sökte regeringen SD:s stöd för sitt förslag till nya upphandlingsregler. I opposition fällde de rödgröna delar av alliansregeringens budget med stöd av SD. För några veckor sedan uppmanades SD att rösta med regeringen av civilminister Shekarabi. Så länge Sd röstar på förslag från S och MP går det tydligen bra.

Att ha avstått från att lägga en gemensam alliansbudget har skadat. Nu höjs skatterna på jobb och företagande med ca 60 miljarder kronor. Sverige försvagas i en orolig värld. Då vore det bra om vi kunde genomföra så mycket allianspolitik som möjligt.

Det är med Alliansen som vi moderater vill regera. Det är inte aktuellt att inleda regeringssamarbete med vare sig Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Så ser beskedet ut på riksplanet, och vi har samma syn här lokalt i Umeå.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

1 kommentar

Värnplikten återinförs – etablera en mönstringsenhet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_6828

Idag kan vi läsa att regeringen beslutar återinföra värnplikten.

Jag välkomnar det beskedet. På flera områden har vi sett hur det säkerhetspolitiska läget fortsätter att försämras och bli allt mer osäkert. Ryssland är den främsta faktorn som påverkar säkerheten i Sveriges närområde. Ett Ryssland som går i fel riktning. Sverige måste rusta upp försvaret, och ett återinförande av värnplikten är en del i detta.

Från den politiska kommunledningen (KSAU) i Umeå har vi nyligen uppmärksammat nationella beslutsfattare på att vi är redo att axla ett större ansvar i Umeå, om och när det kan bli aktuellt med ett återinförande av värnplikten.

Nu är vi där.

Det bör etableras en mönstringsenhet i Umeå, givet det  ökade behovet av rekrytering till Försvarsmakten samt Umeås centrala placering i norra Sverige. I dagsläget saknas möjlighet för mönstring norr om Stockholm vilket kan innebära att färre ungdomar från norra Sverige tar chansen att mönstra och därefter genomföra värnplikt.

Umeås geografiska läge och våra goda kommunikationer med en stadsnära flygplats, tåg, buss samt bilförbindelser, gör att vi ser med tillförsikt an att en mönstringsenhet lokaliseras här. Närheten till och samarbetet med Norrlands Universitetssjukhus ser vi som en stor fördel kopplat till framtida mönstring i Umeå.

Det finns ett gott samarbete med Försvarsmakten och Umeå kommun ser mycket positivt på dess verksamhet. Försvarsmakten är en viktig del av arbetsmarknaden i Umeå och jobb med hög spetskompetens såväl som bredd behövs för att kommunen även fortsatt ska vara en attraktiv stad att leva, bo och verka i.

I Umeå kommun finns Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) samt hemvärnet Västerbottensbataljonen. SkyddC är kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift, så kallade CBRN. Centrumets funktion är att vidmakthålla både nationell och internationell krisberedskap på området. Den utbildning som finns tränar soldater och yrkesofficerare samt övrig personal och hela enheter från både Försvarsmakten och det civila samhället. Kring SkyddC har ett nätverk gällande CBRN byggts upp i Umeå.

Ett nära samarbete med såväl Umeå Universitet som Umeå kommun finns och har pågått länge. En ytterligare fördjupning och utökning av dessa verksamheter ser Umeå kommun mycket positivt på som en del av tillväxten i kommunen. Hemvärnet via Västerbottensbataljonen är Sveriges största och utgör en viktig del som stödfunktion till det civila samhället.

Umeå är redo att återigen bli en ännu större pusselbit i det svenska försvaret.

Bli först att kommentera

Riv upp beslutet om en gemensam förvaltning i Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens VK skriver jag på insändarplats om det misslyckade experimentet med en gemensam förvaltning inom Umeå kommun, som beslutades 2009 och trädde i kraft 1 januari 2010. Moderaternas uppfattning är att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. För i dagsläget fungerar inte den kommunala organisationen som den borde – det är skadligt för Umeå kommun som arbetsgivare, det är skadligt för våra medarbetare inom kommunen. Insändaren klipps in nedan.

 

Riv upp beslutet om gemensam förvaltning

Jag välkomnar Mattias Larssons besked i VK (15/2) att Centern vill riva upp beslutet om en gemensam förvaltning inom Umeå kommun. Moderaterna har meddelat samma sak.

År 2009 beslutade fullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. Avsikten var att den nya organisationen skulle ge effektivare politisk styrning, och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Nu har det gått sju år sedan den nya organisationen infördes. Om det hittills har gett några besparingar överhuvudtaget är ytterst tveksamt. Trots upprepade frågor i fullmäktige, så har detta inte kunnat påvisas. Samtidigt har vi allt sedan starten fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya organisationen har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar.

Sammantaget verkar inga av de förväntade resultaten ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet har ökat i styrka.

Moderaternas uppfattning är att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. För i dagsläget fungerar inte den kommunala organisationen som den borde – det är skadligt för Umeå kommun som arbetsgivare, det är skadligt för våra medarbetare inom kommunen.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

Bli först att kommentera